8.4 Usefull expressions: Diplomatic negotiations

 0    11 Datenblatt    werix8
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Correct me if I'm wrong, but...
Lernen beginnen
Popraw mnie jeśli się mylę, ale...
Have I got this right?
Lernen beginnen
Czy mam rację?
Would I be right in saying that...?
Lernen beginnen
Czy miałbym rację mówiąc, że ...?
If I understood correctly...
Lernen beginnen
Jeśli dobrze zrozumiałem...
I'm afraid there seems to be a slight misunderstanding
Lernen beginnen
Obawiam się, że zaszło małe nieporozumienie
I'm sorry, that isn't quite what I meant.
Lernen beginnen
Przepraszam, nie to miałem na myśli
Perhaps I haven't made myself clear.
Lernen beginnen
Być może nie wyraziłem się jasno.
Let me put in another way
Lernen beginnen
Pozwól, że powiem inaczej
What I was trying to say was...
Lernen beginnen
To co chciałem powiedzieć było...
Allow me to rephrase that.
Lernen beginnen
Pozwól mi to przeformułować.
What I meant was...
Lernen beginnen
Chodziło mi o to...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.