ANGIELSKI III SEMESTR

 0    52 Datenblatt    szymonek0431
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
fakty w sprawie, stan faktyczny sprawy, okoliczności sprawy
Lernen beginnen
facts of the case
być zobowiązanym do zapłaty
Lernen beginnen
be obliged to pay
precedens
Lernen beginnen
precedent
przyjęcie, akceptacja oferty
Lernen beginnen
acceptance of an offer
sprawa
Lernen beginnen
case
strony (umowy sporu)
Lernen beginnen
parties
prawo zwyczajowe (wynikające z orzecznictwa sądowego)
Lernen beginnen
common law
orzeczenie sądu, decyzja sądu
Lernen beginnen
pronouncement
wiążący
Lernen beginnen
binding
sąd pierwszej instancji
Lernen beginnen
court of first instance
motywy rozstrzygnięcia (wiążąca część orzeczenia precedensowego)
Lernen beginnen
ratio decidendi
opinia incydentalna, uwaga mimochodem (wyrażona przez sąd)
Lernen beginnen
obiter dictum
istotny, ważny czynnik
Lernen beginnen
relevant factor
zasada prawa
Lernen beginnen
principle of law
skodyfikowany system
Lernen beginnen
codified system
źródło prawa
Lernen beginnen
source of law
usystematyzowany zbiór prawa
Lernen beginnen
body of laws
odmienny, różniący się, dający się odróżnić
Lernen beginnen
distinguishable
załączyć dokument
Lernen beginnen
to enclose a document
w czyimś imieniu
Lernen beginnen
on someone's behalf
potwierdzić
Lernen beginnen
to confirm
przyjąć, zaakceptować ofertę
Lernen beginnen
to accept an offer
udzielić porady
Lernen beginnen
to give advice
rachunek, faktura
Lernen beginnen
account
rachunek (za telefon)
Lernen beginnen
bill
faktura
Lernen beginnen
invoice
świadczenie wzajemne (w umowie)
Lernen beginnen
consideration
wzajemny
Lernen beginnen
reciprocal
ważna umowa
Lernen beginnen
valid contract
w zamian za
Lernen beginnen
in return for
związek, stosunek między stronami
Lernen beginnen
relationship between parties
oferent
Lernen beginnen
offeror
adresat oferty, oblat
Lernen beginnen
offeree
minąć (o czasie, wygasnąć)
Lernen beginnen
to lapse
ważność oferty wygasła
Lernen beginnen
the offer lapsed
odrzucić ofertę
Lernen beginnen
to reject an offer
wycofać ofertę 1
Lernen beginnen
to revoke an offer
wycofać ofertę 2
Lernen beginnen
to withdraw an offer
kontroferta
Lernen beginnen
counter-offer
powstrzymanie się (od czegoś)
Lernen beginnen
forbearance
odnieść korzyść
Lernen beginnen
to gain a benefit
ponieść szkodę, uszczerbek
Lernen beginnen
to suffer a detriment
szkoda, uszczerbek
Lernen beginnen
detriment
strona poszkodowana
Lernen beginnen
injured patry
intencja, zamiar
Lernen beginnen
intention
wydać
Lernen beginnen
to issue
ustawa
Lernen beginnen
Act of Parliament
ustawa
Lernen beginnen
statute
posłowie do Izby Gmin
Lernen beginnen
Members of Parliament
wybierać
Lernen beginnen
to elect
wybory
Lernen beginnen
general election
ustawodawstwo, prawodawstwo
Lernen beginnen
legislation

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.