Biologia - cytologia i błony komórkowe

 0    109 Datenblatt    iwanczukmartynka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Cytologia to dziedzina biologii - zajmuje się:
Lernen beginnen
Cytologia to dziedzina biologii zajmująca się komórkami
Czym jest komórka?
Lernen beginnen
Komórka to podstawowa jednostka budulcowa i strukturalna organizmu, która jest zdolna do wykonywania wszystkich procesów życiowych.
Organizmy jednokomórkowe - charakterystyka
Lernen beginnen
1 komórka, nie specjalizuje się, sama wykonuje wszystkie czynności życiowe
Organizmy jednokomórkowe - przykłady
Lernen beginnen
bakterie, protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne
Formy kolonijne - co to jest
Lernen beginnen
Zespoły luźno połączonych ze sobą komórek za pomocą ś. komórkowych lub galaretowatych otoczek, której komórki nie specjalizują się
ow. plechowe - charakterystyka
Lernen beginnen
Zbudowane z wielu komórek zależnych od siebie, a ich wspólne ciało jest niezróżnicowane lub słabo zróżnicowane
ow. tkankowe - charakterystyka
Lernen beginnen
zespół komórek zależnych od siebie, której wspólne ciało jest wyraźnie zróżnicowane
ow. plechowe - przykłady
Lernen beginnen
protisty, grzyby, rośliny pierwotnie wodne
ow. tkankowe - przykłady
Lernen beginnen
rośliny, zwierzęta
wielkość i kształt komórki - określ
Lernen beginnen
w większości mikroskopijne, kształt zbliżony do kuli lub sześcianu
wielkość i kształt - znaczenie
Lernen beginnen
chodzi o stosunek powierzchni do objętości, dzięki czemu jest wydajny transport wewnątrz i między komórkami
stosunek powierzchni f. kolonijne
Lernen beginnen
p2/V3
organizmy wielokomórkowe
Lernen beginnen
składają się z wielu komórek, które się specjalizują oraz wymieniają się substancjami
k. bezjądrowe to
Lernen beginnen
k. prokariotyczne
k. jądrowe to
Lernen beginnen
k. eukariotyczne
przykłady kom. prokariotycznych
Lernen beginnen
k. bakterii
przykłady kom. eukariotycznych
Lernen beginnen
k. roślinne, zwierzęce i grzybowe
materiał genetyczny komórek prokariotycznych
Lernen beginnen
koliście zamknięta cząsteczka (1-nić) DNA w postaci genoforu, która znajduje się w nukleoidzie
nukleoid to
Lernen beginnen
obszar cytozolu
materiał genetyczny komórek eukariotycznych
Lernen beginnen
postać liniowych cz. DNA otoczonych otoczką jądrową
Chromosom bakteryjny
Lernen beginnen
pętle z cz. DNA stabilizowane przez białka niehistonowe
Chromosom eukariotyczny
Lernen beginnen
cz. DNA nawinięte na białka histonowe
Cytoplazma to
Lernen beginnen
Roztwór koloidalny, w którym zanurzone są wszystkie organelle komórkowe
Chromosom to
Lernen beginnen
najbardziej skondensowana struktura DNA, składająca się z DNA i histonów
Cechy wspólne pro. i euk.
Lernen beginnen
Oddzielone od otoczenia błoną komórkową, wnętrze wypełnione cytozolem lub cytoplazmą, materiał genetyczny ma postać DNA, zawierają rybosomy
Cechy różne
Lernen beginnen
Nie zawsze występują ściany komórkowe (w prok. z peptydoglikanu - mureiny, w euk. z polisacharydów - celulozy lub chityny), dna w prok. jako genofor a w euk. jako liniowe cz. DNA z otoczką jądrową, kompmrmentacja w euk. a w prok. nie
plazmid
Lernen beginnen
małe koliste 2-niciowe DNA, które zwierają geny, które kodują cechy zwiększające prawdopodobieństwo na przeżycie w niekorzystnym środowisku
Ściana komórkowa w kom. prokariotycznych jest z
Lernen beginnen
Mureiny
gram + co to znaczy (ściana kom. w prokariotycznych)
Lernen beginnen
od 2 do 5 warstw mureiny
gram - co to znaczy (ściana kom. w prokariotycznych)
Lernen beginnen
tylko 1 warstwa mureiny oraz błona białkowo-lipidowa
Wypuklenia to (co to)
Lernen beginnen
tworzone przez błonę otaczającą cytoplazmę i pełnią różne funkcje
Wypuklenia dwa przykłady
Lernen beginnen
mezosom i tylakoidy
mezosom to
Lernen beginnen
wypuklenie w którym zachodzi tlenowe oddychanie komórkowe
Tylakoidy to
Lernen beginnen
wypuklenia, które zawierają w sobie barwniki fotosyntetyczne.
Tylakoidy występują
Lernen beginnen
wyłącznie w autotroficznych bakteriach fotosyntetyzujących, np. u sinic - chrolofil
Rybosomy
Lernen beginnen
struktury zbudowane z rRNA i białek, odbywa się tam biosynteza białek
Cromosom w bakterii
Lernen beginnen
Chromosom bakteryjny znajduje się w nukleoidzie
Co nie zawsze posiadają kom. prokariotyczne
Lernen beginnen
błona zewnętrzna, otoczka śluzowa, rzęska ale inna niż w kom. eukariotycznych
materiał zapasowy komórek zwierzęcych
Lernen beginnen
głównie glikogen
kom zwierzęce od środowiska oddzielone
Lernen beginnen
tylko błoną komórkową
Co mają kom. zwierz. charakterystycznego
Lernen beginnen
lizosomy
Kom. grzybowe są oddzielone od środowiska
Lernen beginnen
Za pomocą ściany kom. z chityny i błony kom.
Jakim organizmem jest kom. grzybowa?
Lernen beginnen
Jest organizmem cudzożywnym
Czy kom. grzybowe mają zdolności?
Lernen beginnen
Nie
Jaki jest podstawowy materiał zapasowy kom. grzybowej?
Lernen beginnen
glikogen
kom. roślinne są oddzielone od środowiska...
Lernen beginnen
za pomocą ściany komórkowej z celulozy i błony komórkowej
Co charakterystycznego posiadają kom. roślinne?
Lernen beginnen
Duże wakuole i plastydy (chroloplast)
Podstawowy materiał zapasowy kom. roślinnej
Lernen beginnen
skrobia
Kom eukariotyczne są...
Lernen beginnen
większe od kom. bakteryjnej
Kom. eukariotyczne mają (kształt)
Lernen beginnen
kulisty, cylindrycznie wydłużony kształt
plechowce kom. roślinne to
Lernen beginnen
niższe rośliny, które nie posiadają korzeni liści i łodygi, oraz nie mają tkanek
organowe kom. roślinne to
Lernen beginnen
wyższe rośliny, które mają korzenie, liście i łodygę oraz są z budowane z tkanek
Organelle otoczone 2 błonami
Lernen beginnen
jądra kom., mitochondria, plastydy (chloroplasty)
Jądro komórkowe
Lernen beginnen
zawiera DNA, odpowiedzialny za cechy danego organizmu oraz procesy związane z dziedziczeniem cech
Mitochondria
Lernen beginnen
w nich następuje oddychanie tlenowe, dzięki czemu ze związków uwalnia się energia niezbędna komórce
chloroplasty
Lernen beginnen
w kom. roślinnych i protistów roślino podobnych, w nim fotosynteza
organelle nie otoczone błoną
Lernen beginnen
rybosomy, centrosomy
rybosomy co robią
Lernen beginnen
przeprowadzają syntezę białek
centrosomy
Lernen beginnen
inaczej centrale uczestniczą w podziałach białek
organelle otoczone 1 błoną
Lernen beginnen
peroksysomy, wakuole/wodniczki, lizosomy, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna szorstka i gładka
peroksysomy
Lernen beginnen
miejsce zachodzenia utleniania różnych związków oraz neutralizacji reaktywnych form tlenu, mają w sobie enzym - katalaza, biorą udział w procesie trawienia
wakuole/wodniczki
Lernen beginnen
odpowiedzialne za stan uwodnienia, magazynują substancje, biorą udział w procesie trawienia
lizosomy
Lernen beginnen
zachodzi w nich trawienie wewnątrz komórkowe
aparat golgiego
Lernen beginnen
odpowiada za modyfikacje, sortowanie i transport białek
siateczka śródplazmatyczna szorstka
Lernen beginnen
pokryta rybosomami, synteza białek min tych wydzielanych poza kom. oraz budujących błony
siateczka śródplazmatyczna gładka
Lernen beginnen
miejsce syntezy lipidów, agzayn jonów i detoksykacja substancji toksycznych
Co robią siateczki śródplazmatyczne?
Lernen beginnen
dzielą komórkę na przedziały kompartmenty
komparmentacja
Lernen beginnen
zróżnicowanie kom. eukariotycznych na przedziały
co daje kompmrmentacja
Lernen beginnen
inne pH w różnych przedziałach, wiele nawet sprzecznych sobie reakcji może zachodzić
dlaczego komórki małe i co z tym stosunkiem
Lernen beginnen
Zachodzi wtedy intensywna wymiana substancji (
z czym wiąże się specjalizacja komórki?
Lernen beginnen
z utratą możliwości podziału, oraz z utratą niektórych organelli w roślinnych nawet protoplastu
Protoplast to
Lernen beginnen
zawartość komórki oprócz błony komórkowej
Neurony/komórki nerwowe
Lernen beginnen
przewodzą impulsy, długie aksony i jądro w ciele kom., mają wydłużony kształt i liczne wypustki do 1m
erytrocyty/krwinki czerwone
Lernen beginnen
transport tlenu w organizmie, brak jądra i większości organelli
człony naczyń
Lernen beginnen
najczęściej u roślin nasiennych, np. w drewnie martwe, długie, pozbawione ścian poprzecznych oraz pzgrubioneściany komórkowe,
człony naczyń co robią
Lernen beginnen
usprawnienie transportu soli mineralnych w wodzie
Człony rurek sitowatych
Lernen beginnen
występują np. w łuku, żywe, długie, ich ściany celulozowe poprzeczne są perforowane - posiadają liczne otwory - sita, brak jądra oraz wielu organelli,
Człony rurek sitowatych co robią
Lernen beginnen
sprawnie transportują zw. organiczne z procesu fotosyntezy w górę i w dół w roślinie
Czym jest komórka żywa?
Lernen beginnen
to system błon
Wraz ze śmiercią komórki
Lernen beginnen
błony ulegają destrukcji
Rodzaje błon w komórce
Lernen beginnen
błona komórkowa i błona śródplazmatyczna
błona komórkowa co robi
Lernen beginnen
oddziela wnętrze komórek od środowiska zewnętrznego, czyli funkcja ochronna, chroni przed wnikaniem czynników chorobotwórczych
błona śródplazmatyczna co robi
Lernen beginnen
tworzy oddzielone przedziały o różnych właśowościach
Co robią błony w komórce
Lernen beginnen
odbierają sygnały i przekazują do wnętrza komórki lub organelli, pośredniczą w wymianie substancji między komórką a środowiskiem zewnętrznym
Błona selektywna to
Lernen beginnen
błona przez którą swobodnie mogą przenikać niektóre substancje
homeostaza to
Lernen beginnen
równowaga
przez co jest utrzymywana homeostaza
Lernen beginnen
przez odpowiednią temperaturę, stężenie glukozy i jonów wodorowych
błony fosfolipidowo-białkowe nie w bakteriach
Lernen beginnen
ok 60% fosfolipidów i ok 40% białek
błony fosfolipidowo-białkowe w bakteriach
Lernen beginnen
więcej białek, mniej fosfolipidów
podstawowa struktury błon biologicznych
Lernen beginnen
dwu warstwa lipidowa
co wchodzi w skład błon zwierzęcych
Lernen beginnen
cholesterol
co robi cholesterol
Lernen beginnen
usztywnia błony,
cholesterol ma budowę
Lernen beginnen
pierścieniowa
cholesterol u roślin
Lernen beginnen
sitosterol
reszty u fosfolipidów budujących błony będą nienasycone
Lernen beginnen
błony bardziej płynne
reszty u fosfolipidów budujących błony będą nasycone
Lernen beginnen
bardziej sztywne
białka w błonie
Lernen beginnen
powierzchniowe, integralne trans błonowe, peryferyjne
integralne transportujące/łańcuchowe
Lernen beginnen
dwa obok siebie integralne transbłonowe
białka integralne trans błonowe są
Lernen beginnen
silnie wbudowane w błone, połączone z fosfolipidami za pomącą silnych wiązań kowalencyjnych
białka powierzchniowe są
Lernen beginnen
połączone z dwu warstwą za pomocą w. wodorowych, których zniszczenie nie powoduje zniszczenia błony
gdzie w błonie znajdują się reszty cukrowe
Lernen beginnen
na zewnętrznej warstwie błony
rola reszt cukrowych
Lernen beginnen
chronią wnętrze przed uszkodzeniami mechanicznymi (glikokaliks-płaszcz cukrowy), f. receptorowa poprzez przyłączanie się do enzymów lub hormonów, f. antygenowa (MHC/HLA) układ odpornościowy, antygeny rozpoznają po cukrze czy to kom. z naszego organizmu,
budowa białek integralnych
Lernen beginnen
mają cz. hydrofobowe, które wnikają do wnętrza dwuwarstwowa, a cz. hydrofilowe wnikają kontaktują się ze środowiskiem wodnym po jednej lub po obu stronach błony
białka peryferyjne
Lernen beginnen
właściwości hydrofilowe, więc nie wnikają do dwuwarstwy lipidowej
funkcje białek w błonach
Lernen beginnen
transportujące, kotwiczące, receptorowe, enzymatyczne
f. transportująca
Lernen beginnen
wymiana substancji między komórką a otoczeniem lub przedziałami komórki
f. kotwicząca
Lernen beginnen
zwiększa odporność mechaniczną
f. receptorowa
Lernen beginnen
odbiera sygnały
f. enzymatyczna
Lernen beginnen
przyśpieszają niektóre reakcje zachodzące w komórce

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.