500 nejdůležitějších sloves 451 - 500

 0    50 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jmenovat
Jak se jmenuje tato budova?
Lernen beginnen
to call
What is that building called?
zabíjet
Zabil všechny tři nepřátele.
Lernen beginnen
to kill
He killed all the bad guys.
učit
Nenaučilo mě to něco nového.
Lernen beginnen
to teach
It didn't teach me anything new.
vloupat se
Někdo se nám vloupal do domu!
Lernen beginnen
to break in
Someone has broken into our house!
zasloužit si
Dokonce si ho ani nezasloužíš.
Lernen beginnen
to deserve
You don't even deserve him.
shromáždit se
Lidé se na ulicích shromáždili, aby bojovali za svá práva.
Lernen beginnen
to gather
People gathered on the streets to fight for their rights.
uspokojovat
Já prostě nemůžu uspokojit svůj hlad.
Lernen beginnen
to satisfy
I simply can't satisfy my hunger.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Anglická slova: 500 nejdůležitějších sloves"
(Insgesamt 502 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.