bioszka ego

 0    50 Datenblatt    FiszerMD
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nerka to miejsce syntezy
Lernen beginnen
reniny
Izohydria
Lernen beginnen
dązenie do utrzymania dobrego stęzenia jonów wodorowych
Erytropoetyna
Lernen beginnen
3
Hormonami pobudzajacymi cykazę adenylową są
Lernen beginnen
kalcytonina, glukagon, antydiuretyczny, parathormon
Szczawiooctan może powstac z 5
Lernen beginnen
ASP, ASN
Główne składniki azotowe moczu fizj
Lernen beginnen
mocznik, kwas moczowy
Cytochrom p450 katalizuje
Lernen beginnen
Faza I ksenobiotyki, R-H + o2 - R-OH
Synteza kreatynyq8
Lernen beginnen
wymaga SAM, w nerce i wątrobie, wymaga argininy i glicyny
Glutamina
Lernen beginnen
usuwa amoniak z mozgu
W wyniku poniższych enzymów fosf substratowa
Lernen beginnen
10
Fosf substratowa nie
Lernen beginnen
11
W przebiegu fenyloketonurii w moczu brak
Lernen beginnen
homogentyzynianu
fruktoza - fruktozo-6-fosforan charakterystyczna dla
Lernen beginnen
tkanki tłuszczowej
W chorobie leysha nyhana za pomocą allopurynolu można leczyć
Lernen beginnen
leczy sie obiawy hiperurykemii
SCID jest zespołem związanym z niedoborem
Lernen beginnen
deaminazy adenozynowej/adeninowej
U chorych na fawizm występuje
Lernen beginnen
niedobór dehdrgogenazy-6-fosforanowej, chroni przed malaria, hemoliza polekowa
Bezpośrednie substraty do produkcji NADPH
Lernen beginnen
glukozo 6-fosforan, 6-fosfoglukonian
Anionorodnik podtlenkowy jest substratem w reakji katalizowanej przez
Lernen beginnen
dysmutaze ponadtlenkowa
Zachamowanie fosforylacji bez hamowania utleniania zwiazek
Lernen beginnen
2,4 dinitrofenol
Cykt krebsa produkuje do biosyntez
Lernen beginnen
20
Cykl krebsa z wyjatkiem
Lernen beginnen
21
GLUT2 gdzie występuje
Lernen beginnen
b trzustki. watroba, jelito cienkie, mozg, nerki
Podczas syntezy mewalonianu z acetylo coa sa zuzywane2
Lernen beginnen
2NADPH
Nietypowa frakcja VLDL (b-VLDL) występuje w
Lernen beginnen
niedobór LCAT
Apolipoproteiny są syntezowane przez
Lernen beginnen
wątrobę i jelito
Do hormonów których są przekaznikiem wtórnym jony wapnia
Lernen beginnen
acetylocholina (receptor muskarynowy) angiotensyna II cholecytokinina płytkowy czynnik wzrostu (PDGF) gastryna gonadoliberyna katecholaminy α1-adrenergiczne oksytocyna substancja P tyreoglobulina (TRH) wazopresyna
Do hormonów których NIE są przekaznikiem wtórnym jony wapnia
Lernen beginnen
27
W syntezie kwasów tłuszczowych nie uczestniczy
Lernen beginnen
28
W syntezie kwasów tłuszczowych uczestniczy
Lernen beginnen
29
Do prekursorów syntezy hemu nalezy
Lernen beginnen
30
Do prekursorów syntezy hemu NIE nalezy
Lernen beginnen
31
Diagnostyczny wskaźnik B12 wydalany z moczem
Lernen beginnen
kw metylomalonowego
B- oksydacja kwasów tłuszczowych zahamowana w wyniku obecnosci w cytozolu d
Lernen beginnen
propionylo COA
Do hiperbilirubinemii sprzezonych naleza
Lernen beginnen
niedroznosc przew zolciowych, zesp Dubina Johnsona, zesp Rotora
Watroba jest miejscem syntezy
Lernen beginnen
35
ATP liaza cytrynianowa katalizuje reakcje w wyniku ktorej powstaje
Lernen beginnen
acetylo coa
Dług tlenowy to zjawisko
Lernen beginnen
37
Wpływ insuliny na przemiane tłuszczową
Lernen beginnen
stymuluje lipaze lipoproteinowa,
Głównym celem detoksykacji ksenobiotyków w wątrobie jest
Lernen beginnen
umozliwienie efektywnego wydalania z moczem lub zolcia, może zmniejszenie rozpuczalnosci
Paracetamol w hepatocytach tworzy sprzeżona połączenia z
Lernen beginnen
UDP glukorunianem + może paps
Tkanki z największą zawartością glikogenu to
Lernen beginnen
wątroba i mięśnie
Brak bilirubiny, wysoki urobilinogen, podwyzszona bili posrednia i w normie bezp
Lernen beginnen
zapalenie wątroby, wzwC?
Porfiryna jest degradowana w komorkach ukladu siateczkowatego
Lernen beginnen
wątroby, sledziony, szpiku kostnego
Neuroprzekaznik hamujacy produkt Glu
Lernen beginnen
GABA
Aminokwas w biosyntezie koenzymu A
Lernen beginnen
Cys Cysteina
Fosfolipid powstajacy z fosfatydyloglicerolu występujący w mitochondriach to
Lernen beginnen
kardiolipina
Kinaza choliny katalizuje reakcje przemiany
Lernen beginnen
47
Do prawidlowego funkcjonowania karboksylazy CoA potrzebne jest
Lernen beginnen
48
Synteza de novo kwasow tluszczowych zachodzi w
Lernen beginnen
49
Związek na rysunku powstaje w wyniku
Lernen beginnen
sprzęgania z PAPS

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.