Angielski mechaniczny

 0    138 Datenblatt    jakubwujciuk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
FMC-system zarządzania lotem
Lernen beginnen
FMC-flight management system
GPS - Global positioning system - Globalny system lokalizacji GPS
Lernen beginnen
GPS - Global positioning system - Global GPS location system
GNSS - Global navigation satellite system - Globalny system lokalizacji
Lernen beginnen
GNSS - Global navigation satellite system
RNAV - Area navigation - nawigacja obszarowa
Lernen beginnen
RNAV - Area navigation
LNAV - Lateral navigation - nawigacja pozioma
Lernen beginnen
LNAV - Lateral navigation
VNAV - Vertical navigation - nawigacja pionowa
Lernen beginnen
VNAV - Vertical navigation
ILS - Instrument landing system - system lądowania na wskazania przyrządów
Lernen beginnen
ILS - Instrument landing system
IFR - Instrument flight rules - zasady lotu według przyrządów
Lernen beginnen
IFR - Instrument flight rules - rules of flight according to instruments
TO/GA - Takeoff/Go around - automatyczny start/odejście
Lernen beginnen
TO / GA - Takeoff / Go around - automatic start / departure
SID - Standard instrument departure - procedura wylotu RNAV
Lernen beginnen
SID - Standard instrument departure - RNAV exit procedure
STAR - Standard terminal arrival route - procedura podejścia RNAV
Lernen beginnen
STAR - Standard terminal arrival route - RNAV approach procedure
CDU - Control display unit - urządzenie wejściowo-wyjściowe
Lernen beginnen
CDU - Control display unit - input and output device
AP - autopilot - autopilot
Lernen beginnen
AP - autopilot - autopilot
ATHR - autothrottle - automatyczne sterowanie ciągiem
Lernen beginnen
ATHR - autothrottle - automatic string control
NAV - navigation aids - pomoce nawigacyjne
Lernen beginnen
NAV - navigation aids - navigational aids
ADC - aerodynamic central - centrala aerodynamiczna
Lernen beginnen
ADC - aerodynamic central - aerodynamic center
EFIS - electronic flight instruments system - system elektronicznych przyżądów pokładowych
Lernen beginnen
EFIS - electronic flight instruments system - electronic deck equipment
Holding - procedura oczekiwania
Lernen beginnen
Holding - waiting procedure
RNP - required navigation performance - precyzyjna nawigacja 3D
Lernen beginnen
RNP - required navigation performance - precise 3D navigation
MFD - multi function display - wyświetlacz wielofunkcyjny
Lernen beginnen
MFD - multi function display - multifunction display
Fuel dump - zrzut paliwa
Lernen beginnen
Fuel dump - fuel drop
Direct (ATC direct clearance) - polecenie lotu bezpośrednio do...
Lernen beginnen
Direct (ATC direct clearance) - direct flight request to...
Performance - osiągi
Lernen beginnen
Performance - performance
Boundary layer
Lernen beginnen
warstwa przyścienna
Canard
Lernen beginnen
układ kaczki
Center of gravity (CG)
Lernen beginnen
środek ciężkości
Conjunction - połączenie
Lernen beginnen
Conjunction
Dogtooth
Lernen beginnen
uskok krawędzi natarcia
Empennage
Lernen beginnen
usterzenie
Flow separation
Lernen beginnen
oderwanie warstwy przyściennej
Horn tab
Lernen beginnen
kompensacja rogowa
Membrane
Lernen beginnen
membrana, błona
Wing fence
Lernen beginnen
grzebień aerodynamiczny
Explosive Cartidge / Squib
Lernen beginnen
Pironabój
Spray Nozzle
Lernen beginnen
Dysza spryskiwacza
Insulation
Lernen beginnen
Izolacja
Extinguishing agent
Lernen beginnen
Środek gaśniczy
Discharge
Lernen beginnen
Rozładowanie
Short Circuit
Lernen beginnen
zwarcie
Resistance
Lernen beginnen
Rezystancja
Piston engine
Lernen beginnen
silnik tłokowy
Intake
Lernen beginnen
wlot
Compressor
Lernen beginnen
sprężarka
Combustor
Lernen beginnen
komora spalania
Turbine
Lernen beginnen
turbina
Exhaust
Lernen beginnen
wylot
Afterburner
Lernen beginnen
dopalacz
Inline engine
Lernen beginnen
silnik rzędowy
Shaft
Lernen beginnen
wał
Bypass ratio -
Lernen beginnen
stopień dwuprzeływowości
redundancy
Lernen beginnen
nadmiar
reliability
Lernen beginnen
niezawodność
EDP
Lernen beginnen
engin edriven pump
EMDP
Lernen beginnen
electric motor driven pump
reservoir
Lernen beginnen
zbiornik
Accumulator
Lernen beginnen
akumulator
Volume
Lernen beginnen
objętość
Capacity
Lernen beginnen
pojemność
Checkvalve
Lernen beginnen
zawór zwrotny
By-pass valve
Lernen beginnen
zawór obejścia
PTU- power transfer unit
Lernen beginnen
PTU- power transfer unit
Leakage
Lernen beginnen
wyciek
Alternating Current
Lernen beginnen
Prąd zmienny
Direct Current
Lernen beginnen
Prąd stały
Generator
Lernen beginnen
Prądnica
Voltage
Lernen beginnen
Napięcie
Current
Lernen beginnen
Natężenie
Commutator
Lernen beginnen
komutator
Ram Air Turbine
Lernen beginnen
Awaryjna turbina powietrzna
Electrical connector
Lernen beginnen
Electrical connector
Frequency
Lernen beginnen
Częstotliwość
Contactor
Lernen beginnen
stycznik
searchlight
Lernen beginnen
reflektor
huffer cart
Lernen beginnen
agregat sprężonego powietrza na kółkach
reverse flow combusting chamber
Lernen beginnen
komora spalania o zmiennym kierunku przepływu gazu
atomizers
Lernen beginnen
rozpylacz
thermocouple
Lernen beginnen
termopara
surge control valve
Lernen beginnen
zawór wyrównawczy
load compressor
Lernen beginnen
sprężąrka zapewniająca bleed air
fuel control unit
Lernen beginnen
jednostka sterowania paliwem
ignition exciter
Lernen beginnen
wzbudnik zapłonu, sterowanie iskrą
electronic control unit
Lernen beginnen
jednostka sterowania silnikiem
LEAD
Lernen beginnen
OŁÓW
TO BURN
Lernen beginnen
SPALAĆ
FUEL QUANTITY
Lernen beginnen
ILOŚĆ PALIWA
TO DUMP
Lernen beginnen
ZRZUCAĆ (paliwo)
DRAIN
Lernen beginnen
DRENAŻ
SURGE TANK
Lernen beginnen
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY
DENSITY
Lernen beginnen
GĘSTOŚĆ
SEALANT
Lernen beginnen
USZCZELNIACZ
LEAKAGE
Lernen beginnen
PRZECIEK
Based
Lernen beginnen
Na podstawie
Steady
Lernen beginnen
Stały
Rotate
Lernen beginnen
Obracać się
Strobe
Lernen beginnen
Stroboskop
Required
Lernen beginnen
Wymagany
Inspect
Lernen beginnen
Sprawdzać
Brighter
Lernen beginnen
Jaśniejszy
Retract
Lernen beginnen
Wycofać
Shine/illuminate
Lernen beginnen
świecić
Noticeable
Lernen beginnen
Dostrzegalny
shock/oleo strut
Lernen beginnen
amortyzator pneumatyczny (w domyśle, dosłowne tłumaczenie jest inne)
retractable landing gear
Lernen beginnen
chowane podwozie
trunnion
Lernen beginnen
(dosłownie) czop
tubeless tyre
Lernen beginnen
opona bezdentkowa
pedals
Lernen beginnen
pedały
floats
Lernen beginnen
pływaki
sponsons
Lernen beginnen
sponsony
skids
Lernen beginnen
płozy
undercarriage
Lernen beginnen
podwozie samolotu
nitrogen
Lernen beginnen
azot
Manifold
Lernen beginnen
kolektor
Duct
Lernen beginnen
kanał
Indicator
Lernen beginnen
wskaźnik
Solenoid Valve
Lernen beginnen
zawór elektromagnetyczny
Flow
Lernen beginnen
przepływ
Relay
Lernen beginnen
przekaźnik
Switch
Lernen beginnen
przełącznik
Anit-icing system
Lernen beginnen
system przeciwoblodzeniowy
Deicing system
Lernen beginnen
system usuwający oblodzenie
WAI (Thermal wing anti-ice system)
Lernen beginnen
WAI (Thermal wing anti-ice system)
Probe
Lernen beginnen
sonda
Water droplets
Lernen beginnen
krople wody
Temperature band
Lernen beginnen
zakres temperatur
Visible moisture
Lernen beginnen
widoczna wilgotność
Leading edge
Lernen beginnen
krawędź natarcia
Accumulation
Lernen beginnen
nagromadzenie
Melt
Lernen beginnen
topnieć
Beacon
Lernen beginnen
radiolatarnia
Pasmo częstotliwości
Lernen beginnen
frequency band
Latarnia(morska)
Lernen beginnen
lighthouse
Faza stała
Lernen beginnen
permament/solid phase
Namiar magnetyczny
Lernen beginnen
magnetic bearing
Transceiver
Lernen beginnen
urządzenie nadawczo-odbiorcze
Inquiry
Lernen beginnen
zapytanie
Measurement
Lernen beginnen
pomiar
Omnidirectional
Lernen beginnen
dookólna
determine
Lernen beginnen
określać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.