Assert yourself

 0    65 Datenblatt    krzysztofjeszka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zaznaczyć swoją rację/autorytet
Lernen beginnen
to assert oneself
posunąć się do przodu
Lernen beginnen
to get ahead
stanowczy, solidny
Lernen beginnen
firm
robić notatki
Lernen beginnen
to take notes
konsekwentnie
Lernen beginnen
consistently
słabeusz, popychadło
Lernen beginnen
pushover
nadmiernie
Lernen beginnen
overly
rzemiosło, fach
Lernen beginnen
craft
zająć całe zycie
Lernen beginnen
to take a lifetime
prostolinijny, bezpośredni
Lernen beginnen
forthright
lekceważący coś
Lernen beginnen
dismissive of something
potrzeba
Lernen beginnen
want
scenariusz w którym wszyscy wygrywają
Lernen beginnen
win-win scenerio
wrogość
Lernen beginnen
hostility
nalegający
Lernen beginnen
insistent
zbir, znęcający się nad słabszym
Lernen beginnen
bully
pamiętać o czymś
Lernen beginnen
to keep sth in mind
wypróbowany (pot. USA)
Lernen beginnen
tried and true
obciążenie pracą
Lernen beginnen
workload
dobre samopoczucie
Lernen beginnen
well-being
odmówić zrobienia czegoś
Lernen beginnen
to decline to do something
owijać w bawełnę, mówić ogródkani
Lernen beginnen
to beat around the bush,
wojowniczy
Lernen beginnen
belligerent
oświadczyć coś
Lernen beginnen
to proclaim sth
kłótnia
Lernen beginnen
quarrel
wyprodukować coś (ręcznie)
Lernen beginnen
to craft sth
przemyślny, wnikliwy
Lernen beginnen
thoughful
uciekać się do czegoś
Lernen beginnen
to resort to something
dobre i złe, tak czy owak
Lernen beginnen
for better or worse
drażnić kogoś
Lernen beginnen
to irk someone
wpływowy
Lernen beginnen
influential
zawziąść się, uprzeć
Lernen beginnen
to double down
odpuścić sobie
Lernen beginnen
to back down
obelżywy, obraźliwy
Lernen beginnen
abusive
wyznaczyć wyraźną granicę
Lernen beginnen
to draw a line in the sand
nieokazujący (należytego) szacunku
Lernen beginnen
disrespectful
recydywista
Lernen beginnen
repead offender
psychika
Lernen beginnen
psyche
trzymać się od kogoś z daleka
Lernen beginnen
to steer clear of sb
z drugiej strony
Lernen beginnen
on the flip side
zrozumieć
Lernen beginnen
to comprehend
podrobić coś
Lernen beginnen
forge, fake something
samoświadomy
Lernen beginnen
self- aware
bardzo świadomy
Lernen beginnen
keenly aware
poczucie tożsamości
Lernen beginnen
sense of identity
krótko mówiąć
Lernen beginnen
in short
odrzucić prośbę, wniosek
Lernen beginnen
to reject request
głupie pytanie
Lernen beginnen
a dumb question
ważne spostrzeżenia
Lernen beginnen
important insights
okoliczności
Lernen beginnen
circumstances
samoocena
Lernen beginnen
self-esteem
wyzwalać coś
Lernen beginnen
trigger sth
sprzeczność
Lernen beginnen
contradiction
wymiar psychologiczny
Lernen beginnen
psychological dimension
konflikt interpersonalny
Lernen beginnen
an interpersonal conflict
chodzi o to, że
Lernen beginnen
the point is that
alternatywny punkt widzenia
Lernen beginnen
alternative point of view
zrównoważony
Lernen beginnen
sustainable
podstawowe kompetencje
Lernen beginnen
core competence
trudne do obalenia
Lernen beginnen
hard to refute
zwlekanie
Lernen beginnen
procrastinating
kontrpopozycja
Lernen beginnen
counterproposal
prawdziwy punkt sporu
Lernen beginnen
real point of dispute
człowiek równy rangą
Lernen beginnen
peer
zachować twarz
Lernen beginnen
save face

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.