And, or, but, so - A, nebo, ale, takže

 0    23 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a lot
The parents took a lot of photos.
Lernen beginnen
spousty, mnoho
Rodiče vyfotili spousty fotek.
few
They gave us little time.
Lernen beginnen
málo
Dali nám jen málo času.
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
Lernen beginnen
protože
Nechci cestovat lodí, protože trpím mořskou nemocí.
only
I have only 5 minutes.
Lernen beginnen
jen
Mám jen pět minut.
so
I was hungry, so I went out to eat something.
Lernen beginnen
tak, takže
Měl jsem hlad, tak jsem si šel dát něco k jídlu.
than
I'm more intelligent than you.
Lernen beginnen
než
Jsem inteligentnější než ty.
too
You should visit the cathedral too.
Lernen beginnen
také
Měl bys navštívit i tu katedrálu.
+16 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Czech: day 2"
(Insgesamt 266 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.