Angielski klasa VII Unit 6 a- c

 0    83 Datenblatt    magdagrabczewska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jedno ugryzienie, kęs
Lernen beginnen
one bite, a bite
tępy
Muszę naostrzyć nóż - jest tępy.
Lernen beginnen
blunt
I need to sharpen my knife - it's blunt.
złapać
Policja złapała go na gorącym uczynku.
Lernen beginnen
catch
The police caught him red-handed.
kurczak
W niedzielę mamy na obiad pieczonego kurczaka.
Lernen beginnen
chicken
On Sundays we have roast chicken for dinner.
pazur, szpon
Lernen beginnen
claw, claw
wymrzeć
Lernen beginnen
die out
dinozaur
Lernen beginnen
dinosaur
zniknąć
Lernen beginnen
disappear
żyrafa
Żyrafa to afrykańskie zwierzę o bardzo długiej szyi.
Lernen beginnen
giraffe
The giraffe is an African animal with a very long neck.
nieszkodliwy
Lernen beginnen
harmless
olbrzymi
Lernen beginnen
enormous, huge
lżejszy
Lernen beginnen
lighter
zwierzę mięsożerne
Lernen beginnen
meat-eating
tajemnica
Lernen beginnen
mystery
szyja
Na szyi nosiła kolię.
Lernen beginnen
neck
She wore a necklace around her neck.
zwierzę roslinożerne
Lernen beginnen
plant- eater
ostro zakończony
Lernen beginnen
sharp
ogon
Lernen beginnen
a tail
tona
Słonie afrykańskie ważą zazwyczaj od dwóch do siedmiu ton.
Lernen beginnen
ton
African elephants typically weigh between two and seven tons.
pień drzewa
Lernen beginnen
three trunk
ważyć
Kiedyś ważyłem ponad 100 kilogramów.
Lernen beginnen
weigh
I used to weigh over a hundred kilograms.
skrzydło
Lernen beginnen
wing
wpłacać na utrzymanie zwierzęcia, adoptować
Lernen beginnen
adopt
zwierzę traci swoje naturalne środowisko
Lernen beginnen
the animal loses its natural habitat
niedźwiedź
Pewnego dnia będziesz silny jak niedźwiedź!
Lernen beginnen
bear
One day you'll be as strong as a bear!
być zagrożonym (o gatunku)
Lernen beginnen
be endangered
ciało
65% procent ludzkiego ciała to woda.
Lernen beginnen
body
65% of a human body is water.
opiekować się
Lernen beginnen
care abot
żuć
Lernen beginnen
to chew
przyjaciel, towarzysz
Lernen beginnen
friend, companion
ściąć
Lernen beginnen
cut down
niebezpieczny
Ten obszar jest bardzo niebezpieczny, ponieważ zostały tu wylane chemikalia.
Lernen beginnen
dangerous
The area is very hazardous because chemicals were spilt there.
trawić
Mój żołądek nie trawi mleka.
Lernen beginnen
to digest
My stomach doesn't digest milk.
delfin
Lernen beginnen
dolphin
domowy
Lernen beginnen
domestic
słoń
słoń jest duży
Lernen beginnen
elephant
elephant is a large
środowisko
Lernen beginnen
environment
uciec
Lernen beginnen
escape
pióro
Lernen beginnen
feather
żywić się
Lernen beginnen
to feed
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
Lernen beginnen
friendly
Everyone is friendly here.
futro
Lernen beginnen
fur
wymrzeć, wyginąć
Lernen beginnen
go extinct, extinct
trzymać w ręce
Lernen beginnen
handle
zaszkodzić
Lernen beginnen
harm
wylęgać się
Lernen beginnen
hatch
róg
Lernen beginnen
horn
koń
Postawiłem 50 dolarów na tego konia.
Lernen beginnen
horse
I bet 50 dollars on this horse.
polować
Czy polowanie jest w Polsce legalne?
Lernen beginnen
to hunt
Is it legal to hunt in Poland?
tani, niedrogi
Lernen beginnen
cheap, inexpensive
zranić
Przepraszam, nie chciałem cię zranić.
Lernen beginnen
to injure
I'm sorry, I didn't mean to hurt you.
kangur
Kangurzyca transportuje swoje małe w torbie umieszczonej na brzuchu.
Lernen beginnen
kangaroo
The female of kangaroo carries her young in a pouch on the front of her body.
ziemia
Lernen beginnen
land
składać jajo
Lernen beginnen
lay an egg
ssak
Lernen beginnen
a mammal
małpa
Małpa szukała banana.
Lernen beginnen
monkey
The monkey was searching for a banana.
ocean
Kiedyś przepłynięcie oceanu zajmowało ludziom tygodnie.
Lernen beginnen
an ocean
It used to take weeks for people to cross an ocean.
zwierzątko domowe
Lernen beginnen
pet
kłusownik
Kłusownik zastrzelił pięknego afrykańskiego słonia, aby zabrać kość słoniową.
Lernen beginnen
poacher
The poacher shot the beautiful African elephant so he could take the ivory.
zanieczyszczenie
Studenci słuchali wykładu o zanieczyszczeniu powietrza.
Lernen beginnen
pollution
The students listened to the lecture on air pollution.
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
Lernen beginnen
quiet
Why are you always so quiet?
królik
Lernen beginnen
rabbit
usunąć
Lernen beginnen
remove
łuska
Wszystkie ryby mają dużo łusek.
Lernen beginnen
a scale
All fish have a lot of scales.
owca
Lernen beginnen
sheep
gatunek
Podczas wycieczki widzieliśmy kilka rzadkich gatunków zwierząt.
Lernen beginnen
species
During the trip we saw some rare species of animals.
przeżyć, przetrwać
Lernen beginnen
survive, survive
tarantula
Lernen beginnen
tarantula
tygrys
Lernen beginnen
tiger
żółw
Lernen beginnen
tortoise
pod ziemią
Lernen beginnen
underground
dziki
Dziki Zachód był niebezpiecznym miejscem.
Lernen beginnen
wild
Wild west was a dangerous place.
wilk
Lernen beginnen
wolf
robak
Lernen beginnen
bug
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
Lernen beginnen
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
kukurydza
Lernen beginnen
corn
głód
Lernen beginnen
famine
głodny
Jestem tak głodny, że zjadłbym konia z kopytami.
Lernen beginnen
hungry
I'm so hungry that I could eat a horse.
z odległości
Lernen beginnen
long distance
ogłoszenie
Lernen beginnen
notice
paw
W parku był piękny paw.
Lernen beginnen
a peacock
There was a beautiful peacock in the park.
połykać
Mój syn połknął monetę i musiał być zabrany do szpitala.
Lernen beginnen
to swallow
My son swallowed a coin and had to be taken to hospital.
szeroki
On ma szerokie ramiona.
Lernen beginnen
wide
He has wide shoulders.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.