Basia dz 3 lek 1

 0    98 Datenblatt    mamami274
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przedmioty szkolne
Lernen beginnen
school subjects
plastyka
Lernen beginnen
art
biologia
Lernen beginnen
biology
chemia
Lernen beginnen
chemistry
podwójna lekcja
Lernen beginnen
double lesson
języki obce
Lernen beginnen
foreign languages
geografia
Lernen beginnen
geography
historia
Lernen beginnen
history
nauki humanistyczne
Lernen beginnen
humanities
informatyka
Lernen beginnen
IT / information technology
matematyka (matma)
Lernen beginnen
mathematics (maths)
muzyka
Lernen beginnen
music
WF (wychowanie fizyczne)
Lernen beginnen
PE (physical education)
fizyka
Lernen beginnen
physics
język polski
Lernen beginnen
Polish
religia
Lernen beginnen
religious education
przedmioty ścisłe
Lernen beginnen
science subjects
nauki społeczne
Lernen beginnen
social sciences
technika (przedmiot szkolny)
Lernen beginnen
design and technology
medioznactwo / studia z zakresu środków masowego przekazu
Lernen beginnen
media studies
ocena (w szkole)
Lernen beginnen
grade / mark
wymóg / potrzeba / żądanie, wymaganie
Lernen beginnen
requirement
oszukać, oszukiwać, ściągać (np. na egzaminie, w zawodach)
Lernen beginnen
cheat
przepisać, skopiować
Lernen beginnen
copy
kuć, wkuwać (np. do egzaminu)
Lernen beginnen
cram
dyplom
Lernen beginnen
diploma
egzamin semestralny / na koniec roku
Lernen beginnen
end-of-term exam / end-of-year exam
arkusz egzaminacyjny
Lernen beginnen
exam paper
egzamin
Lernen beginnen
exam / examination
dodatkowe lekcje
Lernen beginnen
extra lessons
podejść do egzaminu
Lernen beginnen
take an exam / take a test
nie zdać, oblać (np. egzamin) / nie udać się, zawieść, nie powieść się, ponieść porażkę
Lernen beginnen
fail
egzamin końcowy
Lernen beginnen
final exam
zostać złapanym (na ściąganiu)
Lernen beginnen
get caught
otrzymać wyniki
Lernen beginnen
get results
wystawiać oceny
Lernen beginnen
give marks
składać się na (coś) / zostać przeznaczonym na coś, pójść na coś (np. pieniądze)
Lernen beginnen
go towards
uczyć się na pamięć
Lernen beginnen
memorise
egzamin próbny
Lernen beginnen
mock / practice exam
ustny (egzamin)
Lernen beginnen
oral
zdać
Lernen beginnen
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
Lernen beginnen
past paper
praktyczny
Lernen beginnen
practical
zdawać ponownie
Lernen beginnen
retake
powtarzać do czegoś (np. do egzaminu)
Lernen beginnen
revise for something
egzamin końcowy (na zakończenie nauki w szkole), matura
Lernen beginnen
school-leaving exam
wysłać
Lernen beginnen
send
test, klasówka
Lernen beginnen
test
pisemny
Lernen beginnen
written
nagroda / przyznać nagrodę, nagradzać (wręczać komuś nagrodę)
Lernen beginnen
award
świadectwo
Lernen beginnen
certificate
wyróznienie
Lernen beginnen
distinction
otrzymać stopień naukowy
Lernen beginnen
get a degree
tytuł magistra, stopień magistra, magister (stopień)
Lernen beginnen
Master's degree
stopień licencjata, tytuł licencjata, licencjat (stopień)
Lernen beginnen
Bachelor's degree
absolwent/ absolwentka studiów
Lernen beginnen
graduate
ukończyć coś (określoną szkołę)
Lernen beginnen
graduate from something
przebrnąć (przez coś) / z trudem poradzić sobie z czymś
Lernen beginnen
scrape through
uzyskać / zdobyć stypendium
Lernen beginnen
win a scholarship
życie szkoły / życie szkolne
Lernen beginnen
school life
nieobecny
Lernen beginnen
absent
dzwonek
Lernen beginnen
bell
przerwa
Lernen beginnen
break
dręczyć, prześladować
Lernen beginnen
bully
sprawdzać (swoją) pracę
Lernen beginnen
check your work
koncentrować, skoncentrować, skupiać (np. uwagę na czymś)
Lernen beginnen
concentrate / focus on
podręcznik
Lernen beginnen
textbook / coursebook
praca okresowa
Lernen beginnen
coursework
program nauczania
Lernen beginnen
curriculum
termin wykonania pracy / ostateczny termin (zrobienia czegoś)
Lernen beginnen
deadline
dyktando
Lernen beginnen
dictation
odrabiać lkcje
Lernen beginnen
do your homework
poszukiwać informacji / zdobyć informacje (na jakiś temat) /. prowadzić badania
Lernen beginnen
do research
wykonywać / napisać zadaną pracę
Lernen beginnen
do / write an assignment
napisać wypracowanie, esej
Lernen beginnen
write an essay
zostać zawieszonym
Lernen beginnen
be suspended
przestawić prezentację
Lernen beginnen
give a presentation
oddawać coś (np. swoje wypracowanie nauczycielowi)
Lernen beginnen
hand in (homework)
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch break
styl uczenia się
Lernen beginnen
learning style
robić błedy
Lernen beginnen
make mistakes
opuszczać lekcje
Lernen beginnen
miss lessons
motywować; motywujący
Lernen beginnen
motivate; motivating
zeszyt
Lernen beginnen
notebook
drugie śniadanie (zabierane z domu do pracy lub do szkoły)
Lernen beginnen
packed lunch
strój na WF / strój sportowy
Lernen beginnen
PE kit
wagarować
Lernen beginnen
play truant
prezentować; obecny
Lernen beginnen
present
zadawać pracę domową
Lernen beginnen
set homework
zwolnienie (np. z Wf-u) z powodu choroby / zwolnienie lekarskie (zaświadczenie od lekarza)
Lernen beginnen
sick note
autobus szkolny
Lernen beginnen
school bus
rok szkolny
Lernen beginnen
school year
robić notatki
Lernen beginnen
take notes
zrobić sobie rok przerwy między szkołą średnią a studiami
Lernen beginnen
take a gap year
semestr
Lernen beginnen
term
plan zajęć
Lernen beginnen
timetable
pracować w parach
Lernen beginnen
work in pairs
pracować nad projektem
Lernen beginnen
work on a project

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.