angielski unit 5

 0    46 Datenblatt    Aimee
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
umiejętność
Lernen beginnen
ability
przedmiot akademicki
Lernen beginnen
academic subject
zajęcia pozalekcyjne
Lernen beginnen
after-school activity
uczęszczać/chodzic do szkoły
Lernen beginnen
attend school / go to school
skończyć naukę przed feriami
Lernen beginnen
break up
kolega z klasy
Lernen beginnen
classmate
obowiązkowy
Lernen beginnen
compulsory
radzić sobie z
Lernen beginnen
cope with
program nauczania
Lernen beginnen
curriculum
zdobywać tytuł naukowy
Lernen beginnen
do a degree
podchodzić/przystąpić do egzaminu
Lernen beginnen
do / take an exam
rezygnować z przedmiotu
Lernen beginnen
drop a subject
szkoła podstawowa
Lernen beginnen
elementarny school
egzamin wstępny
Lernen beginnen
entrance exam
oblać egzamin
Lernen beginnen
fail an exam
ukończyć szkołę
Lernen beginnen
finish school
zdobyć tytuł naukowy
Lernen beginnen
get a degree
dostać się na uniwersytet
Lernen beginnen
get into university
być w dobrych stosunkach z
Lernen beginnen
get on well with
oddać pracę domową
Lernen beginnen
hand in homework
mieć tytuł naukowy
Lernen beginnen
have a degree
nadążać za
Lernen beginnen
keep up with
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
learn by heart/memorise
uczyć się na błędach
Lernen beginnen
learn from mistakes
przerwać naukę w szkole
Lernen beginnen
leave school
ustawiać się w szeregu
Lernen beginnen
line up
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
oceniać zadania domowe
Lernen beginnen
mark homework
opuszczać lekcje
Lernen beginnen
skip/miss lessons
klasa o różnym poziomie
Lernen beginnen
mixed-ability class
przejść do kolejnej klasy/szkoły
Lernen beginnen
move up
muzyka
Lernen beginnen
Music
zdac egzamin
Lernen beginnen
pass an exam
uważać
Lernen beginnen
pay attention
wf
Lernen beginnen
PE (Physical Education)
boisko szkolne
Lernen beginnen
playground
powtarzać materiał do egzaminu
Lernen beginnen
revise for an exam
mundurek szkolny
Lernen beginnen
school uniform
szkoła średnia
Lernen beginnen
secondary school
dać zadanie domowe
Lernen beginnen
set homework
zacząć chodzić do szkoły
Lernen beginnen
start school
uczyć się przedmiotu
Lernen beginnen
take a subject
semestr
Lernen beginnen
term
plan lekcji
Lernen beginnen
timetable
czesne
Lernen beginnen
tuition fee
absolwent wyższej uczelni
Lernen beginnen
university graduate

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.