Architecture & administration 1

 0    15 Datenblatt    monikamrugala
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wieżowiec
Lernen beginnen
high-rise
wysokie budynki
Lernen beginnen
high-rise buildings
wyburzać, burzyć
Ten ohydny budynek powinien zostać zburzony.
Lernen beginnen
to knock down
This hideous building should be knocked down.
podupadły, zniszczony
Lernen beginnen
run-down
mieszkalny
Mieszkaniowa droga, teren itp. ma tylko prywatne domy, a nie biura i fabryki.
Lernen beginnen
residential
A residential road, area, etc. has only private houses, not offices and factories.
dzielnica miasta
Lernen beginnen
city district
umiejscowiony, usytuowany
Lernen beginnen
located, positioned
rosnąć szybko osiągając wysoki poziom
Ceny nieruchomości wokoło szybko wznoszą się w tym momencie.
Lernen beginnen
to soar
Property prices round there are soaring at the moment.
plac
Lernen beginnen
square
pozbawiony wszystkiego rejon
Brak rzeczy niezbędnych do przyjemnego życia, takich jak wystarczająca ilość pieniędzy, jedzenia lub dobrych warunków życia.
Lernen beginnen
deprived area
Not having the things that are necessary for a pleasant life, such as enough money, food, or good living conditions.
punkt orientacyjny
Lernen beginnen
landmark
opuszczony, opustoszały
Dom stał w opuszczonym krajobrazie.
Lernen beginnen
desolate
The house stood in a desolate landscape.
pustkowie
Lernen beginnen
desolation
wybudować, wznieść, postawić
Zamierzają postawić hotel tam, gdzie kiedyś znajdowało się muzeum.
Lernen beginnen
tu put something up
They’re planning to put a hotel up where the museum used to be.
teren na wsi z dala od wszystkiego (zadupie)
Mam dość życia na zadupiu. Żyją gdzieś na zadupiu.
Lernen beginnen
stick
I'm sick of living in the sticks. They live out in the sticks somewhere.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.