Body language

 0    35 Datenblatt    krzysztofjeszka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wpływać na coś
Lernen beginnen
to affect something
przybrać (np. pozę, postawę)
Lernen beginnen
to adopt
pozycja siły/dominacji
Lernen beginnen
power pose
sprawiać/czynić różnicę
Lernen beginnen
to make a difference
odzyskać pełnię sił/zdrowia
Lernen beginnen
to make a full recovery
liczny
Lernen beginnen
numerous
mianowicie
Lernen beginnen
namely
dobro duszność
Lernen beginnen
good nature
prawdomówność
Lernen beginnen
sincerity
żywość umysłu, siła ducha
Lernen beginnen
ableness
w pewnym stopniu
Lernen beginnen
to some extent
zaproponować
Lernen beginnen
to suggest
podziw
Lernen beginnen
admiration
pogarda
Lernen beginnen
contempt
zazdrość, zawiść
Lernen beginnen
jealousy, envy
żal
Lernen beginnen
pity
nękać kogoś
Lernen beginnen
to harass sb
ignorowanie, lekceważenie
Lernen beginnen
neglect
odpowiadający (czemuś)
Lernen beginnen
corresponding
udawać coś
Lernen beginnen
to fake sth.
wychodząc z założenia że
Lernen beginnen
to working on the basis that
ekstrawertyczny
Lernen beginnen
extrovert
introwertyczny
Lernen beginnen
Introvert
z poniesionym czołem
Lernen beginnen
to walk tall and proud
kurczyć
Lernen beginnen
to shrink
owijać
Lernen beginnen
to wrap
wrodzony
Lernen beginnen
innate
gest
Lernen beginnen
a gesture
pewna liczba czegoś
Lernen beginnen
a number of something
znaczący
Lernen beginnen
significant
mocniej ryzykować
Lernen beginnen
to take greater risks
pełen pasji
Lernen beginnen
passionate
prawdziwy
Lernen beginnen
authentick
błędne koło
Lernen beginnen
vicious circle
uległy
Lernen beginnen
submissive

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.