BEC B2, set1

 0    53 Datenblatt    adamsordyl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
konkurent
Lernen beginnen
competitor
tożsamość marki
Lernen beginnen
brand identity
przekazywać (np. informację)
Lernen beginnen
communicate
zamiast czegoś
Lernen beginnen
instead of something
wymagać, obejmować
Lernen beginnen
involve
slogan
Lernen beginnen
tagline
ewoluować z czegoś
Lernen beginnen
to evolve from something
rozwinąć się w coś (np. w dojrzałą teorię)
Lernen beginnen
develop into something (e.g. mature theory)
wyewoluować z czegoś (np. czyjegoś pomysłu)
Lernen beginnen
evolve out of something
zacząć od początku, zacząć od zera
Lernen beginnen
start from scratch
zawiązać więź
Lernen beginnen
make emotion tie
naprawdę, prawdziwie
Lernen beginnen
acually
obietnica marki
Lernen beginnen
brand promise
cecha charakterystyczna
Lernen beginnen
feature
zapewnienie usługi
Lernen beginnen
providing the service
wiązać się z czymś, pociągać za sobą
Lernen beginnen
entail
smutne, nieszczęśliwe
Lernen beginnen
sad, unhappy
zmieniać, modyfikować, przerabiać
Lernen beginnen
alter
ostarżać
Lernen beginnen
accuse
ekstrawagancja
Lernen beginnen
extravagance
potwirdzać
Lernen beginnen
affirm
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievement
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś (np. sytuację)
Lernen beginnen
take advantage of something
wykorzystywać kogoś
Lernen beginnen
take advantage of somebody
wykorzystywać kogoś seksualnie
Lernen beginnen
abuse someone sexually
problem, kłopot, pułapka
Lernen beginnen
pitfall
wiarygodność
Lernen beginnen
credibility
portretować, przedstawiać, ukazywać
Lernen beginnen
portray, present, show
zamiar, cel
Lernen beginnen
purpose
oddział banku
Lernen beginnen
bank branch
niedogodny
Lernen beginnen
inconvenient
gburowaty
Lernen beginnen
surly
zadziwiająco
Lernen beginnen
astonishingly
a; albo (stosowane w konstrukcji "albo... albo")
Lernen beginnen
and; either (used in the 'either ... or' design)
całkowicie się zgadzać
Lernen beginnen
entirely agree
rekrutować
Lernen beginnen
recruit
wystawiać, pokazywać
Lernen beginnen
to exhibit
głównie, przede wszystkim, zasadniczo
Lernen beginnen
mainly, above all, primarily
błyskawiczny (o działaniu), natychmiastowy (o odpowiedzi)
Lernen beginnen
instant (on action), swift
kompetentny, sprawny
Lernen beginnen
competent, efficient
zaczynać na nowo, poprawiać się, odbierać (telefon), nabierać sił, zwiększać się (np. wiatr
Lernen beginnen
pick up / start again, improve, answer (phone), gain strength, increase (e.g. wind)
zapotrzebowanie, popyt
Lernen beginnen
demand,
przestarzały, niemodny
Lernen beginnen
outdated, out of date
spotkanie, wizyta (np. u lekarza)
Lernen beginnen
appointment
liczenie (na kogoś lub coś)
Lernen beginnen
relying on
uzyskiwać, otrzymywać
Lernen beginnen
obtain
niewielki przychód
Lernen beginnen
meagre revenue
bystrość, przenikliwość, smykałka dryg
Lernen beginnen
acumen
niepodważalny dowód
Lernen beginnen
indisputable proof
prawdopodobny, przypuszczalny
Lernen beginnen
likely
ddziaływać na, mieć wpływ na
Lernen beginnen
affect
zapewnianie, zapewnienie
Lernen beginnen
ensuring
promować, dawać awans
Lernen beginnen
promote

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.