555555 kolos

 0    81 Datenblatt    kamiltrzebinski
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
prawo dotyczące osób
Lernen beginnen
IUS QUO ad personas pertinet
władza ojcowska
Lernen beginnen
patria potestas
ojciec rodziny
Lernen beginnen
pater familias
władza męza nad żoną
Lernen beginnen
manus
władza nad niewolnikiem
Lernen beginnen
dominica potestas
ile urodzeńtyle stopni
Lernen beginnen
quod generationes tot gradus
powinowactwo
Lernen beginnen
affinitas
cum manu
Lernen beginnen
pod władzą męża
syn pod władzą ojca
Lernen beginnen
filius familias
skarga o wydanie syna
Lernen beginnen
vindicatio filii
interdykty o okazanie przed sądem dziecka podległego władzy
Lernen beginnen
interdictum de liberis exhibendis
interdykty o sprowadzenie takiego dziecka do domu ojc
Lernen beginnen
interdictum de liberis ducendis
powództwa o charakterze dodatkowm
Lernen beginnen
actiones adiecticiae qualitatis
peculium quasi castrense
Lernen beginnen
majątek obozowy
prawo własności na całym majątku nie pochodzącym od ojca
Lernen beginnen
bona adventicia
spadek po matce
Lernen beginnen
bona materna
przynależność do wspólnoty rodowej
Lernen beginnen
gentilitas
wspólne imię rodowe
Lernen beginnen
nomen gentilicium
małożeństwo
Lernen beginnen
nuptiae matrimonium
małożeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety oraz wspólnotą całego życia zespoleniem prawa boskiego i ludzkiego
Lernen beginnen
małożeństwo hominis et mulieris unio est, et civitatis totius vitae unio divinae et humanae iuranuptiae sunt coniunctio maris et feminiae et consortium omnis vitae divini et humanis iuris communicatio
małożeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny obejmującym niepodzielną wspólnotę życia
Lernen beginnen
nuptiae autem sivi matrimonium est viri et mulieris coniuctio individuam consuetudinem vitae continens
konsensus małożeński
Lernen beginnen
consensus
wolawspólnego życia
Lernen beginnen
affectio maritalis
zdolność małożenska
Lernen beginnen
conubium
prawna zdolność do zawarcia małożeństwa
Lernen beginnen
Ius conubii
małożeństwo powstaje nie poprzez zgodne życie lecz zgodne oświadczenia woli
Lernen beginnen
nupitas non concubitus sed consensus facti
małożeństwo uznawane
Lernen beginnen
iustum matrimonium
kaziroctwo
Lernen beginnen
incestum
wejście pod władze
Lernen beginnen
conventio in manum
małożeństwo kobieta nie pod władzą
Lernen beginnen
sine manu
dobre obyczaje
Lernen beginnen
boni mores
zwolnienie z obowiązku powtórnego zamąszpójścia
Lernen beginnen
ius liberorum
niezdolność do dziedziczenia zakazy ustawowe
Lernen beginnen
incapacitas
kaduk prawo kaduka
Lernen beginnen
caducum
zaręczyny
Lernen beginnen
sponsalia
zadatek zaręczynowy
Lernen beginnen
arra sponsalicia
od dawna przyjęto że małożeństwa są wolne
Lernen beginnen
libera matrimonia esse antiquitus placuit
obrzęd wprowadzenia żony do domu męża
Lernen beginnen
deductio in domum mariti
rozwód
Lernen beginnen
divortium
jednostronne zawarcie małżeństwa
Lernen beginnen
repudium
cas żałoby
Lernen beginnen
tempus lugendi
roczny okres trwania małżeństwa po którym żona wchodziła pod władzę męża
Lernen beginnen
usus
opuszczenie domu męża na 3 noce
Lernen beginnen
usurpatio trinoctis
żona dzieliła stanowiska społeczne męża
Lernen beginnen
honor matrimonii
majątek paraferlarny
Lernen beginnen
pharapherna
posaag
Lernen beginnen
dos
posag ustanowiony przez pater familias
Lernen beginnen
dos profectici
ktoś inny niż
Lernen beginnen
dos profecticia
powództwo o zwrot posagu
Lernen beginnen
actio rei uxoriae
darowizna między małżonkami
Lernen beginnen
donationes inter virum et uxorem
darowizna przedmałożeńska
Lernen beginnen
donatio ante nupitas
darowizna w trakcie małżeństwa
Lernen beginnen
donatio propter nupitas
związek zbliżony do małżeństwa
Lernen beginnen
inaequale coniugium
związek mający cechy małżeństwa
Lernen beginnen
matrimonium iuris gentium
związek cudzołożny
Lernen beginnen
adulterium
wolny związek mężczyzny z niezamężną przyzwoitą kobietą
Lernen beginnen
compositis de libera per unum hominem femina decestuprum
dzieci jakby bez ojca
Lernen beginnen
quasi sine patre filii
adopcja
Lernen beginnen
adoptio
matka zawsze jest pewna
Lernen beginnen
mater semper certa est
ojcem jest ten na którego wskazuje małżeństwo
Lernen beginnen
pater is est quem nuptiae demonstrant
arogancja
Lernen beginnen
arrogatio
przysposobienie naśladuje naturę
Lernen beginnen
adoptio naturam imitam
adopcja pełna
Lernen beginnen
adoptio plena
adopcja niepełna
Lernen beginnen
adoptio minus plena
adopcja niepełna przez osobę obcą
Lernen beginnen
pater adoptivus extraneus
konkubinat
Lernen beginnen
liberi naturales
porzucenie
Lernen beginnen
expositio
prawo do życia i śmierci
Lernen beginnen
ius vitae ac necis
zasięganie opini sądu domowego
Lernen beginnen
iudicium domesticum
opieka której podlegały dzieci i niedojrzali
Lernen beginnen
tutela imperberum
opieka której podlegały kobiety
Lernen beginnen
tutela mulierum
kuratela ustawiona nad małoletnim
Lernen beginnen
cura minorum
nad chorumi umusłowo
Lernen beginnen
cura furiosi
nad marnatowcami
Lernen beginnen
cura prodigi
opiekun
Lernen beginnen
tutor
opieka testamentowa
Lernen beginnen
tutela testamentaria
opieka ustawowa
Lernen beginnen
tutela legitima
ustanowienie opiekuna przez władze
Lernen beginnen
tutela dativa
prawo do zatwierdzenia czynności prawnej zawieranej przez pupila
Lernen beginnen
auctotiratis interpositio
oskarżenie podejrzanego opiekuna
Lernen beginnen
accusatio suspecti tutoris
kurator spadku leżącego
Lernen beginnen
curator hereditatis iacentis

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.