be able to do sth

 0    13 Datenblatt    dlanger
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie jestem w stanie ci pomóc
Lernen beginnen
I'm not able to help you.
Możesz mu powiedzieć?
Lernen beginnen
Are you able to tell him?
Lubię móc widzieć osobę z którą rozmawiam.
Lernen beginnen
I like being able to see the person I'm talking to.
Nie byłem w stanie go przekonać.
Lernen beginnen
I wasn't able to convince him.
Prezes nie będzie w stanie przyjść.
Lernen beginnen
The president won't be able to come.
Nie będziesz mógł tego zrobić.
Lernen beginnen
You won't be able to do it.
Daliście radę to naprawić?
Lernen beginnen
Were you able to do it?
Kiedy będziemy w stanie go zobaczyć?
Lernen beginnen
When will we be able to see him?
Byłaś w stanie coś zrobić?
Lernen beginnen
Were you able to do something?
Będziemy w stanie tam wejść?
Lernen beginnen
Will we be able to enter there?
Rano muszę być w stanie prowadzić.
Lernen beginnen
I have to be able to drive in the morning.
Potrzebuję być w stanie się z tobą skontaktować.
Lernen beginnen
I need to be able to contact you.
Nie byli w stanie się podnieść.
Lernen beginnen
They weren't able to get up.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.