Angielski, społeczeństwo i media

 0    51 Datenblatt    patrl35
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zerwanie z tradycją
Lernen beginnen
a break with tradition
aspołeczny
Harold był bardzo aspołeczny i nigdy nie wychodził spotykać się z nowymi ludźmi.
Lernen beginnen
antisocial
Harold was very antisocial and never went out to meet new people.
zachowanie
Ściana jest lepiej zachowana.
Lernen beginnen
behaviour
The wall is in a better state of preservation.
spis ludności
Lernen beginnen
census
nieposłuszeństwo obywatelskie
Lernen beginnen
civil disobedience
społeczeństwo obywatelskie
Lernen beginnen
civil society
segregacja rasowa
Lernen beginnen
colour bar
szok kulturowy
Czy doznałeś kiedykolwiek szoku kulturowego?
Lernen beginnen
culture shock
Have you ever experienced culture shock?
kraj rozwijający się
Lernen beginnen
developing country
podwójne obywatelstwo
Lernen beginnen
dual citizenship
grupa etniczna
Lernen beginnen
ethnic group
fanatyzm
Lernen beginnen
fanaticism
analfabetyzm
Lernen beginnen
illiteracy
globalna wioska
Lernen beginnen
Global Village
bezdomny
Lernen beginnen
homeless
bezdomność
Lernen beginnen
homelessness
społeczność lokalna
Lernen beginnen
local community
klasa średnia
Lernen beginnen
middle class
norma
Lernen beginnen
norm
ruch społeczny
Lernen beginnen
social movement
struktura społeczna
Lernen beginnen
social structure
społeczeństwo
Przestępcy pozwolono na powrót do społeczeństwa, gdy odbył karę więzienia.
Lernen beginnen
society
The criminal was allowed back out into society after he had served his time in prison.
stopa życiowa
Lernen beginnen
standard of living
walka o przetrwanie
Lernen beginnen
struggle for existence
prawa kobiet
Lernen beginnen
women’s rights
czas antenowy
Lernen beginnen
airtime
ogłosić
Z radością ogłaszam, że fuzja okazała się sukcesem.
Lernen beginnen
announce
I'm pleased to announce that the merger has been successful.
nadawać, transmitować
Lernen beginnen
broadcast
telewizja kablowa
Lernen beginnen
a cable TV
cenzura
Wprowadzono cenzurę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek.
Lernen beginnen
censorship
Censorship was imposed to stop rumours being spread.
nakład
Nakład gazety wynosi prawie 2 miliony.
Lernen beginnen
circulation
The paper has a circulation of almost 2 million.
telewizja prywatna
Lernen beginnen
commercial television
dziennik
Lernen beginnen
a daily
wolność prasy
Lernen beginnen
a freedom of press
strona tytułowa
Lernen beginnen
a front page
wywiad
Lernen beginnen
interview
dziennikarz śledczy
Lernen beginnen
investigative journalist
dziennikarstwo
Lernen beginnen
journalism
słuchacz
Lernen beginnen
listener
środki masowego przekazu
Lernen beginnen
mass media
agencja prasowa
Lernen beginnen
a news agency
wiadomość
Lernen beginnen
news
czasopismo
Lernen beginnen
periodical
czytelnik
Lernen beginnen
reader
rzecznik prasowy
Lernen beginnen
a spokesmen
oświadczenie
złożyć oświadczenie
Lernen beginnen
statement
to make/issue a statement
dodatek
Lernen beginnen
addition, supplement
czasopismo specjalistyczne
Lernen beginnen
technical journal
prasa
Prasa musi rywalizować z innymi mediami o naszą uwagę.
Lernen beginnen
press
The press has to compete with other media for our attention.
korespondent wojenny
Lernen beginnen
war correspondent
tygodnik
Lernen beginnen
weekly magazine

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.