Angielski, szkoła i studia

 0    31 Datenblatt    patrl35
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
studia licencjackie
Lernen beginnen
Bachelor's degree programme
rektor
Lernen beginnen
chancellor
szkoła wyższa
Lernen beginnen
college
dziekan
Lernen beginnen
dean
egzamin
Lernen beginnen
an exam, examination
egzaminować
Lernen beginnen
examine
wydział
Lernen beginnen
faculty
nie zdać egzaminu
Lernen beginnen
to fail an exam
absolwent
Jako aboslwent Cambridge nie będziesz miał problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy.
Lernen beginnen
a graduate
As a Cambridge graduate, you will have no problem finding a well-paid job.
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
Lernen beginnen
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.
Lernen beginnen
lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
magister nauk humanistycznych
Lernen beginnen
Master of Arts
egzamin ustny
Lernen beginnen
an oral exam
zdać egzamin
Jest mało prawdopodobne, że zdasz egzamin jeśli się nie uczysz.
Lernen beginnen
to pass an exam
You are not likely to pass the exam if you don't study a lot.
profesor
Mój wujek jest profesorem fizyki, więc może on mógłby nam wyjaśnić to zjawisko.
Lernen beginnen
a professor
My uncle is a professor of physics, so maybe he could explain this phenomenon to us.
semestr
Lernen beginnen
semester
seminarium
Chodziłem na jego seminarium i były to bardzo przydatne zajęcia.
Lernen beginnen
a seminar
I attended his seminar and it was a very useful class.
studiować
Co zamierzasz studiować po ukończeniu liceum?
Lernen beginnen
to study
What are you going to study when you finish high-school?
egzamin pisemny
Lernen beginnen
a written exam
chodzić na zajęcia
Nie widziałem jej jakiś czas, nie chodziła na żadne zajęcia.
Lernen beginnen
to attend classes
I haven't seen her for some time, she didn't attend any classes.
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
Lernen beginnen
blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
przerwa
Zgubiłem moje zadanie domowe podczas przerwy.
Lernen beginnen
pause/break
I lost my homework during recess.
ściąga
Lernen beginnen
cheat sheet
sala lekcyjna
Lernen beginnen
classroom
zebrać zadania domowe
Lernen beginnen
collect homework
wypracowanie
Lernen beginnen
composition
wymagający
Moja praca jest bardzo wymagająca. Muszę pracować 60 godzin w tygodniu, by ze wszystkim nadążyć.
Lernen beginnen
demanding
My job is very demanding, I have to work 60-hour weeks to get everything done.
dobrze się uczyć
Lernen beginnen
to do well at school
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance examination
esej
Lernen beginnen
essay
wychowawca klasy
Lernen beginnen
class teacher

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.