BUSINESS - MAJ

 0    106 Datenblatt    astak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cel, zamiar, dążenie
Lernen beginnen
aim
mieć na celu, dążyć
Lernen beginnen
to aim
zdolność, pojemność
Lernen beginnen
capacity
liczba dwucyfrowa
Lernen beginnen
double-digit number
na całym świecie
Lernen beginnen
worldwide
popyt, zapotrzebowanie
Lernen beginnen
demand
równoważyć
Lernen beginnen
to offset
zakłócenie, zamęt
Lernen beginnen
disruption
gdzie indziej, w innym miejscu
Lernen beginnen
elsewhere
ciężki, poważny
Lernen beginnen
severe
podnieść na duchu, spowodować wzrost
Lernen beginnen
to buoy
uderzyć, wykończyć
Lernen beginnen
to hit
zauważyć, podnieść
Lernen beginnen
to ramp up
odczynnik chemiczny
Lernen beginnen
chemical reagent
zanik, spadek
Lernen beginnen
decline
własność intelektualna
Lernen beginnen
intellectual property
ostatecznie, w końcu, finalnie
Lernen beginnen
ultimately
naruszenie, pogwałcenie
Lernen beginnen
breach
podrabiać, fałszować
Lernen beginnen
to counterfeit
połączenie, fuzja
Lernen beginnen
merger
spełniać, realizować
Lernen beginnen
to fulfill
czoło, czołówka
Lernen beginnen
forefront
pokorny, skromny
Lernen beginnen
humble
naprawdę, rzeczywiście
Lernen beginnen
truly living
solidny, wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
test immunologiczny
Lernen beginnen
immunoassay
oddanie, poświęcenie
Lernen beginnen
dedication
specyficzność, szczegółowość
Lernen beginnen
specificity
kluczowy, niezbędny
Lernen beginnen
crucial
wybitny, wyróżniający się
Lernen beginnen
outstanding
celnie, precyzyjnie
Lernen beginnen
accurately
określić
Lernen beginnen
to determine
przemiana,
Lernen beginnen
transition
zajmować się, podejmować
Lernen beginnen
to engage
niezbędne, decydujące źródło
Lernen beginnen
vital source
przeciążenie, przeładowanie
Lernen beginnen
overload
kształtować,
Lernen beginnen
to shape
porzucać, opuszczać
Lernen beginnen
to abandon
wgląd, spostrzeżenie, obserwacja
Lernen beginnen
insight
wzmacnianie, umacnianie
Lernen beginnen
strengthening
budujący
Lernen beginnen
elevating
wynieść, podwyższyć
Lernen beginnen
to elevate
ciekawość, zaciekawienie
Lernen beginnen
curiosity
istotny, znaczący, odpowiedni
Lernen beginnen
relevant
mędrzec, mądry
Lernen beginnen
sage
zastępca, zastępstwo
Lernen beginnen
proxy
święto wniebostąpienia
Lernen beginnen
ascension day
rozszerzyć działalność, rozwinąć
Lernen beginnen
to roll out
wpisać, wstukać (kod, klawiaturę)
Lernen beginnen
to tap in
podawać, wręczać
Lernen beginnen
to hand
podawać, przekazywać
Lernen beginnen
to hand over
płatny z góry
Lernen beginnen
paid in advance, upfront
umowa licencyjna
Lernen beginnen
license agrement
zwiększać, powiększać
Lernen beginnen
to compound
wyjść z czegoś, wyniknąć z czegoś
Lernen beginnen
to come out of something
rozwój
Lernen beginnen
a development
wybierać, optować
Lernen beginnen
to opt
oceniać
Lernen beginnen
to evaluate, to assess
jawić się, wydawać się
Lernen beginnen
to appear
zwiększać, poprawiać
Lernen beginnen
to boost
odczyt (z ekranu)
Lernen beginnen
readout
sceptycznie, z dużą rezerwą
Lernen beginnen
with a grain of salt
zostawać w tyle
Lernen beginnen
to fall behind, to lag
rzekomo, podobno
Lernen beginnen
reportedly
państwo członkowskie
Lernen beginnen
Member state
nabywać, zdobywać
Lernen beginnen
to acquire
ujawniać, wyjawniać
Lernen beginnen
to reveal
zebrane dane
Lernen beginnen
pooled data
zaburzenie, choroba
Lernen beginnen
disorder, disease
młodociany, dorastający
Lernen beginnen
adolescent
zgodnie z czymś
Lernen beginnen
according to something
wskazywać
Lernen beginnen
to indicate
ulepszony, polepszony
Lernen beginnen
enhanced
wypuszczać, uwalniać, emitować
Lernen beginnen
to release
przekonać, namówić
Lernen beginnen
to convince
departament obrony
Lernen beginnen
department of defense
z grubsza, mniej więcej
Lernen beginnen
roughly
wśród, pośród
Lernen beginnen
amid, amidst
zapas, zasób, skrytka
Lernen beginnen
hoard
zaopatrzenie, zapas
Lernen beginnen
supply
zwiększać, poszerzać
Lernen beginnen
to expand
punkt opieki
Lernen beginnen
point of care
nabytek, zakup, przejęcie
Lernen beginnen
acquisition
dalszy, dodatkowy
Lernen beginnen
further
podkreślać coś, zaakcentować coś
Lernen beginnen
to stress something
ustalać coś, stawiać
Lernen beginnen
to put up something
hamować, utrudniać
Lernen beginnen
to hamper
ostrzegać, upominać
Lernen beginnen
to warn
oczekiwanie, wyczekiwanie
Lernen beginnen
to anticipation
drugorzędny, filia, oddział
Lernen beginnen
subsidiary
fiolka, flakonik
Lernen beginnen
a vial
z powodu
Lernen beginnen
due to something
przerwać, zawiesić
Lernen beginnen
to suspend
w ciągu, w czasie
Lernen beginnen
within
głód, pożądanie
Lernen beginnen
a hunger
być zaangażowanym
Lernen beginnen
be concerned
odporność, krzepkość, siła
Lernen beginnen
robustness
krytykować
Lernen beginnen
to criticize
odrzucać, zaprzeczać
Lernen beginnen
to reject
wybuch (epidemii)
Lernen beginnen
outbreak (epidemic)
odkupienie, wykupienie
Lernen beginnen
repurchase
zmieniać, modyfikować
Lernen beginnen
to alter
wkład, udział
Lernen beginnen
a stake
zachować, zatrzymać
Lernen beginnen
to retain
krzywa (wykres funkcji życiowych)
Lernen beginnen
wave-form
połączenie, związek, powiązanie
Lernen beginnen
tie-up

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.