Ang business

 0    206 Datenblatt    mmarta155
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z tym
Lernen beginnen
within the It
Osiągnięcie
Lernen beginnen
an achievement
w głębokiej koncentracji
Lernen beginnen
in deep concentration
zapewnienić, dostarczyć
Lernen beginnen
to provide
przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
an enterprise
pierwszy poziom kontaktu
Lernen beginnen
first tier of contact
oprowadzać, przewodzić
Lernen beginnen
to guide
gotowość, chęć, ochota
Lernen beginnen
willingness
zatwierdzić
Lernen beginnen
to submit
składać się z czegoś
Lernen beginnen
consist of something
głównie
Lernen beginnen
primarily
oprócz dostarczania
Lernen beginnen
apart from providing
ze względu na naszą rozwijającą się firmę, której szukamy
Lernen beginnen
due to our growing business we are looking for
przeprowadzając, wykonywując
Lernen beginnen
by performing
narzędzia
Lernen beginnen
tools
środowisko
Lernen beginnen
environment
ściśle powiązany
Lernen beginnen
closely related
głęboko analizować dane
Lernen beginnen
deeply analyze data
ustalać, określać
Lernen beginnen
determine
różnorodny
Lernen beginnen
diverse
wieloraki
Lernen beginnen
multiple
zwiększyć, wzmocnić
Lernen beginnen
enhance
często
Lernen beginnen
frequently
częsty
Lernen beginnen
frequent
ciekawość intelektualna
Lernen beginnen
intellectual curiosity
zdolne do dostarczania wysokiej jakości wyników
zdolność
Lernen beginnen
capable of delivering high-quality results
wykonać
Lernen beginnen
perform
powtarzaly, nudny, zmudny
Lernen beginnen
repetetive
poradnictwo
Lernen beginnen
guidance
gatunek
Lernen beginnen
a genre
what genre of film do you like?
bardzo interesujący
Lernen beginnen
a gripping plot
obejrzeć w całości
Lernen beginnen
to binge-watch
wciągająca lektura
Lernen beginnen
a page-turner
it’s a page-turner
nie mogłem tego odłożyć
Lernen beginnen
i couldn’t put it down
it’s a page-turner. I couldn’t put it down!
nieciekawy, nudny
Lernen beginnen
dull
Jestem zapalonym fanem
Lernen beginnen
I’m an avid fan of
to było gryzienie paznokci
Lernen beginnen
it was a nail-biter
stresujaca sytaucja, pelna emocji itd
jest gorąco
Lernen beginnen
it’s scorching hot
ulewa
Lernen beginnen
pouring rain
chłodno
Lernen beginnen
chilly
nie obserwowałem
Lernen beginnen
I’m not caught up on
stronniczy, uprzedzony
Lernen beginnen
biased
gorący temat
Lernen beginnen
it’s a hot button issue
kabiny np w biurze
Lernen beginnen
cubicles
siedziba
Lernen beginnen
headquarters
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
Lernen beginnen
perks
zapadający w ucho, chwytliwy
Lernen beginnen
catchy
tętniące życiem miasto
Lernen beginnen
vibrant city
traktować poważnie
Lernen beginnen
take seriously
malownicze widoki
Lernen beginnen
picturesque views
przepełniony
Lernen beginnen
overcrowded
lista co masz zrobic we wakacje odwiedzic itd
Lernen beginnen
a bucket list
wspaniałe krajobrazy
Lernen beginnen
exquisite landscapes
system jest wyłączony, nie dziala
Lernen beginnen
the system is down
odpowiedny, wlasciwy
Lernen beginnen
appropiate
cel
Lernen beginnen
purpose
czuję, cos takiego jak rozumiem
Lernen beginnen
i feel
malownicze krajobrazy
Lernen beginnen
picturesque landscapes
miec duzo do zrobienia
Lernen beginnen
piled up
I’m pilled up a lot of things
postawa/podejście
Lernen beginnen
attitude
satysfakcjonujący / opłacalny
Lernen beginnen
rewarding
podzielony
Lernen beginnen
divided
trochę, nieco
Lernen beginnen
slightly
niejasny
Lernen beginnen
vague
angażować
Lernen beginnen
involve
wdrożenia
Lernen beginnen
implement
skoczny
Lernen beginnen
bouncy
mówisz o
Lernen beginnen
you talk about
Jak by to wyglądało
Lernen beginnen
what would it look like
niektóre aspekty
Lernen beginnen
some aspects
osiagnac
Lernen beginnen
reach the destination
dorosły
Lernen beginnen
adults
samt - jak rowniez, oraz
Lernen beginnen
as well as
leżaki na plaży
Lernen beginnen
deckchairs on beach
wait wait
Lernen beginnen
hold on
miejsce
Lernen beginnen
venue
teraz twoja kolej
Lernen beginnen
it’s your turn now
Żałuję
Lernen beginnen
i regret
obraźliwe, obelżywe
Lernen beginnen
offensive, insulting
podnieść
Lernen beginnen
raise
raise money
odłóż to z powrotem
Lernen beginnen
put it back
zorganizowac
Lernen beginnen
hold meeting
odraczać
Lernen beginnen
adjourn
odkładać
Lernen beginnen
put off
pełna i szczera dyskusja
Lernen beginnen
full and frank discussion
owocny
Lernen beginnen
fruitful
brać pod uwagę
Lernen beginnen
take into account
Implikacje
Lernen beginnen
implications
Przewidujemy, spodziewać się
Lernen beginnen
anticipate, expect to
raty (płatność częściowa)
Lernen beginnen
instalments (partial payment)
Z przyjemnością informuję (doradzam), że...
Lernen beginnen
I am pleased to inform(advise) that...
wystarczająco blisko
Lernen beginnen
close enough
wariuję
Lernen beginnen
i’m freaking out
Musi = dostał się
Lernen beginnen
gotta = got to
Chcę = chcą
Lernen beginnen
wanna = want to
nie zauważyłem
Lernen beginnen
i didnt notice
to należy do
Lernen beginnen
it belongs to
napisz do mnie, jeśli przyjedziesz
Lernen beginnen
text me if you arrive
gdzie byłeś
Lernen beginnen
where have you been
nie, nie od miesięcy
Lernen beginnen
no i haven’t for months
Jestem kurwa poważny
Lernen beginnen
I’m fucking serious
pustka
Lernen beginnen
hollowness
myślałem, że to było
Lernen beginnen
i thought it was
chociaż
Lernen beginnen
though
za kilka miesięcy
Lernen beginnen
in a couple months
twoja mama nie jest szczęśliwa z tego, że idziesz do szkoły
Lernen beginnen
your mum isnt happy about you are going to school
przyznać
Lernen beginnen
admit
jak gdyby
Lernen beginnen
as if
Wątpię
Lernen beginnen
i doubt it
czasami jest to nieco mylące
Lernen beginnen
it is a bit confusing at times
potrzebuję trochę czasu
Lernen beginnen
i need a bit of time
właśnie zdałem sobie sprawę
Lernen beginnen
i just realized
wygląda na to, że
Lernen beginnen
it appears that
za kilka lat
Lernen beginnen
in a couple years
żaden
Lernen beginnen
none
przynajmniej / co najmniej
Lernen beginnen
at least
na szczęście
Lernen beginnen
thankfully
jednakże
Lernen beginnen
however
Niemniej jednak
Lernen beginnen
nevertheless
mimo że / chociaż
Lernen beginnen
although
o to chodzi
Lernen beginnen
that is just the point
nie ma wątpliwości
Lernen beginnen
there isno doubt
zatrm
Lernen beginnen
thus
Mówiąc prosto
Lernen beginnen
to put it more simply
jak niewątpliwie jesteś świadomy
Lernen beginnen
as you are no doubt aware
mimo tego
Lernen beginnen
even so
to było na czas
Lernen beginnen
it was on time
próba
Lernen beginnen
attempt
Nie rozumiem tego
Lernen beginnen
i don’t get it
mój telefon jest martwy
Lernen beginnen
my phone is dead
Ponad cenę
Lernen beginnen
over price
niewątpliwie
Lernen beginnen
definitely
zrobiła wszystko, co mogła
Lernen beginnen
she did her best
było zadowalające
Lernen beginnen
it was satisfactory
była zadowolona
Lernen beginnen
she was satisfied
spojrzeć na problem
Lernen beginnen
look into issue
nie bardzo
Lernen beginnen
not really
wygrani i przegrani
Lernen beginnen
champs and chumps
uzyskiwanie wysokich ocen za obsługę klienta
good reviews, opinion
Lernen beginnen
getting high marks for customer service
mogę na to liczyć
Lernen beginnen
i can count on it
the worst of the worst
Lernen beginnen
the bottom of the barrel
być wszystkim dla wszystkich
Lernen beginnen
to be everything for everybody
zostać złapanym w labiryncie, kiedy jestes przelaczany do kogos stale
Lernen beginnen
to be caught in a maze
narzekam na usługę
Lernen beginnen
i complain about the service
nie jestem zadowolony
Lernen beginnen
i’m not satisfied with
jeśli znów mnie zawiesisz, pozwę cię
Lernen beginnen
if you put me on hold again, i will sue you
Przykro mi to słyszeć
Lernen beginnen
i am sorry to hear that
Przepraszam za wszelkie niedogodności, które spowodowaliśmy
Lernen beginnen
I apologisr for any inconvience we’ve caused
zdenerwowany
Lernen beginnen
upset
zbadać
Lernen beginnen
investigate
Sprawdzę twoją skargę od razu
Lernen beginnen
lI will look into your complain right away
w imieniu o ... przepraszam
Lernen beginnen
on behalf o... i offer my sincerest apologies
przepraszam, ale nie jest naszą polityką zastępowanie przedmiotów
Lernen beginnen
i’m sorry but it’s not our policy to replace items
przepraszam, nic nie mozemy zrobic
Lernen beginnen
Beklager, vi kan ikke gjøre noe
jest echo na linii
Lernen beginnen
there’s an echo on the line
nie słyszę cię, zrywa polaczenie
Lernen beginnen
i can’t hear you, you’re breaking up
czy możesz podkręcić swój dźwięk w górę / w dół
Lernen beginnen
can you tutn your sound up/down
czy mogę oddzwonić później
Lernen beginnen
can i call you back later
byłoby świetnie
Lernen beginnen
it would be great
domyślnie
Lernen beginnen
defaults
Jestem przekonany
Lernen beginnen
i’m convinced
Refundacja SB pieniądze
Lernen beginnen
refund sb's money
mogłem
Lernen beginnen
i could
moglbym
Lernen beginnen
i could
Kelnerka / kelner
Lernen beginnen
waitress / waiter
umiejętności miękkie
Lernen beginnen
soft skills
poduszka
Lernen beginnen
pillow
mam
Lernen beginnen
i’ve
odegram sie na tobie
Lernen beginnen
i will get back at you
Jestem zmieszany
Lernen beginnen
i’m confused
relacja ślepa
Lernen beginnen
dead-end relationship
dalekp idace
Lernen beginnen
far-reaching
pozytywna postawa
Lernen beginnen
can- do attitude
zwrócona płatność
Lernen beginnen
reimbursed payment
na dluzsza mete
Lernen beginnen
by a long way
jesteśmy w drodze do
Lernen beginnen
we are on way to
zmienić zdanie
Lernen beginnen
change my mind
mieć wątpliwości
Lernen beginnen
have second thoughts
mają decydujący głos
Lernen beginnen
have the final say
dużo myśli
Lernen beginnen
a lot of thought
wspierac
Lernen beginnen
back the decision
brać pod uwagę
Lernen beginnen
take into consideration
pamiętajcie, pamiętajcie, pamiętajcie
Lernen beginnen
bear in mind, keep in mind, have in mind
unikac avoid klopotow
Lernen beginnen
dodge the issue
w dwóch myślach, czy przyjąć ich propozycję, czy nie
Lernen beginnen
in two minds about whether to accept their proposal or not
quick decission
Lernen beginnen
make a snap decision
przedwczesna decyzja
Lernen beginnen
premature decission
swiadomie
Lernen beginnen
conciously
podświadomie
Lernen beginnen
subconciously
pozwać
Lernen beginnen
sue
chwytliwa melodia
Lernen beginnen
catchy jingle
photoshoping
Lernen beginnen
airbrushed
szerokie
Lernen beginnen
wide-ranging
do przeprowadzenia badania
Lernen beginnen
to carry out a study
osiągnąć długoterminową sprzedaż
Lernen beginnen
achieve long-term sales
zamknąć transakcję
Lernen beginnen
close a deal
przyciągnąć nowych klientów
Lernen beginnen
attract new customers
pielegnowac kontakty personalne
Lernen beginnen
to cultivate personal contacts
zaoferować bezpłatny okres próbny
Lernen beginnen
offer a free trial periode
przedstawic produkt
Lernen beginnen
give a sales presentation
rozpoznać potrzeby i wymagania klientów
Lernen beginnen
recognise customer needs and demands
wypróbować nowy produkt
Lernen beginnen
try out a new product
spełniać limit sprzedaży
Lernen beginnen
meet a sales quota
customized personalized
Lernen beginnen
tailor-made
angażować
Lernen beginnen
engage
odróżnić nas od
Lernen beginnen
to set us apart from

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.