A, nebo, ale, takže - And, or, but, so

 0    23 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
méně
Ta výstava byla méně zajímavá než koncert.
Lernen beginnen
less
The exhibition was less interesting than the concert.
málo
Dali nám jen málo času.
Lernen beginnen
few
také: "little"
They gave us little time.
protože
Nechci cestovat lodí, protože trpím mořskou nemocí.
Lernen beginnen
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
jen
Mám jen pět minut.
Lernen beginnen
only
I have only 5 minutes.
tak, takže
Měl jsem hlad, tak jsem si šel dát něco k jídlu.
Lernen beginnen
so
I was hungry, so I went out to eat something.
než
při porovnávání (více než, méně než)
Jsem inteligentnější než ty.
Lernen beginnen
than
more than, less than
I'm more intelligent than you.
také
Měl bys navštívit i tu katedrálu.
Lernen beginnen
too
také: "also"
You should visit the cathedral too.
+16 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Angličtina: den 2"
(Insgesamt 267 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.