500 najważniejszych czasowników po włosku 300 - 325

5  1    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
łączyć
Most łączy dwie części miasta.
Lernen beginnen
unire
Il ponte unisce le due parti della città.
karać
Nauczyciel ukarał mnie za ściąganie na egzaminie.
Lernen beginnen
punire
L'insegnante mi ha punito per aver copiato all'esame.
pożyczać coś komuś
Mógłbyś pożyczyć mi twój samochód?
Lernen beginnen
prestare qualcosa a qualcuno
Mi puoi prestare la tua macchina?
opierać się
Czekoladzie nie można się oprzeć.
Lernen beginnen
resistere
Non si può resistere al cioccolato.
gwarantować
Musimy zapewnić wszystkim jednakowe możliwości.
Lernen beginnen
garantire
Dobbiamo garantire a tutti le stesse opportunità.
znać
Znasz Roberta?
Lernen beginnen
conoscere
Conosci Roberto?
wspinać się
Jak długo zajmuje wejście na Mount Everest?
Lernen beginnen
scalare
Quanto tempo ci vuole per scalare il Monte Everest?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"500 najważniejszych czasowników po włosku"
(Insgesamt 500 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.