Absolutyzm Francja

 0    22 Datenblatt    dlaprzyjaciol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Hugenoci
Lernen beginnen
francuscy kalwiniści. W XVI w ok. 2 mln (na 20 mln Francuzów)
1562-1589
Lernen beginnen
wojny religijne we Francji (katolicy vs hugenoci)
noc św. Bartłomieja
Lernen beginnen
23-24 sierpnia 1572, rzeź hugenotów, ponowny wybuch wojny religijnej, trwała do 1589
Edykt Nantejski
Lernen beginnen
1598 od króla Henryka IV, zapewnia hugenotom ograniczoną wolność wyznania. Nie wolno odprawiać nabożeństw w Paryżu, mogli obejmować urzędy i zakładać szkoły. Otrzymali sto miejsc bezpieczeństwa, twierdze, gdzie sprawowali władzę.
śmierć Henryka IV w zamachu
Lernen beginnen
1610. Na tronie zasiada jego 9-letni syn. Od 1624 państwem faktycznie rządzi pierwszy minister – kardynał Richelieu
początek rządów kardynała Richelieu
Lernen beginnen
1624 (do 1642), dążył do wzmocnienia władzy króla poprzez likwidację niezależności hugenotów i podporządkowanie królowi arystokracji. Umożliwił powstanie absolutyzmu.
Racja stanu
Lernen beginnen
kierowanie się interesem własnego państwa, stawianym ponad wszystkie inne interesy, a nawet normy moralne.
Ludwik XIV
Lernen beginnen
1661 koronacja, nazywał siebie Królem Słońce. Rządził do 1715.
„Państwo to ja”
Lernen beginnen
zdanie przypisywane Ludwikowi IV
Absolutyzm
Lernen beginnen
król sprawuje władzę sam, bez rządu i parlamentu, ograniczają go przykazania religijne i zasady organizacji państwa, np. dziedziczność tronu. Państwo w tym ustroju to monarchia absolutna
Monarchia stanowa
Lernen beginnen
władze króla ograniczają przywileje stanów (szlachty i mieszczaństwa). Zastąpiła ją monarchia absolutna
Wersal
Lernen beginnen
miejscowość pod Paryżem, gdzie znajdował się pałac króla, mieszkał w nim król oraz arystokraci.
Kultura dworska Wersalu
Lernen beginnen
wzorem dla innych. Język francuski stał się międzynarodowym językiem nauki, kultury, dyplomacji. Wpływ Króla Słonce na Europę – jego rządy nazywa się czasami Ludwika XIV
Francja Ludwika XIV
Lernen beginnen
stała się największa w Europie potęgą gospodarczą, wojskową, polityczną i kulturalną.
Gospodarka
Lernen beginnen
Jean Baptiste Colbert - zmniejszenie podatków płaconych za pośrednictwem poborców, nastawienie na eksport, wysoką jakość produktów francuskich, wysokie cła w celu ograniczenia importu.
Reformy Colberta
Lernen beginnen
rozkwit gospodarki Francji.
Armia
Lernen beginnen
stała armia 300,000 ludzi, najliczniejsza, najlepsza w Europie, państwo zapewnia żołnierzom żołd, wyżywienie, mundury i broń, przy granic – pas prawie 300 twierdz.
Polityka zagraniczna
Lernen beginnen
nieustanne wojny z Holandią, Anglią i Hiszpanią, udało się powiększyć obszar państwa. Koszty wojen prawie doprowadziły do bankructwa.
Kultura
Lernen beginnen
monarcha płacił architektom, pisarzom, malarzom i muzykom, najwybitniejszy dramatopisarz – Molier.
Odwołanie edyktu nantejskiego
Lernen beginnen
1685. Zabronił protestantom nabożeństw, zburzenie ich świątyń. Dlaczego? Strach Ludwika XIV przed wybuchem religijnym. Katolicyzm miał zapewnić jedność i pokój.
Ciemne strony rządów Ludwika XIV
Lernen beginnen
emigracja ok. 200,000 hugenotów, bunty chłopów przeciwko podatkom
Osiągnięcia ludwika XIV
Lernen beginnen
rozwój gospodarczy i kulturalny Francji, bezpieczne granice. Jeden z najwybitniejszych władców.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.