BBC Learning English: The English We Speak: To vanish into thin air

 0    17 Datenblatt    teresa99a
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
znikać, pierzchnąć
Uśmiech na jej twarzy znikł.
Lernen beginnen
to vanish
The smile on her face vanished.
plama
To plama atramentu na kartce papieru.
Lernen beginnen
a stain
It's an ink stain on a sheet of paper.
domowej roboty, domowy
Lernen beginnen
homemade
znikać, zniknąć
On zniknął natychmiast po tym.
Lernen beginnen
to disappear
He disappeared immediately afterwards.
brakujący, zgubiony, utracony (np. klucz)
Znalazłem zgubiony kolczyk za kanapą
Lernen beginnen
missing
I found the missing earring behind the couch.
oczywisty
To jest takie oczywiste, że oni są zakochani.
Lernen beginnen
obvious
It's so obvious that they are in love.
wyjawiać, ujawniać
Prawda została ostatecznie ujawniona.
Lernen beginnen
to reveal
The truth was finally revealed.
wycierać, ścierać, przecierać (mokrą ściereczką)
Wytarłem krzesło mokrą ściereczką.
Lernen beginnen
to wipe
I wiped the chair with a damp cloth.
okruch, okruszyna, okruszek (np. chleba, ciasta)
On nie zostawił nawet okruszka na talerzu.
Lernen beginnen
a crumb
He didn't leave a crumb on the plate.
Czy mógłbyś wytrzeć te okruchy z ust?
Lernen beginnen
Would you mind wiping those crumbs from your mouth?
czarodziej, czarownik
On jest czarodziejem, który sprzedał swą duszę diabłu.
Lernen beginnen
a magician
He is a magician who sold his soul to the devil.
Sprawiłeś, że ciasto zniknęło
Lernen beginnen
You’ve made a cake disappear!
znak (np. drogowy)
To był bardzo dobry znak.
Lernen beginnen
a sign
It was a very good sign.
piec (np. ciasto)
Piec 60 minut.
Lernen beginnen
to bake
Bake for 60 minutes.
kuszący, nęcący
Lernen beginnen
tempting
odejść, wyjść, odjechać
"Czy jest tu Peter?" "Nie, wyszedł do szkoły."
Lernen beginnen
to be off
"Is Peter here?" "No, he's off to school."
Wyszła.
Lernen beginnen
She's gone.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.