C1 three A

 0    98 Datenblatt    zw1000
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pozbyć się niepotrzebnych rzeczy
Lernen beginnen
declutter
z dwojga złego lepsze to
Lernen beginnen
the best of a bad bunch
zanurzony w płynnej czekoladzie
Lernen beginnen
drowned in melted chocolate
biedronka
Lernen beginnen
ladybird
odkurzacz
Lernen beginnen
hoover
rozpłakała się
Lernen beginnen
burst into tears
okrutny, brutalny
Lernen beginnen
harsh
zły na kogoś
Lernen beginnen
angry at
pobłażliwa (osoba)
Lernen beginnen
a forgiving soul
pamięć jak słoń
Lernen beginnen
memory like an elephant
zemścić się
Lernen beginnen
get your own back
zemścić się
Lernen beginnen
take revenge
pomścić jego śmierć
Lernen beginnen
avenge his death
obrzydzony
Lernen beginnen
cheesed of
mściwy
Lernen beginnen
vengeful
podryw
Lernen beginnen
chat up line
tekst na zerwanie
Lernen beginnen
break up line
spieszyć się z czymś
Lernen beginnen
rush into thinks
reaktywowana, przywrócona do życia
Lernen beginnen
revived
sobie z tym poradzić
Lernen beginnen
deal with it
próżny
Lernen beginnen
vain
być zaszczyconym
Lernen beginnen
be flattered
w niełasce
Lernen beginnen
in the doghouse
buda
Lernen beginnen
kennel
grać na zwłokę
Lernen beginnen
delaying tactics
niepokoić, martwić się
Lernen beginnen
bother
doznać szoku/wstrząsu
Lernen beginnen
get a shock
mieć kłopoty z
Lernen beginnen
get into trouble with
zejść z drogi
Lernen beginnen
get out of the way
dostać szanse
Lernen beginnen
get the chance
odnosić wrażenie
Lernen beginnen
get the impression
załapać żart
Lernen beginnen
get the joke
poznać
Lernen beginnen
get to know
zemścić się
Lernen beginnen
get own back on
zejdź na ziemię!
Lernen beginnen
get real
zacznij żyć!
Lernen beginnen
get a life!
nie wybierać się nigdzie/nie robić postępów
Lernen beginnen
not be getting anyway
działać komuś na nerwy
Lernen beginnen
get on somebody's nerves
zebrać się w sobie
Lernen beginnen
get somebody’s act together
z miejsca się zaprzyjaźnić
Lernen beginnen
get on like a house on fire
pospiesz się
Lernen beginnen
get a move on
zakładać coś (ubranie)
Lernen beginnen
getting on
zrozumieć coś, załapać
Lernen beginnen
get the message
stawać na swoim
Lernen beginnen
get somebody’s own way
skończyć z czymś
Lernen beginnen
get over
radzić sobie
Lernen beginnen
get on with
dotrzeć do
Lernen beginnen
get through to
dostać się/wstępować do czegoś
Lernen beginnen
get into
podróżować
Lernen beginnen
get around
uchodzić na sucho
Lernen beginnen
get away with
radzić sobie finansowo
Lernen beginnen
get by
spóźniać się/być opóźnionym
Lernen beginnen
get behind
zasmucać, przygnębiać
Lernen beginnen
get you down
opuścić, unikać czegoś, wymigać się od obowiązków
Lernen beginnen
get out of
wrócić do, zrobić coś ponownie
Lernen beginnen
get back to
za wszelką cenę
Lernen beginnen
at all the cost
okazać się
Lernen beginnen
turn out
początek, nadejście
Lernen beginnen
the oneset
pojawiać się
Lernen beginnen
turn up
ośmieszyć, zadrwić
Lernen beginnen
ridiculed
pozbyć się
Lernen beginnen
get rid of
przesada
Lernen beginnen
overkill
natychmiastowa chemia
Lernen beginnen
instant chemistry
ktoś ustawił cię z kimś
Lernen beginnen
someone set you up with somebody
złapać dobry kontakt
Lernen beginnen
hit it off with each other
cotygodniowy artykuł
Lernen beginnen
weekly feature
zmieść damę z nóg
Lernen beginnen
sweep a lady off her feet
bez zarzutu, nieskazitelny
Lernen beginnen
impeccable
prawdziwy, autentyczny, szczery
Lernen beginnen
genuine
miejsce, lokal
Lernen beginnen
venue
niewygodny, niezręczny
Lernen beginnen
awkward
schludny i stylowy, ale nie formalny
Lernen beginnen
smart-casual
niechlujny
Lernen beginnen
scruffy
odpychający
Lernen beginnen
off-putting
płacić za siebie w restauracji
Lernen beginnen
go dutch
podzielić rachunek
Lernen beginnen
split the bill
ocena / osąd
Lernen beginnen
asessment/judgement
mylny
Lernen beginnen
misleading
przyciemnione światło
Lernen beginnen
dimmed light
wpadają na siebie
Lernen beginnen
bump into each other
Upiększyć prawdę
Lernen beginnen
embellish the truth
odłożyć na później
Lernen beginnen
put off till later
zatrzymać
Lernen beginnen
pulled up
zatrzymany przez policję
Lernen beginnen
pulled over by police
skrytykować kogoś
Lernen beginnen
pulled you up
szkoła zawodowa
Lernen beginnen
vocational school
trąbić na
Lernen beginnen
beep your horn at
na przestrzeni roku
Lernen beginnen
over a distance of a year
zgodzić się na rozwiązanie
Lernen beginnen
agree on an solution
zgodzić się na operację
Lernen beginnen
agree to the operation
jak to wygląda?
Lernen beginnen
how does it look?
jak to wygląda?
Lernen beginnen
what does it look like?
bardzo śmieszny/dziwny
Lernen beginnen
very droll
osoba nadzorująca wykład
Lernen beginnen
invigulator
częściowo
Lernen beginnen
half and half
kontaktować się z kimś
Lernen beginnen
get hold of somebody
spotkać się z kimś
Lernen beginnen
get together with sb
uniknąć
Lernen beginnen
get away with

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.