500 ważnych zwrotów

 0    97 Datenblatt    exsible
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jak najszybciej
Lernen beginnen
as soon as possible
uspokój się, nie bądź taki nerwowy
Lernen beginnen
calm down, don't be so nervous
Wejdź (proszę) jestem gotowy
Lernen beginnen
come in! I'm ready
Czy mogę prosić o waszą uwage?
Lernen beginnen
Could I have your attention, please?
nie zapomnij o mnie
Lernen beginnen
Don't forget about me
Nie martw się, skończę projekt
Lernen beginnen
Don't worry I will finish the project
rusz się! dlaczego jesteś taki wolny?
Lernen beginnen
get a move on! why are you so slow?
pospiesz się!
Lernen beginnen
hurry up!
śmiało, możesz to wziąć
Lernen beginnen
go ahead, you can take it
poczekaj sekundę, co masz na myśli?
Lernen beginnen
wait a second, what do you mean?
Czy masz minutę? //
Lernen beginnen
Have you got a minute? / Do you have a minute?
Masz długopis, który mógłbym pożyczyć?
Lernen beginnen
Have you got a pen which I could borrow
Zgadzam się z tobą, masz rację
Lernen beginnen
I agree with you, you're right
Nie zgadzam się z tobą, mylisz się
Lernen beginnen
I disagree with you, you're wrong
Nie mam nic przeciwko
Lernen beginnen
I don't mind
Nie obchodzi mnie to (nie dbam o to)
Lernen beginnen
I don't care
rób co chcesz
Lernen beginnen
do what you want
Nie sądzę, jesteś pewien?
Lernen beginnen
I don't think so, are you sure?
Mam nadzieję, że tak, / Mam nadzieję że nie
Lernen beginnen
I hope so / I hope not
Mam nadzieję, że możesz to zrobić
Lernen beginnen
I hope that you can do it
Obawiam się, że nie mogę tego zrobić
Lernen beginnen
I'm afraid that I can't do it
Spieszy mi się, nie mogę dłużej tu zostać
Lernen beginnen
I'm in a hurry I can't stay here any longer
Naprawdę mi przykro z powodu twojego ojca
Lernen beginnen
I'm really sorry about your father
Muszę iść (slang) have got
Lernen beginnen
I gotta go
moim zdaniem jesteś bardzo przystojny / ładna
Lernen beginnen
in my opinion you are very handsome / pretty
Nie ma znaczenia, co mówisz
Lernen beginnen
It doesn't matter what you say
To nie jest poważne, tylko zadrapanie
Lernen beginnen
It's not serious, just a scratch
To zależy od ciebie, więc jaka jest twoja decyzja?
Lernen beginnen
It's up to you, so what's your decision?
daj mi znać, czy kupujesz nowy rower
Lernen beginnen
let me know if you buy a new bike
przepraszam moja wina //
Lernen beginnen
sorry my bad / sorry my fault
Żartuję tylko, nie bądź taki poważny
Lernen beginnen
I'm just kidding, Don't be so serious
Masz jakieś plany na dzisiejszy wieczór?
Lernen beginnen
Have you got any plans for this evening?
Czy jesteś wolny jutro po południu?
Lernen beginnen
are you free tomorrow afternoon?
Co chciałbyś robić dziś wieczorem?
Lernen beginnen
What would you like to do this evening?
Chcesz iść gdzieś w weekend?, czy chcesz wyjść gdzieś w weekend?
Lernen beginnen
Do you want to go somewhere at the weekend?
Czy chciałbyś coś ze mną zjeść?
Lernen beginnen
Would you like to eat something with me?
Chcesz coś zjeść ze mną?
Lernen beginnen
Do you want to eat something with me?
Czy masz ochotę wychodzić wieczorem?
Lernen beginnen
Do you fancy going out tonight?
Przepraszam, nie dam rady
Lernen beginnen
I'm sorry, I can't make it
sorry, mam już plany
Lernen beginnen
sorry I have already got plans
Jestem zbyt zmęczony, żeby wyjść
Lernen beginnen
I'm too tired to go out
Zostaję dziś wieczorem w domu
Lernen beginnen
I'm staying home tonight
Mam za dużo pracy do zrobienia
Lernen beginnen
I have got too much work to do
Musze się uczyć
Lernen beginnen
I need to study
Jestem bardzo zajęty w tym momencie
Lernen beginnen
I'm very busy at the moment
o której godzinie się spotykamy?
Lernen beginnen
what time will we meet?
Spotkajmy się o ósmej
Lernen beginnen
let's meet at 8
zjedzmy coś
Lernen beginnen
let's eat something
do zobaczenia tam
Lernen beginnen
see you there
Zadzwonię do ciebie później
Lernen beginnen
I'll call you later
jaki jest tam adres?
Lernen beginnen
what's the address there?
Spóźnię się
Lernen beginnen
I'll be late
Będę tam za pięć minut
Lernen beginnen
I'll be there in five minutes
jesteś tu długo?
Lernen beginnen
Have you been here long?
Dobrze cię widzieć (miło Cie widzieć)
Lernen beginnen
Good to see you
dobrze wyglądasz
Lernen beginnen
you are looking well
Czy mam zdjąć buty?
Lernen beginnen
Should I take my shoes off?
Czy mogę wziąć twój długopis?
Lernen beginnen
Can I take your pen?
Przepraszamy za spóźnienie
Lernen beginnen
sorry we're late
Czy dobrze się bawiła? (przeszłość)
Lernen beginnen
Did you have a good time?
Pokażę ci mój raport
Lernen beginnen
I'll show you my report
pokaż mi swój raport
Lernen beginnen
show me your report
Chciałbyś ręcznik?
Lernen beginnen
Would you like a towel?
Chciałbyś wody?
Lernen beginnen
Would you like some water?
Chciałbyś herbaty?
Lernen beginnen
Would you like some tea?
czuj się jak u siebie w domu
Lernen beginnen
make yourself at home
częstuj się
Lernen beginnen
help yourself
Mam się nie zbyt dobrze, za wiele problemów
Lernen beginnen
I'm not so well, so many problems
jak u Ciebie?
Lernen beginnen
how about you?
jak tam?
Lernen beginnen
what's up?
co porabiasz?
Lernen beginnen
how are you doing?
Co porabiałeś?
Lernen beginnen
What have you been up to?
Myślę, że polska kuchnia jest bardzo smaczna
Lernen beginnen
I think that the polish cuisine is very tasty
to co zwykle, nic nowego
Lernen beginnen
same as usual, nothing new
Czy masz jakieś plany na lato?
Lernen beginnen
Do you have any plans for summer?
Co robisz jutro?
Lernen beginnen
What are you doing tomorrow?
Jak się pan miewa, panie Johnson (zwrot formalny)
Lernen beginnen
How do you do Mr. Johnson
Jak się poznaliście?
Lernen beginnen
How did you know each other?
Pracowaliśmy razem 5 lat temu
Lernen beginnen
We used to work together five years ago
Pracujemy razem od 5 lat
Lernen beginnen
We have been working together for five years
Poznaliśmy się przez przyjaciół
Lernen beginnen
We met through friends
Z jakiej części Malty pochodzisz?
Lernen beginnen
What part of Malta do you come from?
Pochodzę z Polski, ale teraz mieszkam na Malcie
Lernen beginnen
I come from Poland but now I live in Malta
Nie ma ciepłej wody
Lernen beginnen
There isn't any hot water
Nie ma papieru toaletowego / mydła / szamponu
Lernen beginnen
There isn't toilet paper / soap / shampoo
Czy mógłbym prosić o ręcznik?
Lernen beginnen
Could I have a towel, please?
Czy mógłbym prosić o dodatkowy koc?
Lernen beginnen
Could I have an extra blanket, please?
mój pokój nie jest przygotowany
Lernen beginnen
my room isn't made up
Czy mógłbyś zmienić pościel, proszę?
Lernen beginnen
Could you change the sheets, please?
proszę posprzątać mój pokój
Lernen beginnen
make up my room, please
Winda nie działa
Lernen beginnen
Lift is out of order
Chciałbym zapłacić mój rachunek
Lernen beginnen
I'd like to pay my bill, please
Naprawdę podobał mi się pobyt tutaj, (jeszcze tam jestem)
Lernen beginnen
I've really enjoyed my stay here
Gdzie moglibyśmy zostawić nasz bagaż?
Lernen beginnen
Where could we leave our luggage?
Czy mógłbym prosić o paragon?
Lernen beginnen
Could I have a receipt, please?
Czy mógłbym prosić o fakturę?
Lernen beginnen
Could I have the invoice, please?
Wydaje mi się, że w rachunku jest błąd
Lernen beginnen
It seems to me that there is a mistake in the bill

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.