Budowa i rola układu nerwowego

 0    38 Datenblatt    zinovyeva
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
neuron
Lernen beginnen
podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna układu nerwowego
regulacja nerwowo-hormonalna jest to...
Lernen beginnen
wspólny wpływ układów dokrewnego i nerwowego na organizm
zadania układu nerwowego
3 zadania
Lernen beginnen
odbieranie i analizowanie bodźców z narządów wewnętrznych i środowiska zewnętrznego; wywoływanie odpowiednich reakcji organizmu; kontrolowanie i koordynowanie pracy wszystkich pozostałych układów
podział układu nerwowego ze względu na budowę
Lernen beginnen
ośrodkowy układ nerwowy + obwodowy układ nerwowy
ośrodkowy układ nerwowy składa się z:
2 elementy
Lernen beginnen
mózgowia i rdzenia kręgowego
obwodowy układ nerwowy składa się z:
Lernen beginnen
nerwów czaszkowych + nerwów rdzeniowych
funkcje ośrodkowego układu nerwowego:
3 funkcje
Lernen beginnen
centrum kontroli całego organizmu; analiza informacji ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego; przekaz poleceń do odpowiednich narządów
funkcje obwodowego układu nerwowego:
2 funkcje
Lernen beginnen
przekaz informacji pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a pozostałymi częściami organizmu; odbiór informacji z narządów wewnętrznych i ze środowiska zewnętrznego
obwodowy układ nerwowy dzieli się na
Lernen beginnen
część somatyczną i część autonomiczną
autonomiczny układ nerwowy jest to...
Lernen beginnen
część obwodowego układu nerwowego odpowiedzialna za odbiór bodźców ze środowiska wewnętrznego i za regulację pracy narządów niezależnych od woli
funkcje autonomicznego układu nerwowego
Lernen beginnen
kieruje pracą narządów wewnętrznych i procesami przemiany materii
somatyczny układ nerwowy jest to...
Lernen beginnen
część obwodowego układu nerwowego odpowiedzialna za odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego i regulację pracy mięśni szkieletowych
funkcje somatycznego układu nerwowego
2 funkcje
Lernen beginnen
steruje pracą mięśni szkieletowych; umożliwia kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym
autonomiczny układ nerwowy dzieli się na:
2 części
Lernen beginnen
część współczulną i część przywspółczulną
część współczulna
Lernen beginnen
część układu autonomicznego odpowiadająca za mobilizację organizmu przez zwiększenie aktywności narządów (z wyjątkiem narządów układu pokarmowego)
część przywspółczulna jest to...
Lernen beginnen
część układu autonomicznego odpowiadająca za wyciszenie organizmu poprzez zmniejszenie aktywności narządów (z wyjątkiem narządów układu pokarmowego)
część przywspółczulna powoduje:
2 właściwości
Lernen beginnen
zmniejszenie szybkości pracy narządów i przemiany materii; łagodzi efekty pobudzenia organizmu
część współczulna powoduje:
3 właściwości
Lernen beginnen
przyspieszenie pracy narządów i przemiany materii w komórkach; uaktywnia się w sytuacji zagrożenia i silnych emocji; przygotowuje organizm do działania
dendryty są to...
Lernen beginnen
krótkie, rozgałęzione wypustki neuronu przewodzące impuls nerwowy od receptora do ciała komórki, a następnie do aksonu
akson jest to...
inaczej
Lernen beginnen
inaczej neuryt lub włókno nerwowe; długa pojedyncza wypustka nerwowa przewodząca impuls nerwowy od ciała neuronu do innej komórki
synapsa jest to...
Lernen beginnen
wąska przestrzeń między komórką nerwową (jej aksonem) a inną komórką nerwową (dendrytem), komórką mięśniową lub budującą gruczoł, w której pobudzenie przekazywane jest za pomocą neuroprzekaźników
neuroprzekaźnik jest to...
Lernen beginnen
substancja chemiczna zawarta w pęcherzykach synaptycznych wydzielana do wnętrza synapsy przez komórkę przekazującą impuls; powoduje pobudzenie komórki odbierającej impuls
nerw jest to...
Lernen beginnen
pęczek aksonów lub dendrytów pochodzących od różnych neuronów, otoczony osłoną z tkanki łącznej
funkcja nerwu
Lernen beginnen
przekazuje informacje między ośrodkowym układem nerwowym a częścią ciała, którą unerwia
mózgowie jest to...
3 właściwości
Lernen beginnen
część centralnego układu nerwowego znajdująca się w czaszce; składa się z mózgu, móżdżku i pnia mózgu; ma pofałdowaną korę i składa się z dwóch półkul
mózg jest to...
Lernen beginnen
część mózgowia złożona z dwóch półkul mózgowych; u człowieka posiada szczególnie dobrze rozwiniętą korę mózgową odpowiedzialną za czynności psychiczne
móżdżek jest to...
Lernen beginnen
część mózgowia odpowiedzialna za koordynację i precyzję ruchów, postawę, napięcie mięśni
pień mózgu jest to...
Lernen beginnen
część mózgowia, w skład której wchodzi m.in. rdzeń przedłużony; odpowiada za kontrolę podstawowych czynności życiowych organizmu
rdzeń przedłużony jest to...
Lernen beginnen
część mózgowia podtrzymująca podstawowe funkcje życiowe
ciało modzelowate jest to...
inaczej, czym jest; funkcja
Lernen beginnen
spoidło wielkie; pasmo istoty białej, łączące dwie półkule mózgu; przekazuje informacje pomiędzy prawą półkulą i lewą półkulą mózgu
wzgórze jest to...
Lernen beginnen
część międzymózgowia znajdująca się pod spoidłem wielkim
kora mózgu każdej półkuli dzieli się na...
Lernen beginnen
4 płaty: czołowy, skroniowy, ciemieniowy i potyliczny
płat czołowy steruje...
Lernen beginnen
mową, myślami, emocjami i ruchem
płat skroniowy odpowiada za...
Lernen beginnen
rozpoznawanie dźwięków i pamięć słuchową
płat ciemieniowy
3 właściwości
Lernen beginnen
jest miejscem odczuwania dotyku i temperatury oraz położenia ciała w przestrzeni
płat potyliczny
2 właściwości
Lernen beginnen
odpowiada za zrozumienie słów i widzenie
lewa półkula
odbiera, umożliwia, odpowiada
Lernen beginnen
odbiera informacje z prawej połowy ciała i kontroluje ją; umożliwia operowanie liczbami i zdaniami; odpowiada za abstrakcyjne myślenie, logikę i mowę
prawa półkula
odbiera; odpowiada
Lernen beginnen
odbiera informacje z lewej połowy ciała i kontroluje ją; odpowiada za twórczość, wyobraźnię i orientację przestrzenną oraz odbieranie form, kolorów i rytmu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.