Bezpieczeństwo na morzu - Safety at sea

 0    64 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
światło przy pasie ratunkowym
Światło przy pasie ratunkowym wymaga wymiany.
Lernen beginnen
sea light
The life belt sea light needs a replacement.
dryfkotwa
rzucana z rufy, ma za zadanie spowolnić jacht i ustabilizować żeglugę przy dużej fali od rufy
Odzyskiwanie dryfkotwy może być trudne, ponieważ niektóre dryfkotwy mogą powodować szczególnie silny opór.
Lernen beginnen
drogue
Recovering a drogue can be tricky, as some drogues can cause a particularly strong drag.
zwalniak hydrostatyczny
Jeśli twój statek tonie, zwalniak hydrostatyczny umożliwia wynurzenie się tratwy i automatyczne jej napełnienie.
Lernen beginnen
hydrostatic release
If your vessel sinks, the hydrostatic release unit enables your life raft to surface and inflate automatically.
wąż strażacki
Lepiej gasić większe pożary za pomocą węża strażackiego, ponieważ zaopatrzenie w wodę z węża strażackiego trwa dłużej.
Lernen beginnen
fire hose
It's better to extinguish bigger fires with a fire hose, as the water supply from a fire hose lasts longer.
pneumatyczny, dmuchany
Każdy członek załogi otrzymuje automatycznie nadmuchiwany pas ratunkowy z wbudowaną uprzężą żeglarską.
Lernen beginnen
inflatable
Each crewmember is given an automatic inflatable PFDs with a built-in sailing harness.
róg mgłowy
Było tak mglisto, że musieliśmy dąć w róg mgłowy co 5 minut.
Lernen beginnen
foghorn
It was so foggy that we had to blow the foghorn every 5 minutes.
płonący
Mój statek płonie.
Lernen beginnen
on fire
I am on fire.
+57 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Angielski dla żeglarzy"
(Insgesamt 1.141 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.