Angielski medyczny

 0    35 Datenblatt    guest1715487
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
choroba
Lernen beginnen
disease
odniesienie
Ta książka zawiera dużo odniesień do Kanta.
Lernen beginnen
reference
This book contains a lot of references to Kant.
rozpowszechniony
Lernen beginnen
prevalent
funkcja
Funkcja na którą aplikowałeś wymaga dużej elastyczności.
Lernen beginnen
function
The function you applied for, requires a lot of flexibility.
mdlić
Lernen beginnen
nauseate
nadciśnienie
Lernen beginnen
hypertension
patogen
Lernen beginnen
pathogen
cierpliwy
Lernen beginnen
patient
równoznaczny
Lernen beginnen
synonymous
trymestr
Lernen beginnen
trimester
populacja
Lernen beginnen
population
zaraźliwy
Julie miała zaraźliwy śmiech. Kiedy zaczynała się śmiać, to wszyscy inni również.
Lernen beginnen
infectious
Julie had an infectious laugh. Once she started laughing, everyone else joined in.
chorować
Lernen beginnen
ail
chory
Lernen beginnen
ill
metabolizm
Lernen beginnen
metabolism
nad ranem
Lernen beginnen
ability
stawka
Nie wiem ile wynosi stawka za ten typ pracy.
Lernen beginnen
rate
I don't know the standard rate for this kind of work.
upośledzenie
Lernen beginnen
impaired
medyczny
Lernen beginnen
medical
cukrzyca
Pacjenci z cukrzycą są dwukrotnie bardziej narażeni na udar niż ogólnie zdrowi ludzie.
Lernen beginnen
diabetes
Patients with diabetes are twice as likely to suffer a stroke than generally healthy people.
nieprawidłowy
Lernen beginnen
abnormal
jednoczesny
Lernen beginnen
simultaneous
mierzyć
Lernen beginnen
measure
umysłowy
Lernen beginnen
mental
ciąża
Lernen beginnen
pregnancy
genetyczny
Lernen beginnen
genetic
szczególny
Lernen beginnen
particular
nieobecność
Lernen beginnen
absence
zdrowie
Cieszę się, słysząc, że waszej rodzinie dopisuje zdrowie.
Lernen beginnen
health
I'm glad to hear your family is in good health.
wyrażenie
Lernen beginnen
phrase
certyfikat
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.
Lernen beginnen
certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
nieład
Lernen beginnen
disorder
szeroki
Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług.
Lernen beginnen
broad
Our company offers a broad scope of services.
wymioty
Lernen beginnen
vomit
chory
Jestem chory.
Lernen beginnen
sick
I'm sick.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.