building relationship

 0    35 Datenblatt    barbarabednarczyk9
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
let somebody down
Lernen beginnen
zawodzić kogoś, rozczarować,
turn up
Kate didn't turn up at the lecture yesterday.
Lernen beginnen
pojawiać się
Kasia nie pojawiła się wczoraj na wykładzie.
set up an appointment with
Lernen beginnen
umów się na spotkanie z
call off
Lernen beginnen
odwołać
go over
Lernen beginnen
pominąć coś, przejrzeć,
work out
Lernen beginnen
dobrze komuś wychodzić / udało się
build up
Lernen beginnen
tworzyć, odbudować, wzmacniać
put off
Lernen beginnen
odkładać, przesunąć kogoś w kalendarzu
focus on
Lernen beginnen
skupić się na
get on well with
Lernen beginnen
dogadywać się, dobrze żyć z
register
Lernen beginnen
zarejestrować
postponing/delaying
Lernen beginnen
odraczanie / opóźnianie
disappoint
Lernen beginnen
zawieść
carry on
Lernen beginnen
kontynuować
turn sth round; change sth into sth successful
Lernen beginnen
obrócić coś; zmienić coś w coś udanego
establish
Lernen beginnen
nawiązać, tworzyć, ustalić
break off
Lernen beginnen
zerwać
build up
Lernen beginnen
tworzyć
cultivate
Lernen beginnen
kultywować
cut off
Lernen beginnen
odciąć
damage
Lernen beginnen
szkoda / krzywda
develop
Lernen beginnen
rozwijać
disrupt
Lernen beginnen
zakłócać, zaburzyć
encourage
Lernen beginnen
zachęcać
establish
Lernen beginnen
ustalić
foster
Lernen beginnen
sprzyjać, wspierać
improve
Lernen beginnen
ulepszać
jeopardise
Lernen beginnen
narazić, zagrażać
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
Lernen beginnen
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
promote
Lernen beginnen
promować
restore
Lernen beginnen
przywracać, odbudować
resume
Lernen beginnen
wznawianie
sever
Lernen beginnen
zerwać
sour
Lernen beginnen
pogarszać
run
Lernen beginnen
bieg

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.