Adjectives nouns

 0    484 Datenblatt    fivak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
bovver
Lernen beginnen
zadyma
wrangle
Lernen beginnen
kłótnia
job contract
Lernen beginnen
umowa o pracę
contract agreement
Lernen beginnen
umowa zlecenie
slacks
Lernen beginnen
spodnie(z materiału jak do garnituru)
swear word
Lernen beginnen
przekleństwo
sitting duck
Lernen beginnen
łatwa ofiara
dead-end alley
Lernen beginnen
ślepy zaułek
circle of friends
Lernen beginnen
krąg przyjaciół
obvious
Lernen beginnen
oczywisty
introverted person
Lernen beginnen
zamknięta w sobie osoba
ambiguous attitude
Lernen beginnen
dwuznaczny stosunek
unambiguous term
Lernen beginnen
niejednoznaczne określenie
audience
Lernen beginnen
publiczność
deviation
Lernen beginnen
odchylenie/odstępstwo
superficial knowledge
Lernen beginnen
powierzchowna wiedza
overwhelming
Lernen beginnen
przytłatający
despite
Lernen beginnen
pomimo
counterargument
Lernen beginnen
kontratgument
trial
Lernen beginnen
proces
on the radio
Lernen beginnen
w radiu
intermediary
Lernen beginnen
pośrednik
at home
Lernen beginnen
w domu(krótko)
in my home
Lernen beginnen
w domu(dłużej)
by car
Lernen beginnen
w aucie(krótko)
so far
Lernen beginnen
do tej pory
until now
Lernen beginnen
do teraz
outcast
Lernen beginnen
wyrzutek
heart-to-heart
Lernen beginnen
szczera rozmowa
at least
At least it's not raining.
Lernen beginnen
przynajmniej
Przynajmniej nie pada.
supposedly
Lernen beginnen
prawdopodobnie / jak wskazują posiadane informacje
handicraft
Lernen beginnen
rękodzieło
shortcomings
Lernen beginnen
braki
thai cusine
Lernen beginnen
tajska kuchnia
two servings of salad
Lernen beginnen
dwie porcje sałatki
posh place
Lernen beginnen
eleganckie miejsce
competitive edge
Lernen beginnen
przewaga konkurencyjna
production waste
Lernen beginnen
odpady produkcyjne
lawsuit
to file a lawsuit
Lernen beginnen
sprawa sądowa
wnieść pozew do sądu
general public
Lernen beginnen
ogół społeczeństwa
petty issue
Lernen beginnen
drobny problem
lengthy speech
Lernen beginnen
rozwlekła mowa
omission
Lernen beginnen
pominięcie
water vapour
Lernen beginnen
para wodna
countamidation
Lernen beginnen
skażenie
moist cloth
Lernen beginnen
wilgotna ściereczka
detached house
Lernen beginnen
dom wolnostojący
looming crises
Lernen beginnen
kryzys wiszący w powietrzu
IT trade
Lernen beginnen
branża IT
camp site
Lernen beginnen
kemping
car park
Lernen beginnen
parking
harsh winter
Lernen beginnen
ostra zima
consonant
Lernen beginnen
spółgłoska
vowel
Lernen beginnen
samogłoska
distortion
Lernen beginnen
zniekształcenie
either
Lernen beginnen
zarówno
docile
Lernen beginnen
uległy
drawbacks
Lernen beginnen
wady
bearable conditions
Lernen beginnen
znośne warunki
layman
Lernen beginnen
laik
quilt
Lernen beginnen
kołdra
gripping movie
Lernen beginnen
wciągający film
overwhelming task
Lernen beginnen
przytłaczające zadanie
competent advisor
Lernen beginnen
kompetentny doradca
rough estimate
Lernen beginnen
przybliżony szacunek
willy-nilly
Lernen beginnen
chcąc nie chcąc
hostile
Lernen beginnen
wrogi
frelly
Lernen beginnen
swobodnie
early riser
Lernen beginnen
ranny ptaszek
holiday inn
Lernen beginnen
karczma
urban area
Lernen beginnen
obszar miejski
worthy
This restaurant is not worthy of recommendation.
Lernen beginnen
godny
Ta restauracja nie jest godna polecenia.
well-maintained device
Lernen beginnen
dobrze utrzymane urządzenie
after second thought
Lernen beginnen
po namyśle
equivalent word
Lernen beginnen
odpowiednik słowa
slacker
Lernen beginnen
próżniak
medical conditions
Lernen beginnen
schorzenia
captivating film
Lernen beginnen
urzekający film
screening exams
Lernen beginnen
egzaminy wstępne
grains
Lernen beginnen
ziarna
self-employment
Self-employment has been rising during the crisis.
Lernen beginnen
samozatrudnienie
Samozatrudnienie wzrasta w czasach kryzysu.
income tax tresholds
Lernen beginnen
progi podatku dochodowego
lot number
Lernen beginnen
numer partii
decent quality
Lernen beginnen
przyzwoita jakość
certainty
Lernen beginnen
pewność
vulnerability to sth
Lernen beginnen
podatność na sth
pleasant association
Lernen beginnen
przyjemne skojarzenie
ski-runs
Lernen beginnen
stoki narciarskie
wash basin
Lernen beginnen
umywalka
cable car
The cable car takes you to the peak.
Lernen beginnen
kolejka linowa
Kolejką linową dojedziesz na szczyt.
maze
Lernen beginnen
labirynt
teething problems
Lernen beginnen
początkowe problemy
locomotion sickness
Lernen beginnen
choroba lokomocyjna
interrogation
Lernen beginnen
przesłuchanie
revenue
You must declare your revenue on your income tax form.
Lernen beginnen
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
Lernen beginnen
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
tip of an icebelg
Lernen beginnen
wierzchołek góry lodowej
mediocre quality
Lernen beginnen
mierna jakość
the admission was free
Lernen beginnen
wstęp był wolny
commonplace
a commonplace situation
Lernen beginnen
utarty/oklepany
powszechna sytuacja
soft spot
Lernen beginnen
pięta Achillesa
literally
Lernen beginnen
dosłownie
lyrically
Lernen beginnen
w przenośni
lastly
Lernen beginnen
na koniec / wreszcie
deliberate
Lernen beginnen
celowy/umyślny
conscious decision
Lernen beginnen
świadoma decyzja
resultant of a few factors
Lernen beginnen
wypadkowa kilku czynników
dubicious argument
Lernen beginnen
wątpliwy argument
oddity
Lernen beginnen
osobliwość
in the course of life
Lernen beginnen
w trakcie życia
greasy hair
Lernen beginnen
tłuste włosy
flip-flops
Lernen beginnen
japonki
an outage
Lernen beginnen
przestój
freak of the nature
Lernen beginnen
wybryk natury
above all
Lernen beginnen
przede wszystkim
skimmed milk
Lernen beginnen
mleko odtłuszczone
provision in a contract
Lernen beginnen
klauzula w umowie
on your own
by yourself
Lernen beginnen
na własną rękę
absent-minded
Lernen beginnen
roztrzepany/ roztargniony
suspicion
Lernen beginnen
podejrzenie
labour-intensive
Lernen beginnen
pracochłonne
supper
What time do you have supper?
Lernen beginnen
kolacja
O której jesz kolację?
apart
Lernen beginnen
osobno
together
If you want, we can go together.
Lernen beginnen
razem
Jeśli chcesz, możemy iść razem.
multi-storey car park
Lernen beginnen
wielopoziomowy parking
widespread standard
Lernen beginnen
powszechny standard
spare room
Lernen beginnen
pokój gościnny
spare money
Lernen beginnen
zapasowe pieniądze
household appliances
Lernen beginnen
sprzęt AGD
consumer electronics
Lernen beginnen
sprzęt RTV
uncommon problem
Lernen beginnen
rzadki problem
sense of insecurity
Lernen beginnen
poczucie braku bezpieczeństwa
in a nutshell
Lernen beginnen
w skrócie/krótko mówiąć
sense of urgency
Lernen beginnen
poczucie pilności
tough
She's a tough woman.
Lernen beginnen
twardy
Ona jest twardą kobietą.
tough luck
Lernen beginnen
niefart
highly addictive
Lernen beginnen
bardzo wciągające
scumbag
Lernen beginnen
szumowina
filthy
Lernen beginnen
brudny/obrzydliwy/odrażający
revolting
Lernen beginnen
wstrętny/odrażający
daring move
Lernen beginnen
śmiały ruch
familiarity with computer
Lernen beginnen
znajomość komputera
service for service
Lernen beginnen
przysługa za przysługę
misfit
Lernen beginnen
osoba niedopasowana
synopsis
Lernen beginnen
streszczenie
available
All the materials are available at the reception desk.
Lernen beginnen
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
lame solution
Lernen beginnen
kiepskie rozwiązanie
pathetic
Lernen beginnen
żałosny
lame duck
Lernen beginnen
nieudacznik
wimp
Lernen beginnen
złamas
superior
Lernen beginnen
lepszy/wyższy
inferior
inferior compex
Lernen beginnen
gorszy/niższy
slyboots
Lernen beginnen
spryciarz
thug
Lernen beginnen
bandyta
ally
The United States has many allies in the world, but also many enemies.
Lernen beginnen
sojusznik
Stany Zjednoczone mają na świecie wielu sojuszników, ale również wielu wrogów.
strong bond
Lernen beginnen
silna więź
fussy person
Lernen beginnen
wybredna osoba
vicious circle
Lernen beginnen
błędne koło
assets
Lernen beginnen
aktywa
liabilities
Total liabilities are the total legal obligations of a company to pay other parties.
Lernen beginnen
pasywa
Pasywa spółki tworzą jej zobowiązania prawne wobec kontrahentów.
throughout
Lernen beginnen
na wskroś/poprzez
beyond
Lernen beginnen
poza
thus far
Lernen beginnen
dotychczas/na razie
genuinely
He was genuinely interested in the speech.
Lernen beginnen
naprawdę/autentycznie
On był autentycznie zainteresowany przemową.
within
I'll be there within half an hour.
Lernen beginnen
w ciągu/w obrębie
Będę tam w ciągu pół godziny.
associate
My associate and I have decided to open a new store.
Lernen beginnen
współpracownik
Mój wspólnik i ja, zdecydowaliśmy się na otwarcie nowego sklepu.
evaluated
Lernen beginnen
ocenione
for a while
Lernen beginnen
przez chwilę
eyedrops
Lernen beginnen
krople do oczu
indispensable element
Lernen beginnen
nieodzowny element
feasibility
Lernen beginnen
wykonalność
stag party
Lernen beginnen
wieczór kawalerski
hen party
Lernen beginnen
wieczór panieński
best man
Lernen beginnen
drużba
groom
If you don't groom your fluffy cat, she's going to get knots in her fur.
Lernen beginnen
pan młody
Jeśli nie będziesz szczotkować swojej puchatej kotki, spląta jej się sierść.
bride
Lernen beginnen
panna młoda
testimony of a witness
Lernen beginnen
zeznanie świadka
close ties
Lernen beginnen
bliskie więzy
thrifty person
Lernen beginnen
oszczędna osoba
fortified
Lernen beginnen
wzmocniony
further consequences
Lernen beginnen
dalsze konsekwencje
common sense
Use common sense! You shouldn't put your hand on a hot stove!
Lernen beginnen
zdrowy rozsądek
Użyj zdrowego rozsądku! Nie powinieneś kłaść ręki na rozgrzanym piecu!
doubt
There’s no doubt about it.
Lernen beginnen
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
scriptwriter
Lernen beginnen
scenarzysta
residents of the blocks
Lernen beginnen
mieszkańcy bloków
innuendo
Lernen beginnen
insynuacja
indispensable person
Lernen beginnen
niezastąpiona osoba
inhabitants of the city
Lernen beginnen
mieszkańców miasta
citizens of the country
Lernen beginnen
obywatele kraju
final attempt
Lernen beginnen
ostatnie podejście
endeavours
Lernen beginnen
wysyłki/starania
spectacles
Lernen beginnen
okulary
mass extinction
Lernen beginnen
masowe wymarcie
fire extinguisher
Lernen beginnen
gaśnica
gathering of people
Lernen beginnen
zebranie ludzi
board games
Lernen beginnen
gry planszowe
overlapping tiles
Lernen beginnen
zachodzące na siebie kafelki
intersection
Lernen beginnen
skrzyżowanie
ophtalmologist
Lernen beginnen
okulista
dimmed lights
Lernen beginnen
przyciemnione światła
fragile
Johnny has always been fragile.
Lernen beginnen
kruchy
Johnny zawsze był wątły.
significant
It is a significant change in our policy.
Lernen beginnen
znaczący
To znacząca zmiana naszej polityki.
preposterous
Lernen beginnen
niedorzeczne
baptising ceremony
Lernen beginnen
ceremonia chrztu
conscious choice
Lernen beginnen
świadomy wybór
unconscious
Lernen beginnen
nieświadomy
subconscious
Lernen beginnen
podświadomy
rough surface
Lernen beginnen
chropowata powierzchnia
ridiculous charges
Lernen beginnen
absurdalne oskarżenia
fair enough
Lernen beginnen
w porządku/ zgoda/ niech Ci będzie
elongated shape
Lernen beginnen
podłużny kształt
slippery surface
Lernen beginnen
śliska powierzchnia
may you
Lernen beginnen
obyś
fraudulent
Lernen beginnen
nieuczciwy/ oszukańczy
backpack
You cannot enter here with a backpack.
Lernen beginnen
plecak
Nie można tu wchodzić z plecakami.
shoehorn
Lernen beginnen
łyżka do butów
shoe brush
Lernen beginnen
Szczotka do butów
reasonable price
In my opinion this is a reasonable price to pay.
Lernen beginnen
rozsądna cena
Myślę, że to rozsądna cena do zapłaty.
infamous
Lernen beginnen
niesławny
threat
Lernen beginnen
groźba/ zagrożenie
among
Lernen beginnen
między/ wśród
inquisitive person
Lernen beginnen
ciekawska osoba
roughly
Lernen beginnen
z grubsza/ w przybliżeniu
counterpart
Lernen beginnen
odpowiednik
down-to-earth person
Lernen beginnen
osoba twardo stąpająca po Ziemi
reckless
The teenage driver was very reckless and ended up having a terrible accident.
Lernen beginnen
lekkomyślny
Nastoletni kierowca był bardzo nierozważny, co skończyło się strasznym wypadkiem.
an eventful weekend
Lernen beginnen
weekend pełen wrażeń
a turning point in my life
Lernen beginnen
punkt zwrotny w moim życiu
encouraging
Lernen beginnen
zachęcający
in my young age
Lernen beginnen
w młodości
funny bloopers
Lernen beginnen
śmieszne wypadki
stroke
After Jeff had his stroke, he couldn't move the right side of his face.
Lernen beginnen
wylew
Po wylewie Jeff nie mógł ruszać prawą stroną twarzy.
possession
I am in possession of some valuable information.
Lernen beginnen
własność, posiadanie
Jestem w posiadaniu pewnych cennych informacji.
party animal
Lernen beginnen
imprezowicz
blurred idea
Lernen beginnen
rozmyty pomysł(pojęcie)
trait
Michael got his good character traits from his mother, and the bad ones from his father.
Lernen beginnen
cecha
Michael dobre cechy charakteru odziedziczył po matce, a złe po ojcu.
traits of character
Lernen beginnen
cechy charakteru
overall impression
Lernen beginnen
ogólne wrażenie
converse
Lernen beginnen
odwrotność
attentive person
Lernen beginnen
uważna osoba
foldable bike
Lernen beginnen
składany rower
attention seeking person
Lernen beginnen
osoba szukająca uwagi
sight
I have very good sight.
Lernen beginnen
wzrok
Mam bardzo dobry wzrok.
provocative argument
Lernen beginnen
prowokujący argument
nasty smell
Lernen beginnen
nieprzyjemny zapach
orchestra conductor
Lernen beginnen
dyrygent
dough
Lernen beginnen
ciasto
candy bar
Lernen beginnen
baton
sunflower seed
Lernen beginnen
nasiona słonecznika
nutricious food
Lernen beginnen
pożywne jedzenie
clash of interests
Lernen beginnen
konfilkt interesów
inevitable catastrophe
Lernen beginnen
nieunikniona (nieuchronna) katastrofa
fast pace of life
Lernen beginnen
Szybkie tempo życia
be inquisitive
Lernen beginnen
być wcibskim
potential threats
Lernen beginnen
potencjalne zagrożenia
amusing story
Lernen beginnen
zabawna historia
pin
Lernen beginnen
pinezka
malleable
Lernen beginnen
ciągliwy
plasticity
Lernen beginnen
plastyczność
high tea
Lernen beginnen
podwieczorek
wholesome food
Lernen beginnen
zdrowa żywność/jedzenie
organic food
Lernen beginnen
żywność ekologiczna
holdall
Lernen beginnen
torba
sole
Lernen beginnen
podeszwa
worthwhile
Lernen beginnen
warte zachodu
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
Lernen beginnen
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
fertile soil
Lernen beginnen
żyzne gleby
stall holder
Lernen beginnen
straganiarz
at one's fingertips
Lernen beginnen
na wyciągnięcie ręki
rural landscape
Lernen beginnen
krajobraz wiejski
backward compatible
Lernen beginnen
kompatybilny wstecz
slightly
Lernen beginnen
nieznacznie (trochę, nieco)
noticeably
Lernen beginnen
zauważalnie
bloated
Lernen beginnen
nadęty
aptly
Lernen beginnen
trafnie
meant to be
Lernen beginnen
przeznaczony
tax office
Lernen beginnen
urząd skarbowy
ferry
The quickest ferry crossing from continental Europe is from Calais to Dover.
Lernen beginnen
prom
Najszybsze połączenie promem z kontynentalną Europą jest między Calais i Dover.
overall
Lernen beginnen
ogólny
clutter
There is so much clutter in Bob's bedroom, we can't even see the floor.
Lernen beginnen
nieład
W pokoju Boba jest tyle rupieci, że nawet nie widać podłogi.
pushy
Lernen beginnen
nachalny
winding road
Lernen beginnen
kręta droga
curvy girl
Lernen beginnen
kształtna dziewczyna
angle of a slope
Lernen beginnen
kąt nachylenia
precipice
Lernen beginnen
przepaść
tomb
Lernen beginnen
grób
eye drops
Lernen beginnen
krople do oczu
in the foreseeable future
Lernen beginnen
w dającej się przewidzieć przyszłości
inappropriate
Lernen beginnen
niewłaściwy
threatened
Lernen beginnen
zagrożone
a real bust
Lernen beginnen
prawdziwa klapa (niepowodzenia)
commissioning of a bridge
Lernen beginnen
uruchomienie mostu
an interest rate of a deposit
Lernen beginnen
oprocentowanie lokaty
stash
Lernen beginnen
skrytka (schowek)
instalments of a bank loan
Lernen beginnen
raty kredytu bankowego
straightforward person
Lernen beginnen
bezpośrednia osoba
solo trader
Lernen beginnen
jednoosobowa działalność gospodarcza
the missing link
Lernen beginnen
brakujące ogniwo
commutative
Lernen beginnen
przemienne
a fit of anger
Lernen beginnen
napad gniewu
a fit of sneezing
Lernen beginnen
napad kichania
alternate
Lernen beginnen
naprzemienny (zmiennik)
town hall
Lernen beginnen
ratusz
flabby belly
Lernen beginnen
zwiotczały brzuch
firm body
Lernen beginnen
jędrne ciało
firm handshake
Lernen beginnen
mocny uścisk dłoni
advantage
Lernen beginnen
korzyść, przewaga
notation
Lernen beginnen
notacja (forma zapisu)
a look-alike
Lernen beginnen
sobowtór
sibling
Lernen beginnen
rodzeństwo
striking resemblance
Lernen beginnen
uderzające podobieństwo
tall story
Lernen beginnen
bujda
office shredder
Lernen beginnen
niszczarka biurowa
specified job contract
Lernen beginnen
umowa zlecenie
overlay
Lernen beginnen
nakładka (na program)
formerly
Lernen beginnen
wcześniej / niegdyś / dawniej
degree course
Lernen beginnen
kierunek studiów
I have to move on
Lernen beginnen
muszę żyć dalej
boundary condition
Lernen beginnen
warunek brzegowy
towards
Lernen beginnen
w kierunku / w stronę / do / w stosunku do
convergent
Lernen beginnen
zbieżny
thin
Lernen beginnen
chudy, cienki
beaver
Lernen beginnen
bóbr
twirly
Lernen beginnen
pobudzony, podekscytowany
perplexed
Lernen beginnen
zakłopotany
undeniable
Lernen beginnen
niezaprzeczalny
whether
I don't know whether I should go there or not.
Lernen beginnen
czy
Nie wiem, czy mam tam iść, czy nie.
curious
Timmy is very curious of the world.
Lernen beginnen
ciekawy, ciekawski, wścibski
Timmy jest bardzo ciekawy świata.
apparently
Lernen beginnen
najwyraźniej
particularly
Lernen beginnen
szczególnie
drip
Lernen beginnen
kroplówka
distribution
Lernen beginnen
dystrybucja, rozkład
superstition
Lernen beginnen
przesąd
cheeky response
Lernen beginnen
bezczelna odpowiedź
trade fair
Lernen beginnen
targi branżowe
curtural heritage
Lernen beginnen
dziedzictwo kulturowe
barrier
The car hit the barrier and stopped.
Lernen beginnen
bariera
Samochód uderzył w barierę i zatrzymał się.
bizarre
Lernen beginnen
dziwaczny
dork
Lernen beginnen
przychlast, niezdara
apron
Lernen beginnen
fartuch
futile attempt
Lernen beginnen
daremna próba
lobster
Lernen beginnen
homar
repellent
Lernen beginnen
odpychający; odrażający
camp fire
bonfire
Lernen beginnen
ognisko
equation
Jill could not solve the mathematical equation.
Lernen beginnen
równanie
Jill nie potrafiła rozwiązać równania matematycznego.
profusely
The beggar thanked his benefactor profusely for his generosity.
Lernen beginnen
obficie
Żebrak gorąco dziękował swojemu dobroczyńcy za hojność.
footage
Lernen beginnen
nagranie; materiał filmowy
meaningful
Lernen beginnen
istotny / mający znaczenie
necessary
Lernen beginnen
niezbędny / potrzebny
among
Lernen beginnen
między
doomsday
Lernen beginnen
dzień ostateczny
insanity
Lernen beginnen
obłąkanie, pomieszanie zmysłów
the furthest destination
Lernen beginnen
najdalszy cel podróży
park bench
Lernen beginnen
ławka parkowa
considerable experience
Lernen beginnen
znaczące doświadczenie
neat freak
Lernen beginnen
czyścioszek
huge exaggeration
Lernen beginnen
duża przesada
artithmetic progression
Lernen beginnen
ciąg artytmetyczny
seclude place
Lernen beginnen
odosobnione miejsce
rogue
Lernen beginnen
łobuz
scapegoat
Lernen beginnen
kozioł ofiarny
to perceive sth
Lernen beginnen
postrzegać sth
cognitive fallacy
Lernen beginnen
błąd poznawczy
to differentiate between two terms
Lernen beginnen
rozróżnić dwa pojęcia
during the break/war/lecture
Lernen beginnen
podczas przerwy / wojny / wykładu
while flying/reading/driving
Lernen beginnen
podczas latania / czytania / jazdy
concise description
Lernen beginnen
zwięzły/lakoniczny opis
spot on time
Lernen beginnen
co do minuty
national vice
Lernen beginnen
narodowa wada/defekt/przywara
vocation
Lernen beginnen
powołanie
harrowing experience
Lernen beginnen
wstrząsające przeżycie
thesis/dissertation
Lernen beginnen
praca / praca dyplomowa
backrest
Lernen beginnen
oparcie
consummate snack
Lernen beginnen
wytrawna przekąska
dry wine
Lernen beginnen
wino wytrawne
windmill
Lernen beginnen
wiatrak
embossed card
Lernen beginnen
wypukła(tłoczona) karta
proximity card
Lernen beginnen
karta zbliżeniowa
interest rate
Yearly, interest rate of our loan is 10%.
Lernen beginnen
procent odsetek
Nasza pożyczka jest oprocentowana na 10% w stosunku rocznym.
vicariously
Lernen beginnen
zastępczo, pośrednio, w czyimś imieniu
splotch
Lernen beginnen
plama
kettle
Could you put the kettle on?
Lernen beginnen
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
fatality
Lernen beginnen
śmiertelność
the aftermath of the conflict
Lernen beginnen
następstwa konfliktu
earl
Lernen beginnen
hrabia
thus
Lernen beginnen
tak więc / tym samym
atrocities of the war
Lernen beginnen
okrucieństwa wojny
advantageous option
Lernen beginnen
korzystna opcja
an aisle
Would you like a seat by the window or one by the aisle?
Lernen beginnen
nawa
Czy chce pan usiąść przy oknie czy przy przejściu?
underpaid
Lernen beginnen
zaległy
ridge
The family climbed up the hill and then walked along the ridge.
Lernen beginnen
grzbiet
Rodzina wspięła się na wzgórze i przeszła wzdłuż krawędzi.
dull story
Lernen beginnen
nudna historia
mishap
Lernen beginnen
nieszczęście
a comedown
Lernen beginnen
obciach
crafty beast
Lernen beginnen
podstępna bestia
consistently
Lernen beginnen
konsekwentnie
vague
Lernen beginnen
niejasny
broad
Lernen beginnen
szeroki
indeed
Lernen beginnen
w rzeczy samej / istotnie
laid out
Lernen beginnen
rozplanowany
extent
Lernen beginnen
zasięg/stopień
therefore
Lernen beginnen
dlatego
reassuring
Lernen beginnen
uspokajający
encouraging news
Lernen beginnen
pocieszająca wiadomość
doable
Lernen beginnen
wykonalny
zit
Lernen beginnen
pryszcz
cliché
Lernen beginnen
utarte sformułowanie / truizm
breezy
Lernen beginnen
rześki
accomplishment
Lernen beginnen
osiągnięcie
girth
Lernen beginnen
obwód
unreflectiveness
Lernen beginnen
bezrefleksyjność
financial burden
Lernen beginnen
obciążenie finansowe
natural course of life
Lernen beginnen
naturalny bieg życia
be picky
Lernen beginnen
być wybrednym
an experimenter
Lernen beginnen
eksperymentator
pageant
Lernen beginnen
korowód/marsz
prevailing theory
Lernen beginnen
panująca/przewarzająca teoria
cock-up
Lernen beginnen
obciach
fastidious person
Lernen beginnen
wybredna osoba/francuski piesek
ramification
Lernen beginnen
rozgałęzienie
passage of time
Lernen beginnen
Upływ czasu
columnist
Lernen beginnen
felietonista
socket
Lernen beginnen
gniazdko
for instance
Lernen beginnen
na przykład
tub
Lernen beginnen
wanna
an idea of time
Lernen beginnen
pojęcie czasu
stupidity
Lernen beginnen
głupota
x-ray machine
Lernen beginnen
rentgen (maszyna)
self-awareness
Lernen beginnen
samoświadomość
elderly people
Lernen beginnen
osoby starsze
idler
Lernen beginnen
leń
treadmill
Lernen beginnen
bieżnia
fallacy
Lernen beginnen
błąd w rozumowaniu
cognitive bias
Lernen beginnen
błąd poznawczy
biased opinion
Lernen beginnen
stronnicza opinia
forthcoming elections
Lernen beginnen
nadchodzące wybory
uniform society
Lernen beginnen
jednolite społeczeństwo
predominantly use
Lernen beginnen
głównie używać
provisional agenda
Lernen beginnen
wstępna agenda
snug
Lernen beginnen
przytulny
grasp
Lernen beginnen
chwyt
barrel
Lernen beginnen
beczka
big dull dud
Lernen beginnen
wielki, nudny niewypał
slip of the tongue
Lernen beginnen
przejęzyczenie się
unkept hair
Lernen beginnen
nieuczesane włosy
weary look
Lernen beginnen
zmęczony wygląd
dirty cheap
Lernen beginnen
tani jak barszcz
quick-dry towel
Lernen beginnen
szybkoschnący ręcznik
roller-blades
Lernen beginnen
łyżworolki
jaw
Lernen beginnen
szczęka
brace face
Lernen beginnen
osoba z aparatem
the brunt of the blow
Lernen beginnen
główna siła ciosu
nostrils
Lernen beginnen
nozdrza
beard
You have such a thick beard!
Lernen beginnen
broda
Masz taką gęstą brodę!
hectic preparations
Lernen beginnen
gorączkowe przygotowania
border post
Lernen beginnen
posterunek graniczny
laid-back person
Lernen beginnen
wyluzowana osoba
distant relatives
Lernen beginnen
dalsi krewni
state of emergency
Lernen beginnen
stan wyjątkowy
back then
Lernen beginnen
i wtedy
at this latitude
Lernen beginnen
na tej szerokości geograficznej
on these legal grounds
Lernen beginnen
na tej podstawie prawnej
if worse comes to worst
Lernen beginnen
w ostateczności
bend over
Lernen beginnen
przychylać się
to bend over backwards
Lernen beginnen
dwoić się i troić/stawać na głowie
itinerary
Lernen beginnen
plan podróży
bluffer
Lernen beginnen
blefiarz
to ditch
Lernen beginnen
uciec od kogoś czegoś nudnego
to urge
Lernen beginnen
zachęcać
to call upon
Lernen beginnen
apelować
to seek
Lernen beginnen
szukać
headed
Which way are you headed?
Lernen beginnen
iść w określonym kierunku
W którą stronę zmierzasz?
to falling apart
Lernen beginnen
nie radzić sobie z trudną sytuacją
feasible
Lernen beginnen
wykonalny/ możliwy do zrealizowania
collapse
Lernen beginnen
upadek
compelling
Lernen beginnen
istotny/frapujący
to concoct
Lernen beginnen
wymyślać/pichcić
reinforcement
Lernen beginnen
wzmacnianie
to designate
Lernen beginnen
wyznaczać/desygnować
rouge
Lernen beginnen
róż (kosmetyk)
hint
Lernen beginnen
wskazówka/podpowiedź
hilarious
Lernen beginnen
przezabawny
insider trading
Lernen beginnen
wykorzystywanie poufnych informacji
silly
Lernen beginnen
niemądry/głupi

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.