6.12 emailwords II

 0    8 Datenblatt    kkawka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
contribute
Lernen beginnen
dołożyć się, mieć wkład
All our employees contribute to the success of the company
Lernen beginnen
Wszyscy nasi pracownicy mają wkład w sukces firmy.
frugal
Lernen beginnen
oszczędny, prosty, skromny
Even though he runs a successful company, his lifestyle's been frugal for many years.
Lernen beginnen
Pomimo faktu, że jego firma odnosi sukcesy, od wielu lat prowadzi oszczędny styl życia
perk
Lernen beginnen
dodatek do wynagrodzenia
The perks include a company car and mobile phone
Lernen beginnen
W skład dodatków wchodzą samochód służbowy oraz telefon komórkowy.
appraisal
Lernen beginnen
ocena pracownika
My appraisal's next week and I'm a bit stressed
Lernen beginnen
Spotkanie w sprawie ocenienia mnie jako pracownika odbędzie się w następnym tygodniu i jestem trochę zestresowany

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.