angielski zawowody

 0    69 Datenblatt    maciekdudek7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
płatnik
Lernen beginnen
payer
Płatnik punktualny
Lernen beginnen
Prompt payer
platnik opieszały
Lernen beginnen
slow payer
placenie, realizacja platnosci
Lernen beginnen
paying (1)
książeczka wpłat (na konto)
Lernen beginnen
paying in book
formularz wpłat (na konto)
Lernen beginnen
paying slip = US deposit slip
dochodowy, przynoszący zysk
Lernen beginnen
paying (2)
dochodowy interes
Lernen beginnen
paying business
TRS płatni pasażerowie i ładunek
Lernen beginnen
payload
platność, zapłata
Lernen beginnen
payment
Płatność przedterminowa
Lernen beginnen
anticipated payment
bilans płatniczy
Lernen beginnen
balance of payments
płatność gotówką
Lernen beginnen
cash payment
płatność gotówką przy odbiorze
Lernen beginnen
cash on delivery = payment on delivery
niewywiązanie się z płatności w terminie
Lernen beginnen
default on payment
Płatność rozłożona na dłuższy termin (np. płatności ratalne)
Lernen beginnen
deferred payments
baza transakcji - Płatne przy odbiorze dostawy
Lernen beginnen
delivery against payment
żądanie zapłaty
Lernen beginnen
demand for payment
Baza transakcji – dokumenty w zamian za zapłatę
Lernen beginnen
documents against payment
Przedpłata
Lernen beginnen
down payment
płatność w niewielkich ratach
Lernen beginnen
easy payments
Płatność pełna
Lernen beginnen
Full payment
bodźce finansowe (dla pracowników)
Lernen beginnen
incentive payments
płatność z dołu (kredytowa)
Lernen beginnen
payment after delivery
Zapłata w zamian za dokumenty (Jako baza transakcji)
Lernen beginnen
payment against documents
Płatność po dojściu do określonego terminu
Lernen beginnen
Payment at maturity
zlecenie/Upoważnienie do dokonania płatności
Lernen beginnen
payment authorization
płatność progresywna
Lernen beginnen
payment by results
zapłata natychmiast po otrzymaniu faktury
Lernen beginnen
Payment on invoice
płatne za okazaniem
Lernen beginnen
payment on presentation
Płatne przy składaniu zamówienia
Lernen beginnen
payment with order (p.w.o) = cash with order
Płatność po terminie
Lernen beginnen
payment out of grace
płatność Honorowa (spłata weksla nie honorowanego)
Lernen beginnen
payment supra protest
zapłata natychmiastowa
Lernen beginnen
prompt payment
warunki płatności
Lernen beginnen
terms of payment
dokonać zapłaty
Lernen beginnen
to effect a payment
Żądać zapłaty
Lernen beginnen
to demand payment
uchylać się od zapłaty
Lernen beginnen
to evade payment
rozłożyć zapłatę (na raty)
Lernen beginnen
to spread a payment
spłacić
Lernen beginnen
pay off v.
spłata długu
Lernen beginnen
pay off n.
telewizja Kablowa
Lernen beginnen
pay TV
GŁD Stosunek ceny rynkowej akcji do wytwarzanego przez nią zysku
Lernen beginnen
P/E ratio = price/ earnings ratio
szczyt
Lernen beginnen
peak
szczytowy popyt/zapotrzebowanie
Lernen beginnen
peak demand
szczytowa wydajność produkcji
Lernen beginnen
peak output
okres szczytowy
np. szczyt energetyczny
Lernen beginnen
peak period
poza szczytem
Lernen beginnen
off peak
osiągnąć szczyt
Lernen beginnen
to peak = to reach a peak
Miara zboża i innych produktów
2 galony
Lernen beginnen
peck
pieniężny, dotyczący pieniędzy
Lernen beginnen
pecuniary
prowadzić handel domokrążny
Lernen beginnen
peddle
US somokrążca
Lernen beginnen
peddler
utrzymywać bez zmian
Lernen beginnen
peg v.
zatrzymać wzrost cen/płac
Lernen beginnen
to peg prices/wages
FIN metoda utrzymania prawie stałego kursu walut
Lernen beginnen
crawling peg
pióro
Lernen beginnen
pen
flamaster, mazak
Lernen beginnen
felt pen
czytnik kodu kreskowego (na opakowaniach produktów handlowych)
Lernen beginnen
light pen
znacznik, marker
Lernen beginnen
marker pen
karać, stosować kary umowne
Lernen beginnen
penalize
Kara
Lernen beginnen
penalty
Kara Skarbowa
Lernen beginnen
fiscal penalty
klauzula kar (na wypadek niewywiązania się z umowy)
Lernen beginnen
penalty bond
klauzura kar umownych
Lernen beginnen
penalty clause
Kara za zerwanie/ niewykonanie umowy
Lernen beginnen
Penalty for breach / for non-perfulfillment
Kara za zwłokę
Lernen beginnen
penalty for delay
Szanowni Państwo, Informujemy, że wysłaliśmy już oryginalną fakturę, o którą poprosiliśmy pod osobną ochroną. Dokonaj płatności zgodnie z ustaleniami. Z poważaniem
Lernen beginnen
Dear Sirs, This is to advise you that we have already sent you an original invoice a requested under a separate cover. Please effect the payment as agreed. Yours faithfully
Szanowni Państwo, Podaj nam nazwę swojego banku i numer konta, pod którym powinniśmy wysłać ci pieniądze. Z góry dziękuję. Z poważaniem
Lernen beginnen
Dear Sirs, Please advise us the name of your bank and your account number where we should send you the money. Thank you in advance. With best regards

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.