business 1

 0    40 Datenblatt    wojtekszymczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
określić, wypracować
Lernen beginnen
map out sth
wszechwiedzący
wszechwiedzacy narrator powieści
Lernen beginnen
omniscient
the book’s omniscient narrator
przynęta
Lernen beginnen
bait
olbrzymi, zdumiewający
Lernen beginnen
staggering
pomocniczy, dodatkowy
Lernen beginnen
ancillary
Film companies also make money in ancillary sales of T-shirts, toys, and so on
naprawa, restrukturyzacja
Lernen beginnen
overhaul
A mechanic is coming to overhaul the engine.
grudkowaty, nierówny
Lernen beginnen
lumpy
mglisty, niesprecyzowany
Lernen beginnen
nebulous
wykonalny, rentowny, opłacalny
Lernen beginnen
viable
niedostatek, niedobór
niedobór zasobów
Lernen beginnen
scarcity,
scarcity of resources
doświadczenie, męka
Lernen beginnen
ordeal
Proud that you have survived this terrible ordeal.
poczuć, począć
nie mogę sobie wyobrazić jak tutaj musi być zimą
Lernen beginnen
conceive
I can hardly conceive what it must be like here in winter
zrozumienie
Lernen beginnen
comprehension
zwięzły
formularze informacyjne maja charakter praktyczny i zwięzły
Lernen beginnen
concise
Information sheets shall be of a practical and concise nature.
skowronek, heca
Lernen beginnen
lark
do przyjęcia, wiarygodny
te argumenty nie wydaja sie jednak przekonujace / wiarygodne
Lernen beginnen
plausible
These arguments, however, do not appear plausible.
inaczej
Lernen beginnen
otherwise
zlikwidowany, zapomniany
Lernen beginnen
defunct
opuszczony, zrujnowany
Lernen beginnen
derelict
rozmieszczenie
Lernen beginnen
deployment
podsłuchiwać
Lernen beginnen
eavesdrop
zagłuszać
Lernen beginnen
deafen
odrzucać
Lernen beginnen
turn down
rozdać, podać do wiadomości
Rozdają darmowe bilety do kina
Lernen beginnen
give out
They’re giving out free tickets to the cinema
przynosić
Lernen beginnen
bring in
od początku
Lernen beginnen
from the outset
zmagać się, siłować się
Rząd musi zmagać sie z problemem bezrobocia
Lernen beginnen
grapple
The Government has to grapple with the problem of unemployment
błagać, bronić
Lernen beginnen
plead
dostać wysypki
Lernen beginnen
break out into a rash
nie wystawiaj się
Lernen beginnen
don‘t put yourself out
pieniężny
Lernen beginnen
pecuniary
dziwaczny, ekstrawagancki
Lernen beginnen
quirky
osobliwy, dziwny
Lernen beginnen
peculiar
twierdzić, utrzymywać
Lernen beginnen
allege
dwuznaczny, niejasny
Lernen beginnen
ambiguous
przechwalać się
Amy przechwalała sie ze jest syn jest geniuszem
Lernen beginnen
brag
Amy boasted that her son was a genius.
pojąć, zrozumieć
nie do końca rozumiem co sie stało
Lernen beginnen
comprehend
I did not fully comprehend what had happened
zmusić
prawo zmusi pracodawców do zapewnienie ubezpieczenia na zdrowie
Lernen beginnen
compel
The law will compel employers to provide health insurance
pachnące, przypominający
styl przypominający lata 60te
Lernen beginnen
redolent of sth
a style redolent of the sixties
zuchwały, śmiały
Lernen beginnen
audacious

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.