"A" 2000 najszczęściej używanych słów

 0    154 Datenblatt    leff
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przed południem, do południa, rano
Lernen beginnen
a.m
umiejętność
Lernen beginnen
ability
móc, być w stanie ćoś zrobić
Lernen beginnen
able, be albe to do something
o; około
Lernen beginnen
about
powyżej, nad
Lernen beginnen
above
za granicą
Lernen beginnen
abroad
nieobecność
Lernen beginnen
absence
nieobecny
Lernen beginnen
absent
akceptować
Lernen beginnen
accept
dostęp
Lernen beginnen
access
wypadek
Lernen beginnen
accident
według, zgodnie z
Lernen beginnen
according
konto, rachunek, raport, relacja
Lernen beginnen
account
oskarżać
Lernen beginnen
accuse
ból
Lernen beginnen
ache
osiągnąć
Lernen beginnen
achieve
w poprzek, przez
Lernen beginnen
across
akt, grać, działać, postępować
Lernen beginnen
act
akcja, działanie
Lernen beginnen
action
aktywny
Lernen beginnen
active
działalność
Lernen beginnen
activity
aktor
Lernen beginnen
actor
aktorka
Lernen beginnen
actress
rzeczywisty, faktyczny
Lernen beginnen
actual
faktycznie, w rzeczywistości
Lernen beginnen
actually
reklama, ogłoszenie
Lernen beginnen
ad
dodawać
Lernen beginnen
add
dodatek, dodawanie
Lernen beginnen
addition
dodatkowy
Lernen beginnen
additional
adres
Lernen beginnen
address
przymiotnik
Lernen beginnen
adjective
podziwiać
Lernen beginnen
admire
przyznawać
Lernen beginnen
admit
dorosły
Lernen beginnen
adult
postęp, posuwać sie naprzód
Lernen beginnen
advance
przewaga, zaleta
Lernen beginnen
advantage
przygoda
Lernen beginnen
adventure
przysłówek
Lernen beginnen
adverb
reklamować, ogłaszać
Lernen beginnen
advertise
reklama
Lernen beginnen
advertisment
rada, porada
Lernen beginnen
advice
doradzać
Lernen beginnen
advise
sprawa
Lernen beginnen
affair
wpłynąć na coś, oddziaływać, dotyczyć
Lernen beginnen
affect
pozwolić sobie ma coś
Lernen beginnen
afford
przestraszony, bać się
Lernen beginnen
afraid
afryka
Lernen beginnen
africa
później, po
Lernen beginnen
after
ponownie, znowu
Lernen beginnen
again
przeciwko
Lernen beginnen
against
wiek
Lernen beginnen
age
agencja
Lernen beginnen
agency
agent
Lernen beginnen
agent
temu - 2 lata temu
Lernen beginnen
ago - 2 years ago
zgodzić się
Lernen beginnen
agree
zgoda, porozumienie
Lernen beginnen
agreement
przed, z przodu, na przedzie
Lernen beginnen
ahead
pomoc, pomagac
Lernen beginnen
aid
cel
Lernen beginnen
aim
powietrze
Lernen beginnen
air
Samolot
Lernen beginnen
airplane/plane
lotnisko
Lernen beginnen
airport
alkohol
Lernen beginnen
alcohol
podobny
Lernen beginnen
alike
żywy
Lernen beginnen
alive
wszystko, wszyscy
Lernen beginnen
all
pozwalać
Lernen beginnen
allow
prawie
Lernen beginnen
almost
sam
Lernen beginnen
alone
wzdłuż
Lernen beginnen
along
już
Lernen beginnen
already
również, także
Lernen beginnen
also
chociaż
Lernen beginnen
although
zawsze
Lernen beginnen
always
I am - jestem
Lernen beginnen
am
ambasador
Lernen beginnen
ambassador
ambulans/karetka pogotowia
Lernen beginnen
ambulance
Ameryka
Lernen beginnen
america
amerykański
Lernen beginnen
american
między, wśród
Lernen beginnen
among
suma, kwota
Lernen beginnen
amount
rozbawić, bawić
Lernen beginnen
amuse
przedimek nieokreślony
Lernen beginnen
an
i, a
Lernen beginnen
and
kąt
Lernen beginnen
angle
zły, rozłoszczony
Lernen beginnen
angry
zwierzę
Lernen beginnen
animal
ogłaszać
Lernen beginnen
announce
drażnić, irytować
Lernen beginnen
annoy
inny
Lernen beginnen
another
odpowiedź
Lernen beginnen
answer
zaniepokojony
Lernen beginnen
anxious
jakiś
Lernen beginnen
any
ktoś, ktokolwiek
Lernen beginnen
anybody
tak czy owak, w każdym razie
Lernen beginnen
anyhow
ktoś, ktokolwiek
Lernen beginnen
anyone
coś, cokolwiek
Lernen beginnen
anything
w każdym razie, tak czy inaczje
Lernen beginnen
anyway
gdzieś, gdziekolwiek
Lernen beginnen
anywhere
osobno
Lernen beginnen
apart
mieszkanie (american english)
Lernen beginnen
apartment
przepraszam
Lernen beginnen
apologise/apologize
pojawić się
Lernen beginnen
appear
wygląd
Lernen beginnen
appearance
jabłko
Lernen beginnen
apple
podanie, zastosowanie
Lernen beginnen
application
ubiegać się, składać wniosek, stosować, używać
Lernen beginnen
apply
wyznaczyć
Lernen beginnen
appoint
umówione spotkanie
Lernen beginnen
appointment
właściwy, odpowiedni
Lernen beginnen
appropriate
aprobować
Lernen beginnen
approve
kwiecień
Lernen beginnen
april
Lernen beginnen
are
obszar
Lernen beginnen
area
spierać się
Lernen beginnen
argue
argument, kłótnia
Lernen beginnen
argument
powstać
Lernen beginnen
arise
ramię
Lernen beginnen
arm
broń
Lernen beginnen
arms
wojsko
Lernen beginnen
army
dookoło, wokół
Lernen beginnen
around
zorganizować
Lernen beginnen
arrange
porozumienie,
Lernen beginnen
arrangement
aresztować
Lernen beginnen
arrest
przylot, przybycie, przyjazd
Lernen beginnen
arrival
przybywać
Lernen beginnen
arrive
sztuka
Lernen beginnen
art
artykuł
Lernen beginnen
article
sztuczne
Lernen beginnen
artifical
jako
Lernen beginnen
as
zawstydzony
Lernen beginnen
ashamed
Azja
Lernen beginnen
asia
zapytać
Lernen beginnen
ask
uśpiony
Lernen beginnen
asleep
spać
Lernen beginnen
be asleep
stowarzyszenie
Lernen beginnen
association
przyjąć, zakładać
Lernen beginnen
assume
przy, u, w, na, o, po
Lernen beginnen
at
atak
Lernen beginnen
attack
próba, próbować, usiłować
Lernen beginnen
attempt
uczęszczać, brać udział
Lernen beginnen
attend
uwaga
Lernen beginnen
attention
przyciągać
Lernen beginnen
attract
atrakcyjny
Lernen beginnen
attractive
publiczność
Lernen beginnen
audience
sierpień
Lernen beginnen
august
ciotka
Lernen beginnen
aunt
Australia
Lernen beginnen
australia
autor
Lernen beginnen
author
jesień
Lernen beginnen
autumn
dostępny
Lernen beginnen
available
średnia
Lernen beginnen
average
uniknąć
Lernen beginnen
avoid
budzić się, uświadomić sobie, przebudzony
Lernen beginnen
awake

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.