angielski zawodowy 2

 0    66 Datenblatt    eugeniuszsoltysiak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zapis księgowy
Lernen beginnen
entry
księgowanie, rejestrowanie
Lernen beginnen
entry in accounts
ocenić, obrachować, oszacować
Lernen beginnen
evaluate
zdarzenie, wydarzenie
Lernen beginnen
event
nadmiar, nadwyżka czegoś
Lernen beginnen
excess of sth
spodziewać się, przypuszczać, liczyć na coś
Lernen beginnen
expect
niezawinione niedobory
Lernen beginnen
faultless shortages
rachunkowość finansowa
Lernen beginnen
financial accounting
bezpłatne próbki
Lernen beginnen
free samples
dobra (wyroby, produkty)
Lernen beginnen
goods
wartość firmy
Lernen beginnen
goodwill
rządzić, kierować
Lernen beginnen
govern
stosownie, odpowiednio
Lernen beginnen
in accordance
zgodnie z warunkami
Lernen beginnen
in accordance with conditions
dochód
Lernen beginnen
income
rachunek zysków i strat (sprawozdanie finansowe)
Lernen beginnen
income statement
operacje wynikowe
Lernen beginnen
income transactions
wzrosnąć, podwyższyć, spotęgować
Lernen beginnen
increase
różnice inwentaryzacyjne
Lernen beginnen
inventory differences
rozliczenie inwentaryzacji
Lernen beginnen
inventory reconciliation
inwentaryzacja
Lernen beginnen
inventory
śledzić coś, śledzić przebieg czegoś, kontrolować coś na bieżąco
Lernen beginnen
keep track of sth
koszt zatrudnienia pracowników
Lernen beginnen
labour cost
płynność
Lernen beginnen
liquidity
pożyczka
Lernen beginnen
loan
potrafić, udać się, zdołać, podołać (czemuś), poradzić sobie
Lernen beginnen
manage
rachunkowość zarządcza
Lernen beginnen
management accounting
koszt zużycia materiałów
Lernen beginnen
material cost
kupiec, handlowiec
Lernen beginnen
merchant
informacja dodatkowa do bilansu oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Lernen beginnen
notes to the financial statement + introduction to the financial statement
pominięcie
Lernen beginnen
omission
pozostałe przychody/ koszty operacyjne
Lernen beginnen
other operating revenues/ expenses
patent
Lernen beginnen
patent
spłacać
Lernen beginnen
pay off
płatność, wpłata, wypłata
Lernen beginnen
payment
otrzymanie zaliczki na dostawy
Lernen beginnen
payments received on account
trwały, stały, ciągły, niezmienne
Lernen beginnen
permanent
spis z natury
Lernen beginnen
physical inventory
symbol waluty Polskiej
Lernen beginnen
PLN- Polish new zloty
przeniesienie zapisów z dziennika do księgi głównej
Lernen beginnen
posting
zyskowność, rentowność
Lernen beginnen
profitability
dostarczyć, zapewnić, dać
Lernen beginnen
provide
wpłata
Lernen beginnen
receipt
przeksięgować
Lernen beginnen
reclassify
zapis księgowy, zapisywać, księgować
Lernen beginnen
record
rzetelny, wiarygodne
Lernen beginnen
reliable
zachować się, pozostać
Lernen beginnen
remain
zapłacić, spłacić
Lernen beginnen
repay
sprawozdawczość
Lernen beginnen
reporting
prowadzić biznes (firmę)
Lernen beginnen
run a business
pensja, płaca, uposażenie
Lernen beginnen
salary
niedobór
Lernen beginnen
shortage
uproszczony bilans
Lernen beginnen
simplified balance sheet
wymyślny, wyszukany wyrafinowany
Lernen beginnen
sophisticated
personel, załoga
Lernen beginnen
staff
komisja inwentaryzacyjna
Lernen beginnen
stocktaking board
podatek
Lernen beginnen
tax
rachunkowość podatkowa
Lernen beginnen
tax accounting
zeznanie podatkowe
Lernen beginnen
tax returns
tymczasowy, chwilowe
Lernen beginnen
temporary
zobowiązania z tytułu dostaw i usług (zobowiązania wobec dostawców)
Lernen beginnen
trade payables
należności z tytułu dostaw (należności od odbiorców)
Lernen beginnen
trade receivables
znak towarowy
Lernen beginnen
trademark
nierozliczona nadwyżka
Lernen beginnen
unsettled excess
media, np. gaz, woda, energia elektryczna
Lernen beginnen
utilities
weryfikacja
Lernen beginnen
verification

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.