Algemene en Anorganische chemie

 0    55 Datenblatt    tianchanz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Nederlands, Vlaams Antworten Nederlands, Vlaams
10^24
Lernen beginnen
yotta = Y
10^21
Lernen beginnen
zetta = Z
10^18
Lernen beginnen
exa = E
10^15
Lernen beginnen
peta = P
10^12
Lernen beginnen
tera = T
10^9
Lernen beginnen
giga = G
10^6
Lernen beginnen
mega = M
10^3
Lernen beginnen
kilo = K
10^-3
Lernen beginnen
milli = m
10^-6
Lernen beginnen
micro = μ
10^-9
Lernen beginnen
nano = n
10^-12
Lernen beginnen
pico = p
10^-15
Lernen beginnen
femto = f
10^-18
Lernen beginnen
atto = a
10^-21
Lernen beginnen
zepto = z
10^-24
Lernen beginnen
yocto = y
dissociatie
Lernen beginnen
oplossen
oxyanionen
Lernen beginnen
(XaOb) n-
per-
Lernen beginnen
(XaO4) n-
-aat
Lernen beginnen
(XaO3) n-
-iet
Lernen beginnen
(XaO2) n-
hypo-
Lernen beginnen
(XaO)n-
afnemende elektronegativiteit
Lernen beginnen
F-O-Cl-N-Br-I-S-C-H of meer naar links in het periodiek systeem
dampdruk
Lernen beginnen
de druk die de damp van de zuivere stof op de omgeving uitoefent
meniscus
Lernen beginnen
de vloeistofspiegel die kan worden waargenomen op het grensvlak tussen een vloeistof en de lucht, of tussen twee niet-mengbare vloeistoffen
zwak elektrolyt
Lernen beginnen
elektrolyt waarin de opgeloste stof slechts gedeeltelijk is opgelost en geïoniseerd
solvatatie
Lernen beginnen
het omringen van een ion door de polaire moleculen van het oplosmiddel
precipitatiereactie
Lernen beginnen
neerslagreactie
molariteit = M
Lernen beginnen
aantal mol opgeloste stof: volume van de oplossing in L
molaliteit
Lernen beginnen
aantal mol opgeloste stof: massa van het oplosmiddel in kg
titer
Lernen beginnen
de oplossing met onbekende concentratie in een titratie
systeem
Lernen beginnen
de specifieke hoeveelheid materie of stof
omgeving
Lernen beginnen
niet systeem
kinetische energie
Lernen beginnen
1/2mv^2
open systeem
Lernen beginnen
systeem waarbij er overdracht is van materie en van energie (warmte en/of arbeid)
gesloten systeem
Lernen beginnen
systeem waarbij er alleen overdracht is van energie
geïsoleerd systeem
Lernen beginnen
systeem waarbij er geen uitwisseling is van materie of energie
interne energie
Lernen beginnen
som alle potentiële en kinetische energie van de componenten van het systeem
toestandsfunctie
Lernen beginnen
functie die altijd dezelfde uitkomst geeft wanneer men van situatie A naar situatie B gaat, ongeacht de weg waarlangs dat gedaan is of wordt
massadefect
Lernen beginnen
verschil tussen de som van de massa's van alle individuele kerndeeltjes en de massa van de daadwerkelijke kern
Slaterregels
Lernen beginnen
reeks empirische regels om de effectieve lading, die elektronen in verschillende orbitalen ondervinden, in te schatten
eerste ionisatie-energie
Lernen beginnen
energie benodigd om één elektron te verwijderen van een atoom
elektronaffiniteit
Lernen beginnen
energie die vrijkomt wanneer een atoom een elektron opneemt
roosterenergie
Lernen beginnen
energie die vrijkomt wanneer een mol van het rooster wordt gevormd uit de losse ionen in de gasfase
O
Lernen beginnen
omringing
O = 2
Lernen beginnen
lineair (180°)
O = 3
Lernen beginnen
trigonaal (120°)
O = 4
Lernen beginnen
tetraëdisch (109,5°)
O = 5
Lernen beginnen
bipiramidaal (gecombineerd 90° en 120°)
O = 6
Lernen beginnen
octraëdisch (90°)
moleculaire geometrie
Lernen beginnen
reële vorm van het molecuul zoals die bepaald is door de rangschikking van de atomen en de binding tussen de atomen
moleculaire polariteit
Lernen beginnen
sommatie van alle polariteiten in de individuele bindingen van een molecuul
intermoleculaire krachten
Lernen beginnen
treden op tussen moleculen
intramoleculaire krachten
Lernen beginnen
treden op in een molecuul
dampspanning
Lernen beginnen
de druk die de damp van een stof op de wanden van een gesloten ruimte uitoefent.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.