Business English 1

 0    25 Datenblatt    aleksandrasokol1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kwalifikacje na najlepszy program dla klientów są oceniane corocznie
Lernen beginnen
Qualifications for the preferred customer programme are evaluated annually
powinniśmy oddzielić interesy od życia prywatnego
Lernen beginnen
we should separate business from our personal lives
średni wskaźnik zatrudnienia w Wielkiej Brytanii to 72%
Lernen beginnen
the average rate of employment in the UK is 72 per cent
kariera w marketingu jest atrakcyjna perspektywą dla wielu młodych ludzi
Lernen beginnen
A career in marketing is an attractive prospect for many young people
Emma nie może znaleźć żadnej pracy i jest teraz na zasiłku
Lernen beginnen
Emma can't find a job and is on the dole now
Nie jest niezastąpiony, radziliśmy sobie dobrze bez niego
Lernen beginnen
He is not irreplaceable, we were getting on without him
Codziennie dojeżdżam do pracy do miasta
Lernen beginnen
I commute into the city every day
Mamy pozycję lidera na rynku
Lernen beginnen
We alredy have a leading position in the market
Nauczanie to zajęcie szanowne, ale kiepsko opłacane
Lernen beginnen
Teaching is a respected, but poorly paid profession
Przygotowywanie projektu budżetu to trudne zadanie dla nowego pracownika
Lernen beginnen
Preparing a budget draft is a difficult task for a new employee
Czy on ma wszystkie potrzebne umiejętności, by właściwie wykonać tę pracę?
Lernen beginnen
Does he have all the relevant skills to do the job properly?
Nie mogę spotkać się z tobą w przyszłym tygodniu, będę w delegacji
Lernen beginnen
I can't meet with you next week, I will be away on a business trip
Służbowy samochód jest jednym z dodatków w tej pracy
Lernen beginnen
A company car is one of the perks in this job
Powinieneś mieć prawo do płatnego urlopu
Lernen beginnen
You should be entitled to paid vacations
Wraz z tym awansem Greg osiągnął szczyt kariery
Lernen beginnen
With this promotion, Greg is at the height/peak of his success
Mam zamiar niedługo przejść na emeryturę
Lernen beginnen
I am going to retire soon
Tygodniówka Grega zwiększyła się o 300 funtów
Lernen beginnen
Greg's wages increased by 300 pounds
Eva otrzymuje obecnie zasiłek
Lernen beginnen
Eva is currently receiving government benefits
John wstąpił do służby cywilnej wkrótce po studiach
Lernen beginnen
John joined the civil service after his graduation
Nasze biuro pośrednictwa pracy rekrutuje pracowników do stałej i tymczasowej pracy biurowej
Lernen beginnen
Our employment agency recruits for permanent and temporary office jobs
Jane kwalifikuje się do nagrody w tym roku
Lernen beginnen
Jane is eligible for the award this year
Tom otrzyma premię za wysoką sprzedaż w tym miesiącu
Lernen beginnen
Tom is entitled to a premium bonus for his high sales this month
Ubiegam się o etat nauczyciela języka angielskiego
Lernen beginnen
I am applying for the regualr post of an English teacher
Pracownikom wykonującym pracę fizyczną radzi się wziąć udział w jednym z warsztatów BHP
Lernen beginnen
Employees performing manual work are advised to participate in one of the workers safety workshop
Im silniejszy jest nasz zespół, tym bardziej prawdopodobne, że odniesiemy sukces
Lernen beginnen
The stronger our team is, the more likely we are to succeed

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.