bbc profiles podcasts

 0    70 Datenblatt    Me. Myself. I
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wiarygodny
Lernen beginnen
credible
credible information, candidate
powstrzymać coś
Lernen beginnen
to hold back sth
zszyć ranę
Lernen beginnen
to stitch the wound
szwy
Lernen beginnen
stitch
szwy
removable stitches
ambicja, pragnienie, aspiracja
Wielką ambicją Aleksandry było mówienie we wszystkich językach świata.
Lernen beginnen
aspiration
Aleksandra's great aspiration was to speak all the languages in the world.
wpaść do kogoś
Lernen beginnen
to pop in
Let's pop in and have a quick word.
byc na swoim miejscu
Lernen beginnen
to be in position
badać coś, przygladac sie bacznie
Lernen beginnen
to scrutinise sth
My father scrutinises all my friends when they come.
materiał filmowy, nagranie z wydarzenia
Pracownicy ochrony obejrzeli nagranie z monitoringu, szukając mężczyzny, który obrabował sklep.
Lernen beginnen
footage
The security staff watched the CCTV footage, looking for the man who had robbed the store.
wydusić z siebie slowo
Lernen beginnen
utter a single word
a word, sound. cry
ku zaskoczeniu wielu
Lernen beginnen
to the suprise of many
całkiem proste, bułka z masłem
Lernen beginnen
plain sailing
This will not be rather plain sailling, everything may happen.
dwa lata pod rzad
Lernen beginnen
two years IN A row
udzielic komus reprymendy
Lernen beginnen
to stress sb down
A strict coach stresses his lazy players down.
ktoś na przegranej pozycji, slabeusz
Lernen beginnen
underdog
dwuznaczny, niejednoznaczny, niejasny, wymijający
Lernen beginnen
equivocal
maszynka do robienia pieniędzy, dobry interes
Lernen beginnen
money spinner
podnieść głos
Lernen beginnen
to raise a voice
zwrócić uwagę, wywolac cos
Lernen beginnen
draw attention
also: draw crowds, reaction, sadness
w mgnieniu oka, błyskawicznie
Lernen beginnen
in the flash
Then it all came to me back in a flash.
praktycznie
Praktycznie wszystkie jabłka w sklepie miały brązowe ślady.
Lernen beginnen
virtually
virtually impossible, nothing, anywhere
Virtually all the apples in the store had brown marks on them. Everyone is virtually different in a way of...
druga strona medalu
Lernen beginnen
the other side of the coin
bronic
Kiedy kraj został zaatakowany, armia robiła wszystko, co w jej mocy, by obronić jego obywateli.
Lernen beginnen
defend
to defend my rights, vulnarable people
When the country was attacked, the army did what it could to defend its citizens.
jakim stopniu, do jakiego stopnia
Lernen beginnen
to what extent
być na dobrej drodze do czegoś
Lernen beginnen
to be on course for sth
The company is on a course for its firts profitable year since 1995.
wrażliwy, podatny, czuly, bezbronny
Lernen beginnen
vulnerable FOR
lekkomyślnie
Lernen beginnen
recklessly
kujonowaty
Lernen beginnen
swotty
odnosić się do czegos
Lernen beginnen
to pertain to
The key question pertains to the will of use the chemical weapon.
obmyślać, rozważać
Lernen beginnen
to mull over
It took her a moment to mull over all he had already said. Do you need more time to mupl it over?
sb X razy prawdopodobne (czasownik) ... niż Y
Lernen beginnen
sb X times likely to (verb) ... than Y
Older people are much more likely to suffer from heart attack than younger ones.
obowiązek obywatelski
Lernen beginnen
civic duty
ilustracja
Lernen beginnen
ilustracja Englisch
illustration
małomówny, powściągliwy w słowach
Lernen beginnen
reticent
I tried asking her questions about herself, but she was reticent.
niechętnie o czymś mówić
Lernen beginnen
be reticent about something
zastanawiać się nad czymś
Lernen beginnen
to reflect on sth
niepokojący
Lernen beginnen
unsettling
And every time I go over that bridge it's always very unsettling to me.
łaczyć coś z czymś
Lernen beginnen
to bridge
But the show's strength is its effort to bridge past and present.
niedbaly, ckliwy, niestaranny
Lernen beginnen
sloppy
np pismo, detale, gra na boisku, czyjes zaangazowanie
być uczulonym na
Lernen beginnen
to be allergic to
I am allergic to phrase "head up" - this will not resolve all problems.
zebrać razem
Lernen beginnen
to lump together
Such discussion lumps all old people together due to one single characteristic in common.
niewątpliwie
Lernen beginnen
doubtless
przypominać się nawzajem
Lernen beginnen
to resemble one another
They rather differ from each other in many ways than resemble one another.
Energiczny spacer
Lernen beginnen
brisk walk
być sterowanym, pouczanym przez kogoś
Lernen beginnen
to be bossed about by sb
They don’t want to be bossed about by their ‘know-all’ children telling them what is good for them.
zabobon
Lernen beginnen
superstition
z powodu
Lernen beginnen
for reason of
efekt kuli śnieżnej
Lernen beginnen
bandwagon effect
Bandwagon effect, the tendency to do or believe what others do or believe.
niedoceniane zawody
Lernen beginnen
underappreciated occupations
wiązać koniec z końcem
Lernen beginnen
to make ends meet
oszczędnie
Lernen beginnen
sparingly
miec zastrzezenia
Lernen beginnen
to raise concerns for
zarządzanie odgórne
Lernen beginnen
top-down management
bardziej niż kiedykolwiek
Lernen beginnen
more than ever
zdobyć coś
Lernen beginnen
to get hold of sth
The flour is now impossible to get hold of.
wpływy z
Lernen beginnen
proceeds of
wprost, kategorycznie
Lernen beginnen
outright
You can tell me outright what you think about my plan. He refused outright to visit her.
niechlujny
Lernen beginnen
slovenly
zasmucony
Lernen beginnen
saddened
nudzić się czymś
Lernen beginnen
to be bored with sth
Weź się w garść
Lernen beginnen
get a grip
niezdarny
Stłukłam butelkę wódki. Jestem taka niezdarna.
Lernen beginnen
clumsy
I've broken a bottle of vodka. I'm so clumsy.
dobra rada
Lernen beginnen
sound advice
kwestia czasu
Lernen beginnen
a matter of time
złapać coś (np. chorobę)
Boli mnie gardło, chyba coś złapałem.
Lernen beginnen
to come down with something
My throat is sore, I think I've come down with something.
śmiech
Lernen beginnen
laughter
optymistyczny
DJe tworzą optymistyczną muzyke, by zachęcić tłum do tańca na koncertach.
Lernen beginnen
upbeat
DJ's create upbeat music to get the crowd dancing at gigs.
zawiesić się
Miałem odpowiedź na końcu języka i wtedy kompletnie się zawiesiłem.
Lernen beginnen
to blank out
I had the answer at the tip of my tongue and then I completely blanked out.
niewesoły, zimny, ponury, posępny: wygląd
Lernen beginnen
joyless
przytyk, docinek, uszczypliwa uwaga, złośliwość
Lernen beginnen
dig AT SB

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.