Banking products and services

 0    29 Datenblatt    wrobcia1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ATM
Lernen beginnen
bankomat
make sure
I just want to make sure you remember about our meeting.
Lernen beginnen
upewniać się
Chcę się tylko upewnić, że pamiętasz o naszym spotkaniu.
I'm sure
Lernen beginnen
Jestem pewien, że
current account
Lernen beginnen
rachunek bieżący
savings account
Lernen beginnen
konto oszczędnościowe
loan
Most people need to take a loan to buy a car.
Lernen beginnen
pożyczka
Większość ludzi musi wziąć kredyt, by kupić samochód.
social insurance institution
Lernen beginnen
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
insurance
You'll need to take out accident insurance.
Lernen beginnen
ubezpieczenie
Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
allowance
Lernen beginnen
zasiłek
spend money
Lernen beginnen
wydawać pieniądze
thirty
thirty children
Lernen beginnen
trzydzieści
trzydzieścioro dzieci
thirteen
thirteen busses
Lernen beginnen
trzynaście
trzynaście autobusów
fourty
Lernen beginnen
czterdziestu
fourteen
Her parents divorced when she was fourteen.
Lernen beginnen
czternaście
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.
both
Both of my brothers are lawyers.
Lernen beginnen
oba / obaj / obie / oboje
Obaj moi bracia są prawnikami.
a flat of their own
Lernen beginnen
własne mieszkanie
damage your property
Lernen beginnen
uszkodzić swoją własność
lend
I will not lend you my toothbrush.
Lernen beginnen
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
borrow
Can I borrow your book?
Lernen beginnen
pożyczać od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
retired
Lernen beginnen
emeryt
shares
Lernen beginnen
udział
bonds
Lernen beginnen
papiery wartościowe / obligacje
valuable
Lernen beginnen
cenny
wear
Lernen beginnen
nosić
might
Lernen beginnen
móc
break in
I have forgotten my keys. Should I break in?
Lernen beginnen
włamywać się
Zapomniałem kluczy. Mam się włamać?
steal
Lernen beginnen
ukraść
enough
We don't have enough eggs.
Lernen beginnen
dosyć / wystarczająco
Nie mamy wystarczająco jajek.
stocks
Lernen beginnen
akcje (papiery wartościowe)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.