Bezpieczeństwo IT - IT security

 0    26 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych zapobiega niespodziewanej utracie danych.
Lernen beginnen
backup software
The backup software prevents the unexpected data loss.
szyfrowanie
Szyfrowanie służy ochronie danych wrażliwych.
Lernen beginnen
encryption
The encryption is used to protect sensitive data.
podpis elektroniczny
Lernen beginnen
electronic signature
zabezpieczanie danych
np. przed utratą
Nasz administrator systemu jest odpowiedzialny za zabezpieczanie danych.
Lernen beginnen
data backup
Our system administrator is responsible for data backup.
robak komputerowy
Lernen beginnen
computer worm
trojan
Mój program antywirusowy wykrył 2 trojany.
Lernen beginnen
trojan horse
also: trojan
My anti-virus program detected 2 trojan horses.
wyciek danych
Wyciek danych dotyczy kilku tysięcy użytkowników portalu.
Lernen beginnen
data leak
The data leak concerns a few thousand users of the portal.
+19 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Business English - IT"
(Insgesamt 311 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.