angielski 3.0 lekcja 4 czesc 1

 0    60 Datenblatt    piotrcichowlas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
W połowie drugiej butelki wina
Lernen beginnen
Halfway through the second bottle of wine,
Czy potrafisz zachować tajemnicę?
Lernen beginnen
Can you keep a secret?
Uśmiechnęła się. Kto mówi „nie”?
Lernen beginnen
She smiled. Whoever says ‘No’?
Kiedy ludzie o to pytają, i tak ci powiedzą!
Lernen beginnen
When people ask that, they’re going to tell you anyway!
Jasne, mogę zachować tajemnicę.
Lernen beginnen
Sure, I can keep a secret.
Zamykam wielką sprawę z Rosjaninem, który ma pieniądze na spalenie
Lernen beginnen
I’m closing in on a big deal with a Russian who has got money to burn
Jest ważnym graczem na rynku ropy
Lernen beginnen
He’s a major player in oil
i składa ogromną ofertę.
Lernen beginnen
and is putting a huge deal together.
ogromna farma energii słonecznej na pustyni.
Lernen beginnen
vast solar power ‘energy farm’ in the desert.
Przynosi naprawdę duże pieniądze z całego świata.
Lernen beginnen
He’s bringing in really big money from around the world.
Powiedzmy, że część tych pieniędzy
Lernen beginnen
And let’s just say that some of the money
nie zostało zrobione w sposób, który twoja babcia pochwaliłaby!
Lernen beginnen
wasn’t made in ways your granny would approve of!
OK - ale jak mogę pomóc?
Lernen beginnen
OK – but how can I help?
Uniosła brwi
Lernen beginnen
She raised her eyebrows
i nachylił się bardzo blisko niego.
Lernen beginnen
and leant very close to him.
Cóż, oboje jesteśmy licencjonowanymi doradcami finansowymi
Lernen beginnen
Well, we are both licensed financial advisors
poprosił mnie, żebym był pośrednikiem.
Lernen beginnen
he has asked me to be a go-between.
Ma meksykańskiego inwestora, który zainwestuje miliardy.
Lernen beginnen
He has a Mexican investor who will put in billions.
Ale Wasilij nie chce bezpośredniego związku między sobą a Meksykiem.
Lernen beginnen
But Vasily doesn’t want a direct connection between himself and the Mexican.
Nikt nigdy o tym nie wspomina, ale jest całkiem jasne, że zarobił fortunę na narkotykach.
Lernen beginnen
No-one ever mentions it, but it’s pretty clear that he made his fortune in drugs.
babunia
Lernen beginnen
granny
wnuczek
Lernen beginnen
grandson
dziadek
Lernen beginnen
grandad
wnuczka
Lernen beginnen
granddaughter
popieram, zatwierdzac
Lernen beginnen
approve of
wspomnieć (w rozmowie)
Lernen beginnen
to mention
oprzeć, schylac sie
Lernen beginnen
to lean
mrugać
Lernen beginnen
to wink
koniec z końcem
Lernen beginnen
to make ends meet
zacisnąć pasa
Lernen beginnen
to tighten our belts
prać brudne pieniądze
Lernen beginnen
to launder money
to sprawdzić
Lernen beginnen
to look it up
legalna firma
Lernen beginnen
a legitimate business
Prowizja
Lernen beginnen
a commision
kredyt bankowy
Lernen beginnen
a bank loan
Do dziedziczenia pieniędzy
Lernen beginnen
to inherit money
wycofać
Lernen beginnen
to withdraw
trwonić pieniądze
Lernen beginnen
to waste money
odważny, dzielny
Lernen beginnen
courageous, brave
fatalny
Lernen beginnen
fateful
zapalczywy
Lernen beginnen
short-tempered
olbrzymi
Lernen beginnen
enormous
przepływ środków pieniężnych/ przepływy pieniężne
Lernen beginnen
cash flow
ogromny obszar
Lernen beginnen
a vast area
plemię
Lernen beginnen
a tribe
odsalania
Lernen beginnen
desalination plant
łotr
Lernen beginnen
villain
przesłuchanie
Lernen beginnen
interrogation
plemię
Lernen beginnen
a tribesman
katastrofalne konsekwencje
Lernen beginnen
disastrous consequences
zagraniczny
Lernen beginnen
offshore
krajowy
Lernen beginnen
domestic
płacić z góry
Lernen beginnen
to pay in advance
tchórzliwy
Lernen beginnen
cowardly
wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
mrugać
Lernen beginnen
to wink
do garbić
Lernen beginnen
to slouch
schylać się
Lernen beginnen
to bend
machać
Lernen beginnen
to wave
Oprocentowanie
Lernen beginnen
an interest rate

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.