Angielski słówka - 17.04.2018

 0    35 Datenblatt    alicjakaczorowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Studiuję geografię
Lernen beginnen
I'm studying geography
Jestem na trzecim roku
Lernen beginnen
I'm in my third year
Studiuję na Uniwersytecie Wrocławskim
Lernen beginnen
I'm studying at University of Wrocław
Co studiujesz?
Lernen beginnen
What are you studying?
Jestem studentem
Lernen beginnen
I'm a student of
Jestem na moich studiach licencjackich
Lernen beginnen
I'm in my undergraduate
studia stacjonarne (dzienne)
Lernen beginnen
full-time study
studia niestacjonarne
Lernen beginnen
part-time study
skończyć szkołę
Lernen beginnen
left school
większość została
Lernen beginnen
most stayed on
studiować socjologię
Lernen beginnen
to do sociology
aplikować, składać papiery
Lernen beginnen
applied
technikum
Lernen beginnen
technical college
było ponad pięćdziesięciu kandydatów tylko na dwadzieścia miejsc
Lernen beginnen
were over fifty applicants for only twenty places
Byłam naprawdę zadowolona, kiedy się dostałam
Lernen beginnen
I was really pleased when I got in
wymagania wstępne
Lernen beginnen
entry requirements
maks
Lernen beginnen
very high
wyniki egzaminu
Lernen beginnen
exam results
wystarczająco dobry
Lernen beginnen
good enought
informator?
Lernen beginnen
prospectus
na kurs
Lernen beginnen
onto a course
dostać dyplom
Lernen beginnen
got a diploma
uzyskać stopień
Lernen beginnen
get a degree
wykład
Lernen beginnen
lecture
literatura uzupełniająca
Lernen beginnen
background reading
prezentacja, referat
Lernen beginnen
presentation
ćwiczenia
Lernen beginnen
seminar
zabierać/odbierać
Lernen beginnen
pick up
pożyczać (od kogoś) notatki z wykładów
Lernen beginnen
borrow lecture notes
bibliografia
Lernen beginnen
reading list
adiunkt
Lernen beginnen
tutor
wybór przedmiotów
Lernen beginnen
opctions
semestr
Lernen beginnen
term
kserówki?
Lernen beginnen
handout
promotor
Lernen beginnen
supervisor

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.