angielski biznesowy

 0    9 Datenblatt    igorkadyszewski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
marketing jest zbyt często mylony ze sprzedażą
Lernen beginnen
marketing is too often confused with selling
Zobaczysz, że mówimy o ponad pięciu miliardach euro.
Lernen beginnen
You will see we are talking about over five billion euros.
Chciałbym zacytować słowo ... tutaj
Lernen beginnen
I would like to quote the word of... here
według guru marketingu,...
Lernen beginnen
according to The marketing guru,...
Kotler arumentuje
Lernen beginnen
kotler would argue
niewidoczne jest szeroko zakrojone badanie rynku
Lernen beginnen
what is unseen is the extensive market investigation
i to chciałbym, żebyś zrobił
Lernen beginnen
and that's what I would like you to do
jeśli jest tylko jedna rzecz, którą chciałbym, abyście wszyscy zapamiętali, to
Lernen beginnen
if there's just one thing i'd like you all to remember, it's
Houston, mamy problem z innowacjami
Lernen beginnen
Houston, we have an innovation problem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.