angielski 3.0 lekcja 3 czesc 2

 0    11 Datenblatt    piotrcichowlas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Tak, nie mógł mi pomóc. Po prostu unikał mojego wzroku.
Lernen beginnen
Yes, he couldn’t give me any help. He just avoided my gaze.
Zawsze wydaje się niepewny i nie może zachować spokoju pod presją.
Lernen beginnen
He always seems insecure underneath and he can’t keep calm under pressure.
Szanujesz go za coś?
Lernen beginnen
Do you respect him for anything?
Jest pracowity i widzimy oko w oko w sprawach sprzedaży.
Lernen beginnen
He is hard-working and we see eye to eye on sales matters.
Jak Twoja firma może przezwyciężyć problemy finansowe?
Lernen beginnen
So, how can your company overcome the financial problems
Nasze dochody spadły, a nasze wydatki pozostały takie same, więc musimy ograniczyć koszty.
Lernen beginnen
Our income is down and our expenses have stayed the same, so we need to cut back on costs.
Możemy poprosić pracowników o pracę na zlecenie i rezygnację z pensji.
Lernen beginnen
We can ask employees to work on commission and resign from their salaries.
Pracownicy będą zdenerwowani tą sytuacją.
Lernen beginnen
The employees will be upset with this situation.
Nie, krążyły pogłoski, że firma jest na minusie od kilku miesięcy.
Lernen beginnen
No, there have been rumours that the company is in the red for some months.
Mówiąc bardziej pozytywnie, czy masz ochotę na drinka dziś wieczorem?
Lernen beginnen
On a more positive note, do you fancy a drink tonight?
Absolutnie! Potrzebuję czegoś, co mnie rozweseli!
Lernen beginnen
Absolutely! I need something to cheer me up!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.