Angielski *trzecia*

 0    31 Datenblatt    xalixcjav
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy możesz mi powiedzieć jak się dostać do?
Lernen beginnen
Can you tell me how to get to?
Jak mogę się dostać z (...) do (...)?
Lernen beginnen
How can I get to (...) from (...)?
Szukam...
Lernen beginnen
I'm looking for...
Czy w pobliżu jest bank?
Lernen beginnen
Is there a bank near here?
Gdzie to dokładnie jest?
Lernen beginnen
Where is it exactly?
Gdzie się znajduje...?
Lernen beginnen
Where is the...?
na rondzie
Lernen beginnen
at the roundabout
przy światłach
Lernen beginnen
at the traffic lights
Idź/Skręć w lewo
Lernen beginnen
Go / Turn left
Idź/Skręć w prawo
Lernen beginnen
Go / Turn right
Idź obok banku
Lernen beginnen
Go/Walk past the bank
Idź prosto
Lernen beginnen
Go straight on
Jest przy skrzyżowaniu
Lernen beginnen
It's at the crossroads
Jest na końcu drogi
Lernen beginnen
It is at the end of the road
Jest za...
Lernen beginnen
It’s behind
Jest obok...
Lernen beginnen
It's next to...
Jest naprzeciwko...
Lernen beginnen
It is opposite...
Jest niedaleko.
Lernen beginnen
It is not far
Jest dość blisko
Lernen beginnen
It is quite close
To daleka droga na piechotę
Lernen beginnen
It is a long way to walk
Będzie po twojej lewej/prawej stronie
Lernen beginnen
It will be on your left / right
Idź dalej kolejne 100 metrów
Lernen beginnen
Keep going for another 100 meters
Skręć w drugą ulicę w lewo/prawo
Lernen beginnen
Take the second left / right
Czy powiedziales turn right?
Lernen beginnen
Did you say turn right?
Przepraszam, nie zrozumiałam
Lernen beginnen
Sorry, I didn’t understand
Czy mógłbyś powtórzyć?
Lernen beginnen
Could you repeat that, please?
Nie jestem pewniuem co masz na myśli
Lernen beginnen
I'm not sure what you mean
Szanowny Panie/Szanowna Pani
Lernen beginnen
Dear Sir / Madam
Szanowny Panie/Szanowna pani Smith
Lernen beginnen
Dear Mr / Mrs Smith
Pozdrawiam
Lernen beginnen
Kind Regards
Pozdrawiam serdecznie
Lernen beginnen
Best regards

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.