Agata 26th Feb 2015

 0    47 Datenblatt    pkempkiewicz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
temperatura
.
Lernen beginnen
temperature
CHAIR!
ma to po mamie
Lernen beginnen
she takes AFTER her mummy
szukać czegoś
Lernen beginnen
to look FOR sth
opiekować się kimś
Lernen beginnen
to look AFTER sb
w czasie weekendu
Lernen beginnen
during THE weekend
w weekend
Lernen beginnen
at the weekend / on the weekend
w weekendy
Lernen beginnen
at weekends / on weekends
Czy ona mówi po niemiecku?
Lernen beginnen
does she speak German?
Jak powiedzieć to po niemiecku?
Lernen beginnen
How do we say it in German?
powiedz to po francusku
Lernen beginnen
say it IN French
czy umiesz powiedzieć to po chińsku?
Lernen beginnen
can you say it in Chinese?
niedaleko pada jabłko od jabłoni
Lernen beginnen
the apple doesn't fall far from the tree
jaka mać, taka mać
Lernen beginnen
like mother, like daughter
przestań patrzeć na mnie
Lernen beginnen
stop lookING at me?
o rany!
Lernen beginnen
omg!
postanowienie
Lernen beginnen
resolution
postanowić coś zrobić
Lernen beginnen
to resolve
to jest wykonalne
Lernen beginnen
it's doable
on ma racje
Lernen beginnen
he is right
on nie ma racji
Lernen beginnen
he's wrong
to nie ma sensu
Lernen beginnen
it doesn't make (any) sense
to nie ma znaczenie / bez różnicy
Lernen beginnen
it doesn't matter
pułkownik
Lernen beginnen
colonel
Obejrzałam ten film trzy razy
Lernen beginnen
I've watched this film three times.
Byłam w Anglii raz.
Lernen beginnen
I've been TO England once.
Byłam w Niemczech trzy razy.
Lernen beginnen
I've been to Germany three times.
Byłam w Niemczech trzy lata temu.
Lernen beginnen
I was in Germany three years ago.
Czy byłaś kiedyś w Chinach?
Lernen beginnen
Have you ever been TO China?
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
to retire
on pracował w armii
Lernen beginnen
he worked in THE army.
Jak długo byłaś w Niemczech
Lernen beginnen
How long were you in Germany?
Ile razy przeczytałaś tę książkę
Lernen beginnen
How many times have you read this book?
czy podobał ci się film?
Lernen beginnen
did you like the film?
wyjść za mąż
Lernen beginnen
to get married
małżeństwo
Lernen beginnen
marriage
nowożeńcy
Lernen beginnen
just-married
w radiu
Lernen beginnen
on THE radio
w tv
Lernen beginnen
ON TV
w internecie
Lernen beginnen
ON the Internet
premier
Lernen beginnen
prime minister
geny
Lernen beginnen
genes
świczka
Lernen beginnen
candle
przedsiębiorca
Lernen beginnen
entrepreneur
nauczyć kogoś coś robić
Lernen beginnen
to teach (how) TO do sth
drogi
Lernen beginnen
pricy / expensive
Azja
Lernen beginnen
Asia
prawnik
Lernen beginnen
lawyer

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.