BBC Learning English: The English We Speak: RUB IT IN

 0    18 Datenblatt    teresa99a
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ciągle mówić o czymś co kogoś zawstydza albo denerwuje (najczęściej przypomina się coś zawstydzającego co dana osoba zrobiła, albo powiedziała); wypominać coś komuś
Lernen beginnen
rub it in
pocierać, trzeć, nacierać
Lernen beginnen
to rub
niepowodzenie, pech
Lernen beginnen
bad fortune
przypominać (o czymś, np. o spotkaniu)
Przypomnij mu o spotkaniu.
Lernen beginnen
to remind
Remind him about the meeting.
utknąć w biurze
Lernen beginnen
to be stuck in the office
utknąć w korku
Lernen beginnen
to be/get stuck in the traffic jam
skończyć (np. gdzieś)
Mogę się założyć, że on skończy w więzieniu.
Lernen beginnen
to end up
I can bet he'll end up in prison.
palący, piekący, prażący
Lernen beginnen
blazing
palące słońce/światło słoneczne
Lernen beginnen
blazing sunshine
szychta (zmiana), dyżur
Lernen beginnen
a shift
pracować do późnych godzin/na drugą zmianę
Lernen beginnen
to work on the late shift
odejść, wyjść, odjechać
"Czy jest tu Peter?" "Nie, wyszedł do szkoły."
Lernen beginnen
to be off
"Is Peter here?" "No, he's off to school."
(old-fashioned) used to show that you are surprised about something
Lernen beginnen
(upon) my word
homar
Lernen beginnen
a lobster
wspomnieć o czymś komuś, napomknąć komuś o czymś
Lernen beginnen
mention something to somebody
nie wspominając o czymś
Lernen beginnen
not to mention something
robić ciągle (kontynuować lub powtarzać robienie czegoś)
Ona ciągle nawija o swoich problemach.
Lernen beginnen
to keep doing something
She keeps going on about her issues.
mieć dosyć czegoś, mieć czegoś powyżej uszu
Mam absolutnie dosyć wstawania codziennie o 6 rano
Lernen beginnen
be fed up with/of something
I'm absolutely fed up with getting up at 6am every day.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.