Angielski, polityka

 0    76 Datenblatt    patrl35
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
porozumienie
Osiągnęliśmy porozumienie.
Lernen beginnen
agreement
We've reached an agreement.
mianować
Szeryf mianował mnie na swojego zastępcę.
Lernen beginnen
appoint
The sheriff appointed me as his deputy.
ustawa
Lernen beginnen
a bill
budżet
Nasz budżet został zatwierdzony.
Lernen beginnen
a budget
Our budget has been approved.
koalicja
Lernen beginnen
coalition
dojść do władzy
Lernen beginnen
come into power
komitet
Lernen beginnen
committee
komunista
Lernen beginnen
communist
konstytucja
Lernen beginnen
a constitution
konsulat
Konsulat jest otwarty od 8:00 do 14:00.
Lernen beginnen
consulate
The consulate is open from 8:00 to 14:00.
zamach stanu
Lernen beginnen
coup
korona
Lernen beginnen
crown
debata
Lernen beginnen
a debate
dekret
Lernen beginnen
decree
demokracja
Lernen beginnen
democracy
demokrata
Lernen beginnen
a democrat
demokratyczny
Lernen beginnen
democratic
dyktator
Lernen beginnen
a dictator
dyktatura
Lernen beginnen
dictatorship
dyplomacja
Lernen beginnen
diplomacy
korpus dyplomatyczny
Lernen beginnen
diplomatic corps
stosunki dyplomatyczne
Lernen beginnen
diplomatic relations
dymisja
Lernen beginnen
dismissal
ambasada
Gdzie jest ambasada Polski?
Lernen beginnen
an embassy
Where is the embassy of Poland?
wykonawczy
Lernen beginnen
executive
władza wykonawcza
Lernen beginnen
executive branch
sprawować władzę
Lernen beginnen
exercise authority
faszyzm
Lernen beginnen
fascism
federacja
Lernen beginnen
federation
polityka finansowa
Lernen beginnen
finance policy
polityka zagraniczna
Lernen beginnen
Foreign Policy
rząd
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
Lernen beginnen
1. the Cabinet 2. the government
The government announced another tax increase.
gubernator
Lernen beginnen
governor
głowa państwa
Prezydent jest głowa państwa w Polsce.
Lernen beginnen
head of state
The president is the head of state in Poland.
pod przywództwem
Lernen beginnen
headed by...
sprawować urząd
Lernen beginnen
hold an office
wody terytorialne
Lernen beginnen
home waters
izba parlamentu
Lernen beginnen
house of parliament
na polu międzynarodowym
Lernen beginnen
in the international field
wprowadzić ustawę
Lernen beginnen
to introduce a bill
królestwo
Lernen beginnen
a kingdom
ustawodawczy
Lernen beginnen
legislative
izba niższa
Lernen beginnen
the lower house
członek
Nasze stowarzyszenie ma wielu członków.
Lernen beginnen
member
Our association has many members.
wojskowy zamach stanu
Lernen beginnen
Military coup
minister
Lernen beginnen
minister, secretary
ministerstwo
Lernen beginnen
ministry
monarchia
Lernen beginnen
a monarchy
protest pokojowy
Lernen beginnen
peaceful protest
polityka
Uważam, że nasza polityka powinna być tak surowa jak to tylko możliwe.
Lernen beginnen
policy
I believe our policy should be as strict as possible.
poglądy polityczne
Lernen beginnen
political beliefs
świadomy politycznie
Lernen beginnen
politically aware
polityk
Lernen beginnen
a politician
prezydencki
Lernen beginnen
presidential
premier
Lernen beginnen
prime minister
książę
Lernen beginnen
prince
księżniczka
Lernen beginnen
princess
królowa
Ile lat ma królowa Anglii?
Lernen beginnen
queen
How old is the queen of England?
reforma
Rząd wprowadza reformy do systemu edukacji. To oznacza sporo zmian.
Lernen beginnen
a reform
The government is making reforms to the education system. It means a lot of changes.
reformator
Lernen beginnen
reformer
panowanie
Panowanie obecnego króla trwa od 10 lat, ale jego ojciec rządził przez 50!
Lernen beginnen
reign
The reign of the current king has been ten years, but his father ruled for fifty!
odrzucić ustawę
Lernen beginnen
reject a bill
królewski
Lernen beginnen
royal
państwo satelickie
Lernen beginnen
satellite state
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
Lernen beginnen
security
On Monday there is a workshop on safety rules.
senat
Lernen beginnen
senate
senator
Lernen beginnen
senator
mąż stanu
Lernen beginnen
statesman
poparcie
Lernen beginnen
support
zwolennik
Lernen beginnen
supporter
przejęcie władzy
Lernen beginnen
a takeover
przejąć władzę nad Rosją
Lernen beginnen
take over Russia
traktat
Lernen beginnen
treaty
zamieszki, niepokój
Lernen beginnen
unrest
przewrót
Lernen beginnen
upheaval
weto
Lernen beginnen
veto

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.