Business Vocabulary på norsk

 0    80 Datenblatt    jgrygienc
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
in-depth technical knowledge
Lernen beginnen
inngående tekniske kunnskaper
a durable business idea
Lernen beginnen
en holdbar forretningside
feasible
Lernen beginnen
gjennomførbar
market opportunities
Lernen beginnen
markedsmulighetene
customer benefit
Lernen beginnen
kundenytte
threats
Lernen beginnen
trusler
reaction to threats
Lernen beginnen
reaksjon på trusler
expansion to new markets
Lernen beginnen
ekspansjon på nye markeder
development of new products
Lernen beginnen
utvikling av nye produkter
in this phase
Lernen beginnen
i denne fasen
if everything has gone well
Lernen beginnen
hvis alt har gått bra
company can go public
Lernen beginnen
bedriften kan børsnoteres
convincing business idea
Lernen beginnen
en overbevisende forretningside
to convice
Lernen beginnen
å overbevise
effective
Lernen beginnen
slagkraftig
effective way
Lernen beginnen
en slagkraftig måte
What price are you going to set for your product?
Lernen beginnen
Hvilken pris skal du sette på produktet?
a lot of different people
Lernen beginnen
en mengde forskjellige personer
market is a merciless judge
Lernen beginnen
markedet er en ubarmhjertig dommer
It is also well understood that...
Lernen beginnen
Det er altså helt forstålig at...
in exceptional cases
Lernen beginnen
i unntakstifeller
development
Lernen beginnen
oppbygging
new sales method
Lernen beginnen
en ny salgsmetode
preparation of business plan
Lernen beginnen
utarbeiding av forretningsplanen
transfer ideas to practice
Lernen beginnen
å omsette sine ideer i praksis
comprehensible solutions
Lernen beginnen
ivareta helheten
mindset
Lernen beginnen
tenkemåte
is reflected
Lernen beginnen
gjenspeiles
milestone
Lernen beginnen
em milpæl
convince
Lernen beginnen
å overbevise
to finance the development of the company
Lernen beginnen
å få finansiert oppbyggingen av bedriften
specialists in development of new businesses
Lernen beginnen
spesialister på oppbygging av nye bedrifter
experienced business leaders
Lernen beginnen
erfarne bedriftsledere
expectation
Lernen beginnen
en forventing
solution to a problem
Lernen beginnen
løsningen på et problem
a totally new product or service
Lernen beginnen
en helt ny vare eller tjeneste
invention
Lernen beginnen
en oppfinnelse
inventors
Lernen beginnen
oppfinnerne
significant
Lernen beginnen
vesentlige
a big number
Lernen beginnen
et stort antall
application areas
Lernen beginnen
anvendelsesområde
in connection with
Lernen beginnen
i forbindelse med
derive from
Lernen beginnen
å stemme fra
compound
Lernen beginnen
forbindelse
value chain
Lernen beginnen
en verdikjede
can be regarded as
Lernen beginnen
kan betraktes som
in a traditional sense/understanding
Lernen beginnen
i tradisjonell forstand
which can be used in various industry areas
Lernen beginnen
som kan tas i bruk på mange forskjellige næringsområder
similar to/like
Lernen beginnen
i likhet med
similar to biotechnology
Lernen beginnen
i likhet med bioteknologi
commercialization process
Lernen beginnen
kommersialiseringsløpet
commercialization process is characterized by long-timing, interdisciplinarity, high capital intensive and high risk
Lernen beginnen
kommersialiseringsløpet er preget av langsiktighet, tverrfaglighet, høy kapitalintensitet og høy risiko
in relation to these elements
Lernen beginnen
i forhold til disse elementene
this requires collection and analysis of collected material
Lernen beginnen
dette krever innsamling og analyse av innsamlet materiale
with potential for further application/use
Lernen beginnen
med potensial for videre anvendelse
with respect to
Lernen beginnen
med hensyn til
Norway's long coastline gives big possibilities
Lernen beginnen
Norges lange kystlinje gir store muligheter
access to resources
Lernen beginnen
ressurstilgang
biodiversity
Lernen beginnen
artsmangfold
focus on marine bioprospecting
Lernen beginnen
en satsing på marin bioprospektering
good point of departure/beginning sth
Lernen beginnen
et godt utgangspunkt for
which can be used for medical or other purposes
Lernen beginnen
som kan utnyttes til medisinske og andre formål
it has been claimed that
Lernen beginnen
det er blitt hevdet at
in the future we will therefore most likely see a shift in focus to the mapping of biological material from northern waters
Lernen beginnen
i fremtiden vil vi derfor trolig se en dreining i fokus til kartlegging av biologisk materiale fra nordlige farvann
in addition there is an increasing interest in
Lernen beginnen
i tillegg er det også økende interesse for
tend to be
Lernen beginnen
å tendere å være
similar situation we find in several other countries including USA, England, Germany, France and Japan
Lernen beginnen
Tilsvarende bilde finner vi også i en rekke andre land, inkludert USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Japan.
prior to
Lernen beginnen
i forkant av
in connection with
Lernen beginnen
i tilknytning til
closer cooperation with Japan
Lernen beginnen
et tettere samarbeid med Japan
on one hand... on the other hand
Lernen beginnen
på den ene siden... på den annen side
an important part
Lernen beginnen
et viktig ledd
innovative and sustainable Norway
Lernen beginnen
et nyskapende og bærekraftig Norge
to big extent
Lernen beginnen
i større grad
he stated that
Lernen beginnen
han uttalt at
however
Lernen beginnen
derimot
probably
Lernen beginnen
antakelig
increase employee's competence base
Lernen beginnen
å oppgradere ansattes kompetansegrunnlag
longlife learning
Lernen beginnen
livslang læring
on the basis of
Lernen beginnen
med grunnlag i

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.